Câu chuyện thành công của đối tác

Tìm hiểu câu chuyện của những đối tác thực và thành công thực tế cùng Expedia Group.

Những câu chuyện của họ có thể tạo cảm hứng và tiếp thêm năng lượng cho quý vị với những lời khuyên thực tế về cách thích nghi với xu hướng du lịch mới, tận dụng thông tin về khách hàng và thiết kế chiến lược phát triển kinh doanh, ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

Dù là khách sạn độc lập, thuộc chuỗi thương hiệu nhỏ, hay một phần của đơn vị vận hành lớn, những câu chuyện này đều có thể là kim chỉ nam giúp xây dựng câu chuyện thành công của chính quý vị.