Web-lokacije Expedia Group smještajnih partnera – UVJETI KORIŠTENJA

Posljednja izmjena: 2. ožujka 2020.

Ovi Uvjeti korištenja („Uvjeti”) primjenjuju se na vas („vi”) i Expedia Group („Expedia”, „mi”, „naš” ili „nas”) te reguliraju vašu upotrebu web-lokacija portala Partner Central ili društva Expedia Group, uključujući, među ostalim, expediapartnercentral.com i expediagroup.com (zbirno „web-lokacija”). Ovime prihvaćate postupke opisane u ovom dokumentu

UPOTREBOM WEB-LOKACIJE: (A) PRIHVAĆATE DA STE PROČITALI I RAZUMJELI OVE UVJETE;(B) IZJAVLJUJETE DA STE PUNOLJETNI I DA MOŽETE SKLOPITI OBVEZUJUĆI UGOVOR TE (C) PRIHVAĆATE OVE UVJETE I PRIHVAĆATE DA VAS ONI OBVEZUJU.  AKO NE PRIHVATITE ILI NE MOŽETE PRIHVATITI OVE UVJETE, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI WEB-LOKACIJU.

PROMJENE OVIH UVJETA

Ove Uvjete povremeno možemo izmijeniti ili ažurirati.  Sve promjene stupaju na snagu čim se objave.  Nastavkom upotrebe web-lokacije nakon objavljivanja izmijenjenih Uvjeta prihvaćate te Uvjete i prihvaćate da vas oni obvezuju.  Ovi su Uvjeti na snazi od datuma navedenog pri vrhu stranice.

PRIKUPLJANJE I UPOTREBA VAŠIH PODATAKA

Na sve podatke koje prikupimo putem ove web-lokacije ili u vezi s web-lokacijom primjenjuje se naša Izjava o privatnosti, a vi pristajete na sve radnje koje poduzimamo s vašim podacima u skladu s Izjavom o privatnosti.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sve informacije, crteži, tekst, videozapisi, audiozapisi, medijske datoteke i slike prikazani na web-lokaciji ili na nju dodani (pod zajedničkim nazivom „sadržaj”) vlasništvo su kompanije Expedia ili trećih strana koje su kompaniji dale licencu.  Expedia odnosno treće strane koje su joj dale licencu, ovisno o tome što je primjenjivo, zadržavaju sva prava na sadržaj, vlasništvo nad njim i interese u njemu te sva prava na intelektualno vlasništvo koja su s njime povezana.  Vi nemate niti upotrebom web-lokacije stječete vlasnički udio u sadržaju i web-lokaciji.

Web-lokacija i sadržaj zaštićeni su američkim i/ili međunarodnim zakonom o intelektualnom vlasništvu i/ili zakonima o vlasništvu, koji mogu obuhvaćati autorska prava, prava na žig, patent ili poslovnu tajnu.  Web-lokaciju možete upotrebljavati isključivo za osobne ili interne poslovne svrhe.  Web-lokaciju i bilo koji sadržaj ne smijete mijenjati, kopirati, distribuirati, emitirati, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati, od njih stvarati izvedena djela, prenositi, prodavati ni preprodavati.

Svi brandovi, nazivi, logotip, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani koji se nalaze na web-lokaciji (pod zajedničkim nazivom „oznake kompanije Expedia”) vlasništvo su kompanije Expedia, njezinih partnerskih kompanija ili davatelja licenci.  Oznake kompanije Expedia ne smijete upotrebljavati bez prethodnog pisanog dopuštenja kompanije Expedia.

LINKOVI NA WEB-LOKACIJE TREĆIH STRANA

Na web-lokaciji mogu se nalaziti linkovi na web-lokacije trećih strana ili druge web-lokacije Expedijinih partnerskih ili povezanih kompanija („nepovezane web-lokacije”).  Ti su vam linkovi navedeni isključivo radi praktičnosti te se ovi Uvjeti ne odnose na nepovezane web-lokacije.  Linkovima i nepovezanim web-lokacijama pristupate, na njih se oslanjate te ih upotrebljavate isključivo na vlastiti rizik, a na njih se odnose uvjeti i odredbe za te nepovezane web-lokacije.   Expedia nije odgovorna i neće prema vama snositi nikakvu odgovornost za sadržaj na bilo kojoj web-lokaciji treće strane ni za vašu upotrebu tih web-lokacija.  Dodavanje hiperveza na nepovezane web-lokacije ne predstavlja podršku za te web-lokacije ni za bilo koji sadržaj koji se na njima nalazi.

STANDARDI WEB-LOKACIJE

Prihvaćate da ćete se pridržavati svih primjenjivih saveznih, državnih, lokalnih i međunarodnih zakona i propisa tijekom upotrebe web-lokacije. Nadalje, bez našeg izričitog pisanog dopuštenja ne smijete: (a) pristupati bilo kojem sadržaju ili informacijama na web-lokaciji, nadzirati ih ni kopirati upotrebom robota, programa za preuzimanje sažetaka stranica, automatskog indeksiranja ili bilo kojeg drugog automatiziranog načina ili ručnog postupka ni za koju svrhu; (b) kršiti ograničenja u bilo kojim zaglavljima za blokiranje robota na web-lokaciji ni zaobilaziti druge mjere koje su na snazi za sprječavanje ili ograničavanje pristupa web-lokaciji; (c) poduzimati bilo kakve radnje kojima se, prema našem nahođenju, nerazumno ili nerazmjerno opterećuje naša infrastruktura ili bi se mogla opteretiti; (d) postavljati duboke linkove do bilo kojeg dijela web-lokacije u bilo koju svrhu ni (e) dodavati „okvire”, „zrcalne slike” web-lokacije ni na bilo koji drugi način dodavati bilo koji dio web-lokacije na neku drugu web-lokaciju (zajednički naziv za sve navedeno: „zabranjena upotreba”).

SIGURNOST KORISNIČKOG RAČUNA

Da biste mogli upotrebljavati web-lokaciju, uvjet je da prihvatite (a) da ste sami odgovorni za održavanje povjerljivosti korisničkog računa i lozinke, (b) da ni u kojem trenutku ne smijete upotrebljavati tuđi korisnički račun za pristup web-lokaciji, (c) da ste u slučaju da otkrijete neovlaštenu upotrebu korisničkog računa dužni o tome odmah obavijestiti web-lokaciju i (d) da ste sami odgovorni za sve aktivnosti nastale uslijed upotrebe vašeg korisničkog računa.

ODGOVOR NA KRŠENJA

Expedia pridržava pravo da poduzme bilo kakve radnje koje smatra potrebnima ako vjeruje da upotrebom web-lokacije kršite ove Uvjete, vrijeđate prava bilo koje osobe ili entiteta, predstavljate prijetnju za sigurnost bilo koje osobe ili entiteta, da web-lokaciju upotrebljavate na način koji se smatra zabranjenom upotrebom ili na način koji bi mogao dovesti do odgovornosti kompanije Expedia.  Radnje koje u tim slučajevima poduzme Expedia ne ograničavaju njezina prava ni pravne lijekove u obliku zakonskih ili materijalnih mjera.

ODRICANJE JAMSTVA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

OVA SE WEB-LOKACIJA ISPORUČUJE „KAKVA JEST” SA SVIM NEDOSTACIMA I MANJKAVOSTIMA TE BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, BILO IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG, ŠTO IZMEĐU OSTALOG OBUHVAĆA SVA IMPLICIRANA JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVU I NEKRŠENJU TE JAMSTVA KOJA MOGU PROISTEĆI IZ ZAMJENE, IZVEDBE, UPOTREBE ILI TRGOVINE.  BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOG EXPEDIA NE DAJE NIKAKVE IZJAVE DA ĆE WEB-LOKACIJA ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE, POSTIĆI BILO KAKVE ŽELJENE REZULTATE, BITI KOMPATIBILNA S DRUGIM SOFTVEROM, APLIKACIJAMA, SUSTAVIMA ILI WEB-LOKACIJOM ODNOSNO FUNKCIONIRATI U KOMBINACIJI S NJIMA, DA ĆE ZADOVOLJAVATI BILO KAKVE STANDARDE PERFORMANSI ILI POUZDANOSTI NI DA ĆE BITI BEZ POGREŠAKA, DA SE EVENTUALNE POGREŠKE ILI MANJKAVOSTI MOGU UKLONITI NI DA ĆE SE OTKLONITI, DA ĆE INFORMACIJE KOJE SE NA NJOJ NALAZE BITI PRIKLADNE ZA VAŠE POTREBE NI DA NA WEB-LOKACIJI NEMA VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI.  EXPEDIA MOŽE U BILO KOJEM TRENUTKU UNIJETI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE NA WEB-LOKACIJU.  DODAVANJE BILO KOJEG PROIZVODA ILI USLUGE NA WEB-LOKACIJU NE PREDSTAVLJA EXPEDIJINU PODRŠKU NI PREPORUKU TOG PROIZVODA ODNOSNO USLUGE.

U NEKIM SUDSKIM NADLEŽNOSTIMA NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA ODNOSNO OGRANIČAVANJE PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, PA SE NEKA ILI NIJEDNA OD NAVEDENIH ISKLJUČIVANJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

EXPEDIA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU PROIZAŠLU IZ VAŠEG PRISTUPA WEB-LOKACIJI ILI NJEZINE UPOTREBE ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANU S TIME ILI S BILO KAKVIM KAŠNJENJEM ODNOSNO NEMOGUĆNOŠĆU PRISTUPANJA WEB-LOKACIJI, PRIKAZA ILI UPOTREBE WEB-LOKACIJE, UKLJUČUJUĆI NAŠU ISTRAGU VAŠE UPOTREBE WEB-LOKACIJE, BILO DA JE TO UTEMELJENO NA TEORIJI NEMARA, UGOVORU, DELIKTU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NEČEM DRUGOM TE ČAK I AKO JE EXPEDIA BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Ako se, unatoč gore navedenom ograničenju, Expedia proglasi odgovornom za bilo kakav gubitak ili štetu koja je proizašla iz prethodno opisanih događaja ili je na bilo koji način povezana s njima, tada odgovornost kompanije Expedia ni u kojem slučaju neće prelaziti ukupno više od (a) naknada (ako ih je bilo) koje ste platili kompaniji Expedia za pristup web-lokaciji ili (b) sto dolara (100,00 USD).

Ograničenje odgovornosti odražava raspodjelu rizika između strana i Expedia vam ne bi stavila web-lokaciju na raspolaganje bez takvih ograničenja. Ograničenja navedena u ovom odjeljku nastavit će se primjenjivati čak i ako bilo koji ograničeni pravni lijek naveden u ovim uvjetima ne bude uspješan u ostvarivanju svoje osnovne svrhe. Ograničenja odgovornosti navedena u ovim uvjetima idu u korist kompanije Expedia.

OBEŠTEĆENJE

Pristajete obeštetiti, braniti i smatrati nedužnom kompaniju Expedia, njezine partnerske kompanije te njihove službenike, direktore, zaposlenike, zastupnike, partnere, nasljednike i delegate od svih vrsta potraživanja, uzroka djelovanja, zahtjeva, povrata, gubitaka, šteta, globa, kazni i drugih troškova ili rashoda bilo koje vrste ili prirode, uključujući između ostalog razumne pravne i računovodstvene troškove nastale uslijed: (a) vašeg kršenja ovih Uvjeta; (b) vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili povrede prava treće strane ili (c) vaše upotrebe web-lokacije ili sadržaja na njoj.

POVRATNE INFORMACIJE

Drago nam je kad nam šaljete informacije.  Napominjemo da slanjem prijedloga, komentara ili drugih povratnih informacija povezanih s web-lokacijom ili sadržajem (pod zajedničkim nazivom „poslani sadržaji”) kompaniji Expedia dajete sva prava, koja vrijede u cijelom svijetu, na sve poslane sadržaje, vlasništvo nad njima i interes u njima, čak i ako ste poslane sadržaje označili kao povjerljive. Pristajete da ćete u najkraćem roku pružiti pomoć koja, prema mišljenju kompanije Expedia, može biti potrebna za dokumentiranje, usavršavanje i održavanje prava kompanije Expedia na poslane sadržaje.  Nadalje, jamčite da poslani sadržaji ne vrijeđaju nikakva prava bilo koje treće strane.  Ako se ne slažete s ovim odredbama i uvjetima, ne šaljite nam poslane sadržaje.

OPĆE ODREDBE

Ovime pristajete na isključivu nadležnost suda i njegovo mjesto odvijanja u okrugu King County, Washington, SAD u svim sporovima povezanima s ovim Uvjetima ili upotrebom web-lokacije.

Ako mjerodavni sud za bilo koji dio ovih Uvjeta utvrdi da je ništavan, nezakonit ili neprovediv, to ni na koji način neće utjecati na ni narušiti punovažnost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi. Naš propust ili kašnjenje u provođenju bilo koje odredbe ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku ne predstavlja odricanje prava na provođenje istih ili bilo kojih drugih odredbi sada ili u budućnosti.

Ovi Uvjeti čine cijeli ugovor između vas i kompanije Expedia koji se odnosi na web-lokaciju te zamjenjuju sve prijašnje ili istodobne komunikacije i prijedloge o web-lokaciji, bilo u elektroničkom, usmenom ili pisanom obliku, između vas i kompanije Expedia.  Vaša obveza da obeštetite kompaniju Expedia te svi drugi dijelovi ovih uvjeta koji bi po prirodi trebali ostati na snazi i nakon raskida ovih Uvjeta ili ukidanja vašeg prava na upotrebu web-lokacije ostat će na snazi.

Prihvaćate da kršenje ovih Uvjeta predstavlja nepopravljivu štetu i da materijalna naknada štete u tom slučaju može biti nedostatna kompaniji Expedia.  Stoga Expedia ima pravo da u slučaju kršenja bilo kojeg od ovih Uvjeta uz novčanu naknadu koju je moguće ostvariti zatraži i privremene, preliminarne i/ili trajne mjere zabrane potrebne da se spriječi nastavak kršenja ili daljnja kršenja Uvjeta, i to bez podnošenja i dokazivanja stvarne štete odnosno plaćanja obveznice ili nekog drugog instrumenta osiguranja.  Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito odobrena.

Obavijesti, pitanja ili nejasnoće.

Sve obavijesti šaljite na sljedeću adresu: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Sve ostale komentare, zahtjeve za tehničku podršku i drugu komunikaciju povezanu s web-lokacijom šaljite na adresu: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.