Expedia Group  majoitusyhteistyökumppanien verkkosivustot – KÄYTTÖEHDOT 

Muokattu viimeksi: 2.3.2020

Nämä Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinua (“sinä”) ja Expedia Groupia (”Expedia”, ”me”) ja ne hallitsevat kaikkia Partner Centralin ja Expedia Groupin verkkosivustojen käyttöä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, expediapartnercentral.com ja expediagroup.com (yhdessä ”Sivusto”), ja hyväksyt tässä kuvatut käytännöt.

KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA (A) VAHVISTAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRRÄT NÄMÄ EHDOT, (B) VAKUUTAT, ETTÄ OLET LAINMUKAISESTI TÄYSI-IKÄINEN, JOTTA VOIT SOLMIA SITOVAN SOPIMUKSEN, JA (C) HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT SEKÄ SEN, ETTÄ NE SITOVAT SINUA OIKEUDELLISESTI.  JOS ET HYVÄKSY TAI VOI HYVÄKSYÄ NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

EHTOJEN MUUTOKSET

Saatamme tarkistaa tai päivittää näitä Ehtoja haluamanamme ajankohtana.  Kaikki Ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä.  Jos jatkat Sivuston käyttöä tarkistettujen Ehtojen julkaisemisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän tarkistetut Ehdot ja sen, että ne sitovat sinua.  Ehdot ovat voimassa sivun yläosassa mainitusta päivämäärästä alkaen.

HENKILÖTIETOJESI KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

Yksityisyydensuojakäytäntömme koskee kaikkia tällä Sivustolla tai sen käytön yhteydessä keräämiämme tietoja, ja hyväksyt kaikki henkilötiedoillesi yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti tekemämme toimenpiteet.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Sivustolla olevat tai sillä näytetyt tiedot, kuvitukset, kuvat, tekstit, videot sekä ääni- ja multimediatiedostot (näistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Sisältö”) ovat joko Expedian tai ulkopuolisten lisenssinhaltijoiden omaisuutta.  Expedia tai soveltuvissa tapauksissa ulkopuoliset lisenssinhaltijat pidättävät itsellään kaikki Sisältöön liittyvät oikeudet, omistusoikeudet, edut ja immateriaalioikeudet.  Sinulla ei ole eikä Sivuston käyttäminen tuo sinulle minkäänlaisia omistusoikeuksia Sivuston Sisältöön.

Sivustoa ja sen Sisältöä suojaavat Yhdysvaltain ja/tai muiden maiden immateriaalioikeuksia ja/tai omistusoikeuksia koskevat lait, joihin voivat sisältyä myös tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä, patentteja ja liikesalaisuuksia koskevat oikeudet.  Sivusto on tarkoitettu ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi tai sisäiseen käyttöön työpaikallasi.  Et saa muuttaa, kopioida, levittää, välittää, näyttää, esittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää, myydä tai jälleenmyydä Sivustoa tai sen Sisältöä etkä luoda niistä johdannaisteoksia.

Kaikki Sivustolla olevat tuotemerkit, nimet, logot, tuotteiden ja palveluiden nimet, graafiset tuotokset ja mainoslauseet (näistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Expedian tuotemerkit”) ovat Expedian, sen yhteistyökumppaneiden tai lisensoijien omaisuutta.  Et saa käyttää Expedian tuotemerkkejä ilman Expedian etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

LINKIT ULKOPUOLISILLE SIVUSTOILLE

Sivustolla saattaa olla linkkejä ulkopuolisille sivustoille tai muille Expedian yhteistyökumppaneiden tai Expediaan muutoin liittyvien yritysten sivustoille (”Ulkopuoliset sivustot”).  Linkit toimitetaan saatavillesi ainoastaan mukavuussyistä, eivätkä nämä Ehdot koske Ulkopuolisia sivustoja.  Linkkien ja Ulkopuolisten sivustojen käyttö sekä niiden tarjoamien tietojen luotettavuuden arviointi on täysin omalla vastuullasi, ja Ulkopuolisten sivustojen käyttöä koskevat niiden omat käyttöehdot.   Expedia ei vastaa eikä ole sinulle millään tavoin vastuussa tai korvausvelvollinen minkään Ulkopuolisen sivuston sisällöstä tai sen käytöstä.  Se, että julkaisemamme linkkejä Ulkopuolisille sivustoille, ei tarkoita, että suosittelisimme kyseisiä sivustoja tai niillä olevaa materiaalia.

SIVUSTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Suostut Sivustoa käyttäessäsi noudattamaan kaikkia soveltuvia liittovaltion ja valtion sekä paikallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säännöksiä. Sinulla ei ole oikeutta ilman meiltä saamaasi erillistä kirjallista lupaa (a) käyttää, tarkkailla tai kopioida mitään Sivustolla olevia tietoja tai sisältöä mihinkään tarkoitukseen robotteja, verkkohakureita, keräystoimintoja tai muita automaattisia tai manuaalisia keinoja käyttäen, (b) rikkoa Sivustolla hakuroboteille asetettuja rajoituksia tai ohittaa tai kiertää muita sellaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on rajoittaa pääsyä Sivustolle, (c) tehdä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka kuormittavat tai saattavat mielestämme kuormittaa teknisiä resurssejamme liikaa tai kohtuuttomasti, (d) luoda tarkkoja linkkejä mihinkään Sivuston osaan mitään tarkoitusta varten, eikä (e) esittää mitään Sivuston osaa ”kehystettynä” tai ”peilattuna” millään muulla sivustolla tai muutoin julkaista mitään Sivuston osaa muilla sivustoilla (edellä mainittuihin toimintoihin viitataan jäljempänä yhteisnimityksellä ”Kielletty käyttö”).

TILIN TURVALLISUUS

Sivuston käytön edellytyksenä on, että (a) olet vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuudesta; (b) et saa käyttää kenenkään toisen tiliä missään vaiheessa käyttääksesi Sivustoa; (c) sinun on ilmoitettava Sivustolle välittömästi, jos havaitset, että tiliäsi on käytetty luvattomastsi; ja (d) olet vastuussa kaikista tilisi kautta tehtävistä toimista.

RIKKOMUKSIIN REAGOINTI

Expedia pidättää itsellään oikeuden ryhtyä mihin tahansa tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jos Expedialla on syytä olettaa, että käytät Sivustoa näiden Ehtojen vastaisesti tai että Sivustoa käyttäessäsi loukkaat jonkun muun henkilön tai tahon oikeuksia, vaarannat jonkun henkilön tai muun tahon turvallisuuden tai asetat Expedian mahdolliseen korvausvastuuseen, tai jos katsomme sinun syyllistyvän Kiellettyyn käyttöön.  Jos Expedia ryhtyy tällaisiin toimenpiteisiin, ne eivät rajoita mitään muita lain tai oikeuden Expedialle suomia oikeuksia ja oikeussuojakeinoja.

TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUUNRAJOITUKSET

SIVUSTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN, KAIKKINE VIRHEINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA – MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SEKÄ KAIKKI SELLAISET TAKUUT, JOTKA VOIVAT MUODOSTUA KAUPANKÄYNNIN YHTEYDESSÄ, KÄYTTÖÖNOTON TAI KÄYTÖN AIKANA TAI KAUPALLISTEN KÄYTÄNTÖJEN YHTEYDESSÄ.  EDELLÄ SANOTTUA RAJOITTAMATTA EXPEDIA EI ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTO TÄYTTÄISI VAATIMUKSESI, YLTÄISI TOIVOTTUIHIN TULOKSIIN, OLISI YHTEENSOPIVA TAI TOIMISI YHDESSÄ JONKIN OHJELMISTON, SOVELLUKSEN, JÄRJESTELMÄN TAI MUUN SIVUSTON KANSSA, TOIMISI KESKEYTYKSETTÄ, TÄYTTÄISI SUORITUSKYVYLLE TAI LUOTETTAVUUDELLE ASETETUT KRITEERIT TAI OLISI VIRHEETÖN TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIRHEET TAI VIAT KORJATTAISIIN, TAI ETTÄ TIEDOT SOPISIVAT TARPEISIISI TAI SIVUSTOLLA EI OLISI VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA.  EXPEDIA VOI TEHDÄ SIVUSTOLLE MUUTOKSIA JA/TAI PARANNUKSIA HALUAMANAAN AJANKOHTANA.  JOS SIVUSTOLLA ESIINTYY JOKIN TUOTE TAI PALVELU, TÄMÄ EI TARKOITA, ETTÄ EXPEDIA SUOSITTELISI SITÄ.

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJA TAKUITA EI SAA RAJOITTAA TAI SULKEA POIS EIKÄ KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA RAJOITTAA, JOTEN JOTKIN TAI MITKÄÄN YLLÄ OLEVISTA RAJOITUKSISTA EIVÄT SAATA KOSKEA SINUA.

EXPEDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTOISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITTYVÄT JOLLAKIN TAVOIN SIIHEN, ETTÄ VIERAILET SIVUSTOLLA TAI KÄYTÄT SITÄ, TAI SIIHEN, ETTÄ SIVUSTOLLA ESIINTYY VIIVEITÄ TAI ET VOI VIERAILLA SIVUSTOLLA TAI KÄYTTÄÄ TAI NÄYTTÄÄ SITÄ – MYÖS, JOS EDELLISET JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ TUTKIMME TAPAASI KÄYTTÄÄ SIVUSTOA – JA PERUSTUIVATPA EDELLÄ MAINITTUIHIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET SITTEN OLETETTUIHIN LAIMINLYÖNTEIHIN, SOPIMUKSEEN, KORVAUSVASTUUSEEN, TIUKKAAN KORVAUSVASTUUPERIAATTEESEEN TAI MUIHIN SEIKKOIHIN; OLKOONKIN, ETTÄ EXPEDIALLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Jos Expedian edellä mainituista rajoituksista huolimatta katsotaan olevan vastuussa jostakin menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu edellä mainituista tapauksista tai liittyy niihin, Expedian vahingonkorvausvastuu ei missään olosuhteissa ole suurempi kuin (a) Expedialle mahdollisesti maksamasi maksut Sivuston käytöstä tai (b) 100 Yhdysvaltain dollaria (US$100.00).

Tämän sopimuksen vastuunrajoitukset kuvastavat riskien jakautumista osapuolten välillä, eikä Expedia antaisi Sivustoa käyttöösi ilman kyseisiä rajoituksia. Tässä kohdassa asetetut rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jonkin näissä ehdoissa mainitun rajoitetun oikeussuojakeinon ei katsottaisikaan täyttävän alkuperäistä tarkoitustaan. Näiden ehtojen vastuunrajoitusten edunsaajana on Expedia.

VAHINGONKORVAUKSET

Suostut puolustamaan ja suojaamaan Expediaa, sen yhteistyökumppaneita sekä edellisten virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, edustajia, konserniyhtiöitä, seuraajia ja oikeudenomistajia kaikilta sellaisilta vaatimuksilta, kanteilta, korvausvaatimuksilta, tappioilta, vahingoilta, sakoilta, rangaistusmaksuilta sekä muilta kustannuksilta ja kuluilta – mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajo- ja kirjanpitokustannukset – jotka johtuvat siitä, että (a) rikot näitä Ehtoja, (b) rikot jotakin lakia tai jonkun ulkopuolisen tahon oikeuksia, tai (c) käytät Sivustoa tai Sisältöä.

PALAUTE

Otamme mielellämme vastaan palautetta.  Huomaathan, että kun lähetät Expedialle Sivustoa tai Sisältöä koskevia ehdotuksia, kommentteja tai muuta palautetta (näistä käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”Palaute”), luovutat samalla Expedialle kaikki kansainväliset oikeudet, omistusoikeudet ja edut kaikkeen Palautteeseen – myös siinä tapauksessa, että olet merkinnyt Palautteen luottamukselliseksi. Sitoudut Expedian tarpeellisiksi katsomissa tapauksissa viipymättä avustamaan Expediaa Palautetta koskevien Expedian oikeuksien dokumentoimisessa, täydentämisessä ja säilyttämisessä.  Lisäksi sitoudut varmistamaan, että Palaute ei riko minkään ulkopuolisen tahon oikeuksia.  Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä lähetä meille Palautetta.

YLEISET EHDOT

Suostut täten siihen, että Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltiossa sijaitsevan King Countyn tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta ja se toimii käräjäpaikkana kaikissa näihin Ehtoihin tai Sivuston käyttöön liittyvissä kiistoissa.

Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin näiden Ehtojen osan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta millään tavoin Ehtojen muiden osien voimassaoloon, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Jos emme toimeenpane jotakin näiden Ehtojen kohtaa viipymättä tai lainkaan, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme oikeudestamme toimeenpanna kyseinen tai jokin muu kohta myöhemmin.

Nämä Ehdot muodostavat sinun ja Expedian välillä solmitun sopimuksen Sivuston käytöstä kokonaisuudessaan, ja Ehdot korvaavat sinun ja Expedian välillä mahdollisesti käydyt aiemmat tai samanaikaiset sähköiset, suulliset tai kirjalliset keskustelut ja neuvottelut Sivuston käytöstä.  Korvausvelvollisuutesi Expedialle – sekä kaikki muut sellaiset näiden Ehtojen kohdat, joiden luonteensa vuoksi katsotaan olevan voimassa myös Ehtojen voimassaolon tai Sivuston käyttöoikeutesi päätyttyä – pysyy voimassa myös Ehtojen päättymisen jälkeen.

Hyväksyt sen, että jos rikot näitä Ehtoja, siitä aiheutuu korjaamatonta vahinkoa, eivätkä rahalliset korvaukset tällaisissa tilanteissa saattaisi riittää korvaamaan Expedialle kaikkia sen kärsimiä menetyksiä.  Jos siis rikot mitä tahansa näistä Ehdoista, Expedialla on mahdollisesti maksamiesi rahallisten korvauksien lisäksi oikeus tarvittaessa – ilman erillistä vahinkojen todistamisvelvollisuutta tai vakuusmaksuja – hankkia väliaikainen, ennakoiva ja/tai pysyvä kieltomääräys, jotta Ehtojen jatkuva tai toistuva rikkominen voitaisiin estää.  Kaikki sellaiset oikeudet, joita tässä asiakirjassa ei erikseen myönnetä, pidätetään.

Ilmoitukset, kysymykset ja tiedustelut

Kaikki ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119.

Kaikki muut huomautukset, tekniset tukipyynnöt, ja muut Sivustoa koskevat viestit on lähetettävä osoitteeseen lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.