Ιστοσελίδες συνεργατών Expedia Group – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: 2 Μαρτίου 2020

Οι παρόντες Όροι χρήσης («Όροι») ισχύουν ανάμεσα σε εσάς («εσείς» και, γενικότερα, κάθε διατύπωση στο β’ πρόσωπο πληθυντικού) και το Expedia Group («Expedia», «εμείς» και, γενικότερα, κάθε διατύπωση στο α’ πρόσωπο πληθυντικού) και ελέγχουν την από μέρους σας χρήση οποιασδήποτε ιστοσελίδας του Partner Central ή του Expedia Group, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του expediapartnercentral.com και του expediagroup.com (συλλογικά, η «Ιστοσελίδα»), αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στο παρόν.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: (A) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, (Β) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ (Γ) ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.  ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Η’ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους.  Όλες οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους.  Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων, αυτό συνεπάγεται ότι τους αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς.  Οι παρόντες Όροι είναι οι τρέχοντες ισχύοντες όροι από την ημερομηνία που αναγράφεται στο πάνω μέρος της σελίδας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

Όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω ή σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα διέπονται από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε όλες τις ενέργειες στις οποίες επιδιδόμαστε αναφορικά με τα στοιχεία σας, σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα αρχεία πληροφοριών, γραφικών, κειμένου, βίντεο, ήχου και μέσων καθώς και οι εικόνες που προβάλλονται ή περιέχονται στην Ιστοσελίδα (συνολικά το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Expedia ή των τρίτων δικαιοπαρόχων της.  Η Expedia ή οι τρίτοι δικαιοπάροχοί της, κατά περίπτωση, διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο κυριότητας και συμφέρον επί του Περιεχομένου και επί όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  Δεν έχετε, ούτε σας παρέχεται μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας επί του Περιεχομένου ή της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των ΗΠΑ ή/και άλλης διεθνούς νομοθεσίας που ενδέχεται να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων δημιουργού (copyright), των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή του εμπορικού απορρήτου.  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική ή εσωτερική επαγγελματική χρήση.  Απαγορεύεται να προβείτε σε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παραχώρηση άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση, πώληση ή μεταπώληση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου.

Όλα τα εμπορικά σήματα, ονομασίες, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν που ενσωματώνονται στην Ιστοσελίδα (συνολικά τα «Σήματα της Expedia») ανήκουν στην Expedia, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους αυτής.  Απαγορεύεται η χρήση των Σημάτων της Expedia χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ή άλλες ιστοσελίδες συνδεδεμένων εταιρειών ή των εταιρειών που συνεργάζονται με την Expedia («Μη Συναφείς Ιστοσελίδες»).  Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για λόγους ευκολίας και οι παρόντες Όροι δεν διέπουν τις Μη Συναφείς Ιστοσελίδες.  Η πρόσβαση στους εν λόγω συνδέσμους και τις Μη Συναφείς Ιστοσελίδες, η εμπιστοσύνη στο περιεχόμενό τους και η χρήση τους από εσάς αποτελεί δική σας ευθύνη και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω Μη Συναφών Ιστοσελίδων.   Η Expedia δεν ευθύνεται ούτε θα ευθύνεται ή θα είναι υπαίτια απέναντί σας για το περιεχόμενο ή τη χρήση από εσάς οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτου.  Η προσθήκη υπερσυνδέσμων σε Μη Συναφείς Ιστοσελίδες εκ μέρους μας δεν συνεπάγεται ότι υποστηρίζουμε τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες χωρίς πρότερη ρητή και γραπτή άδειά μας: (α) πρόσβαση, παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα με τη χρήση ρομπότ, spider, scraper ή άλλων αυτόματων μέσων ή οποιασδήποτε χειροκίνητης διαδικασίας για οποιονδήποτε σκοπό (β) παραβίαση των περιορισμών που επιβάλλουν οι διατάξεις περί αποκλεισμού της χρήσης ρομπότ στην Ιστοσελίδα ή καταστρατήγηση άλλων μέτρων αποτροπής ή περιορισμού της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, (γ) λήψη οποιασδήποτε ενέργειας που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλλει, κατά τη γνώμη μας, παράλογο ή δυσανάλογο φόρτο εργασιών στις υποδομές μας (δ) βαθεία ζεύξη σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό ή (ε) «πλαισίωση», «κατοπτρισμός» ή άλλη ενσωμάτωση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα (καθεμία από τις πιο πάνω ενέργειες αναφέρεται ως «Απαγορευμένη Χρήση»).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ως προϋπόθεση για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι (α) φέρετε την ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας, (β) δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, (γ) πρέπει να ειδοποιείτε την Ιστοσελίδα αμέσως, αν εντοπίσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, και (δ) φέρετε την ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που εκτελείται με τη χρήση του λογαριασμού σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Η Expedia διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια που θεωρούμε απαραίτητη εάν πιστεύουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, συνιστά απειλή για την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι Απαγορευμένη Χρήση ή θα μπορούσε να θεμελιώσει την ύπαρξη υπαιτιότητας σε βάρος της Expedia.  Οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του είδους από την Expedia δεν περιορίζει τα δικαιώματα ή τα έννομα μέσα αποκατάστασης που έχουμε στη διάθεσή μας βάσει του γραπτού ή εθιμικού δικαίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ.  ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ, Η EXPEDIA ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  Η EXPEDIA ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.  Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EXPEDIA.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΠΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Η EXPEDIA ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EXPEDIA ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν, πάρα τον ως άνω περιορισμό, η Expedia κριθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται πιο πάνω, τότε η ευθύνη της Expedia δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, συνολικά, το μεγαλύτερο από (α) τα τέλη (εάν υφίστανται) που καταβάλατε στην Expedia για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή (β) εκατό δολάρια (100 δολάρια ΗΠΑ).

Ο περιορισμός ευθύνης λαμβάνει υπόψη την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών και η Expedia δεν θα ήταν πρόθυμη να θέσει την Ιστοσελίδα στη διάθεση σας χωρίς τους εν λόγω περιορισμούς. Οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτή την ενότητα θα ισχύουν ακόμα και αν κάποιο περιορισμένο μέσο αποκατάστασης που ορίζεται στους παρόντες όρους διαπιστωθεί ότι απέτυχε στον βασικό του στόχο. Οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται στους παρόντες όρους ισχύουν προς όφελος της Expedia.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε, θα υπερασπίζεστε και θα τηρείτε αζήμια την Expedia, τις συνδεόμενες εταιρείες της και τα στελέχη, τα μέλη του ΔΣ, τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους από και έναντι όλων των αξιώσεων, νομικών βάσεων αγωγών, απαιτήσεων, αξιώσεων ανάκτησης, απωλειών, ζημιών, προστίμων, ποινών ή άλλου κόστους ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης, συμπεριλαμβανομένων, εντελώς ενδεικτικά, των εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών που προκύπτουν όταν: (α) παραβιάζετε τους παρόντες Όρους, (β) παραβαίνετε τον νόμο ή προσβάλλετε τα δικαιώματα τρίτων ή (γ) χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ

Εκτιμούμε τη γνώμη σας.   Έχετε υπόψη ότι, υποβάλλοντας προτάσεις, σχόλια ή άλλες παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (συνολικά αναφέρονται ως «Υποβολές»), παραχωρείτε στην Expedia όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντά σας επί όλων των Υποβολών, ακόμη και αν έχετε χαρακτηρίσει τις εν λόγω Υποβολές ως εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να παράσχετε αμέσως όποια βοήθεια κρίνει η Expedia ότι είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση, τη βελτιστοποίηση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων της Expedia επί των Υποβολών.   Επιπροσθέτως, οφείλετε να διασφαλίσετε ότι οι Υποβολές δεν θα προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καλό θα είναι να μη μας παράσχετε καμία Υποβολή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δια του παρόντος συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων του King County στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, σχετικά με όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των παρόντων Όρων ή τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν διαπιστωθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων είναι άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί ούτε θα διαταραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η αδυναμία ή καθυστέρησή μας στην εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων οποτεδήποτε δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμά μας να εκτελέσουμε την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή διατάξεις των Όρων στο μέλλον.

Οι παρόντες Όροι συνιστούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Expedia αναφορικά με την Ιστοσελίδα και κατισχύουν κάθε προηγούμενης ή παράλληλης επικοινωνίας και πρότασης, είτε ηλεκτρονικής είτε προφορικής ή γραπτής ανάμεσα σε εσάς και την Expedia αναφορικά με την Ιστοσελίδα.  Οι υποχρεώσεις σας για καταβολή αποζημίωσης στην Expedia, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο τμήμα των παρόντων Όρων που εκ φύσεως θα διατηρηθεί σε ισχύ μετά τη λύση των παρόντων Όρων ή του δικαιώματος σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά τη λύση.

Αναγνωρίζετε ότι θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και ότι, σε αυτήν την περίπτωση, η χρηματική αποζημίωση δεν επαρκεί για να αποζημιώσετε την Expedia.  Συνεπώς, σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, η Expedia, πέραν της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης που δύναται να αξιώσει, δικαιούται να εκδώσει προσωρινά, προκαταρκτικά ή/και μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα που ενδεχομένως είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη ή η περαιτέρω αθέτηση των παρόντων Όρων, χωρίς να χρειάζεται να δείξει ή να αποδείξει την πρόκληση θετικής ζημίας και χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει οποιουδήποτε είδους εγγύηση.  Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν έγγραφο.

Γνωστοποιήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμοί.

Όλες οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Όλα τα λοιπά σχόλια, αιτήματα για παροχή τεχνικής υποστήριξης και κάθε άλλη επικοινωνία σε σχέση με την Ιστοσελίδα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.