Tuyên bố bảo mật của Expedia Group Partner Central

Chỉnh sửa lần cuối: ngày 18 tháng 3 năm 2022

Vui lòng đọc chính sách sau (“Chính sách Bảo mật”) sau để tìm hiểu về các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Tuyên bố bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu khi quý vị sử dụng trang web, nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ liên quan, đồng thời hướng dẫn quý vị cách liên hệ với chúng tôi.

 

Tóm tắt về Tuyên bố bảo mật

Dưới đây là thông tin tóm tắt về Tuyên bố bảo mật. Để xem lại toàn bộ Tuyên bố bảo mật, vui lòng cuộn xuống.

Tuyên bố bảo mật này bao hàm những nội dung nào?

Tuyên bố bảo mật này được lập ra nhằm mô tả:

 • Cách thức và loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng
 • Thời điểm và đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị
 • Những lựa chọn dành cho quý vị đối với cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi thu thập và sử dụng những loại thông tin cá nhân nào và thu thập qua phương thức nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi:

 • Quý vị cung cấp thông tin cho chúng tôi
 • Chúng tôi tự động thu thập thông tin
 • Chúng tôi nhận được thông tin từ những nguồn khác

Khi quý vị tạo tài khoản trên một trong những trang web của chúng tôi, đăng ký nhận ưu đãi hoặc thông tin hoặc sử dụng nền tảng của chúng tôi, quý vị sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập các thông tin đó thông qua công nghệ tự động, chẳng hạn như cookie cài trên trình duyệt của quý vị, nếu được quý vị đồng ý trong trường hợp áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thông tin từ các đối tác kinh doanh và bên thứ ba khác; các thông tin đó sẽ giúp chúng tôi cải thiện nền tảng và các công cụ, dịch vụ liên quan, cập nhật và lưu giữ hồ sơ chính xác, có khả năng phát hiện, điều tra hành vi gian lận, đồng thời tiếp thị các dịch vụ hiệu quả hơn.

Thông tin cá nhân của quý vị được chia sẻ như thế nào?

Thông tin cá nhân của quý vị được chia sẻ với các bên thứ ba để giúp cung cấp thông tin, dịch vụ cho quý vị, hỗ trợ quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp với quý vị (bao gồm cả khi chúng tôi gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ hoặc cho phép quý vị giao tiếp với người khác) và tuân thủ luật pháp, khi áp dụng, tùy thuộc vào tương tác của quý vị với trang web. Tuyên bố bảo mật đầy đủ bên dưới nêu chi tiết cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân.

Quý vị có những quyền và lựa chọn nào?

Quý vị có thể thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, quý vị có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bằng cách bấm vào link “hủy đăng ký” trong các email, trong tài khoản của quý vị nếu có, hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Tuyên bố bảo mật đầy đủ của chúng tôi có thêm thông tin về các lựa chọn và quyền bảo vệ dữ liệu dành cho quý vị.

Cách liên hệ với chúng tôi

Thông tin thêm về các biện pháp bảo mật của chúng tôi có trong Tuyên bố bảo mật đầy đủ bên dưới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị hoặc đưa ra yêu cầu về thông tin cá nhân.

 

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Tổng quan. Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào khác. Điều này bao gồm thông tin có thể nhận dạng quý vị, chẳng hạn như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư tín và email của quý vị (“thông tin cá nhân”). Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc và địa chỉ thanh toán
 • Thông tin thanh toán như số thẻ thanh toán, ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán, khi cần
 • Dữ liệu vị trí địa lý không cụ thể
 • Ảnh, video và các bản ghi khác
 • ID tài khoản mạng xã hội và thông tin có sẵn công khai khác
 • Thông tin liên lạc với chúng tôi
 • Nội dung quý vị tìm kiếm, giao dịch và các hoạt động tương tác khác với quý vị trên dịch vụ trực tuyến của chúng tôi
 • Nội dung khác mà các đối tác và khách trao đổi thông qua nền tảng, cuộc trò chuyện trong nhóm và các công cụ cộng tác cho khách
 • Hoạt động tìm kiếm và giao dịch thực hiện thông qua nền tảng
 • Dữ liệu quý vị cung cấp cho chúng tôi về những người khác liên kết với quý vị hoặc công ty của quý vị
 • Chúng tôi cũng có thể định kỳ thu thập cả thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân về quý vị từ các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác.

Thông tin được thu thập tự động. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về máy tính và hoạt động trực tuyến khi quý vị truy cập Trang web. Ví dụ: Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị và thông tin về phần mềm trình duyệt web mà quý vị sử dụng để truy cập Trang web (như Google Chrome, Firefox, Safari hoặc Internet Explorer) và các site chuyển hướng. Ở những khu vực được luật pháp địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin mà quý vị nhập vào mọi trường dữ liệu trên Trang web, bao gồm địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị, như chuyến đi đã xem hoặc đặt phòng đã thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi khi thu thập các thông tin tự động này bao gồm việc giúp tùy chỉnh trải nghiệm người dùng và ngăn ngừa gian lận. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố về cookie.

 

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị nhằm phục vụ các mục đích chung sau: để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu; để liên lạc nói chung với quý vị; để xử lý câu hỏi và nhận xét của quý vị; để biết mức độ quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Trang web; để tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Trang web này; để thu thập thông tin từ quý vị, bao gồm cả qua khảo sát; để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố; để ngăn chặn, điều tra hoặc hành động chống lại hoạt động có thể bất hợp pháp hoặc bị cấm; để thi hành Điều khoản sử dụng của Trang web; cho các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi; và nhằm các mục đích khác như mô tả với quý vị tại thời điểm thu thập.

Liên lạc qua email. Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng được các cơ hội trên Trang web. Một cách để chúng tôi thực hiện điều này là gửi cho quý vị email chứa thông tin về các mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi tin rằng những email này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về cơ hội dành cho các đối tác của Expedia trên Trang web. Xin lưu ý rằng, quý vị có thể chọn không nhận bất kỳ email nào trong số những email chúng tôi gửi đi.

Căn cứ hợp pháp cho việc xử lý:

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ quý vị (i) khi cần có thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với quý vị (ví dụ: quản lý đặt phòng, xử lý các khoản thanh toán hoặc tạo tài khoản theo yêu cầu của quý vị),(ii) khi việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không bị quyền của quý vị làm mất hiệu lực (như giải thích bên dưới), hoặc (iii) khi quý vị cho phép chúng tôi làm vậy (ví dụ: gửi cho quý vị thông tin tiếp thị khi cần có sự đồng ý). Trong một số trường hợp, nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi là thu thập thông tin cá nhân từ quý vị, chẳng hạn như khi chúng tôi cần sử dụng thông tin giao dịch của quý vị để hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thuế theo luật.

Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để thực hiện hợp đồng với quý vị, chúng tôi sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp và nêu rõ yêu cầu này có bắt buộc hay không (cũng như của hậu quả có thể xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân).

Một số quốc gia và khu vực cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp. Nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào), lợi ích này thường là để vận hành hoặc cải thiện nền tảng của chúng tôi và giao tiếp với quý vị khi cần để cung cấp dịch vụ cho quý vị, nhằm mục đích xác thực bảo mật khi quý vị liên hệ với chúng tôi, để trả lời câu hỏi của quý vị, tiếp thị hoặc nhằm mục đích phát hiện hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng quy trình tự động ra quyết định, chẳng hạn như để đánh giá các giao dịch gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ trên trang web của chúng tôi. Trong quá trình này, chúng tôi có được các quyết định tự động bằng cách đưa thông tin cá nhân của quý vị vào hệ thống và quyết định được tính toán bằng các quy trình tự động. Nếu quý vị có dấu hiệu gian lận, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền đặt phòng của quý vị trên trang web của chúng tôi. Quý vị có thể có các quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động, bao gồm quyền yêu cầu tiến hành quy trình ra quyết định thủ công thay thế hoặc phản đối quyết định chỉ dựa trên quy trình tự động. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các quyền bảo vệ dữ liệu của mình, vui lòng xem phần Các quyền và lựa chọn của quý vị dưới đây.

 

Việc chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị như nêu dưới đây và trong Tuyên bố bảo mật này, cũng như theo quy định luật pháp hiện hành.

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp bên thứ ba, những đơn vị thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc chức năng, bao gồm phân tích hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và ngăn ngừa gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm thông tin cần thiết để vận hành các tính năng của Trang web hoặc để tạo thuận lợi cho việc phân phối quảng cáo trực tuyến được điều chỉnh phù hợp với sở thích của quý vị. Nhà cung cấp bên thứ ba chỉ có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của họ và không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin vì bất kỳ mục đích nào khác. Họ cũng được yêu cầu tuân thủ cùng biện pháp bảo mật dữ liệu mà chúng tôi tuân theo.
 • Quyền và nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị theo yêu cầu của trát lệnh, lệnh tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác; để thiết lập hoặc thực thi quyền hợp pháp của chúng tôi; để chống lại các khiếu nại pháp lý; hoặc các vấn đề khác theo yêu cầu của pháp luật. Trong những trường hợp này, chúng tôi giữ quyền đưa ra hoặc từ bỏ quyền phản đối hoặc quyền lợi pháp lý của mình. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị khi chúng tôi tin rằng phù hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp; hoặc để bảo vệ hoặc bảo hộ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, Trang web, khách hàng hoặc những đối tượng khác.
 • Các công ty trong tập đoàn của chúng tôi. Trong phạm vi các chi nhánh doanh nghiệp của chúng tôi có quyền truy cập thông tin của quý vị, họ sẽ tuân theo các biện pháp có mức độ hạn chế tối thiểu bằng những biện pháp được mô tả trong Tuyên bố bảo mật này.
 • Chuyển giao tập đoàn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong trường hợp chuyển giao tập đoàn, ví dụ như bán bớt, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm khi xảy ra là phá sản.

Ngoài phạm vi các điều khoản đã nêu trên, quý vị sẽ nhận được thông báo nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba; và quý vị sẽ có thể lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ các thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và nhà đầu tư. Những thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

 

CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ

Quý vị có một số quyền và lựa chọn nhất định đối với thông tin cá nhân của mình, như nêu dưới đây:

 • Nếu không còn muốn nhận email tiếp thị và quảng cáo, quý vị có thể bấm vào link ‘hủy đăng ký’ trong email để hủy đăng ký. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin nêu bên dưới trong phần Liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn hủy đăng ký hoặc từ chối nhận email tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể gửi cho quý vị các thông báo quan trọng liên quan đến tài khoản và giao dịch; quý vị không thể hủy đăng ký các thông báo này
 • Quý vị có thể kiểm soát việc chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định theo hướng dẫn trong Tuyên bố về cookie
 • Quý vị có thể cập nhật thông tin sao cho chính xác bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi
 • Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên sự đồng ý của quý vị, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc quý vị rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào diễn ra trước khi quý vị rút lại, đồng thời không ảnh hưởng đến quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên cơ sở pháp lý, không phải dựa trên sự đồng ý

 

Một số quốc gia và khu vực cung cấp cho cư dân các quyền bổ sung liên quan đến thông tin cá nhân. Các quyền bổ sung này khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực và có thể bao gồm quyền:

 • Yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của quý vị
 • Yêu cầu thông tin về mục đích của các hoạt động xử lý
 • Xóa thông tin cá nhân của quý vị
 • Phản đối việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị
 • Hạn chế quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị
 • Từ chối việc bán thông tin cá nhân của quý vị
 • Chuyển thông tin cá nhân của quý vị
 • Yêu cầu thông tin về logic của quy trình ra quyết định tự động được sử dụng trong các biện pháp phòng chống gian lận và kết quả của các quyết định đó

Để tìm hiểu thêm về các quyền của chủ thể dữ liệu mà quý vị có thể có, vui lòng bấm vào đây.

Ngoài các quyền trên, quý vị có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, quý vị nên liên hệ với chúng tôi trước tiên để chúng tôi có thể cố gắng hết sức giải quyết lo ngại của quý vị. Quý vị có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hồi đáp tất cả yêu cầu của những người muốn thực thi quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG (“ỨNG DỤNG DI ĐỘNG”)

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng di động Expedia, bao gồm ứng dụng Partner Central, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về quý vị cùng cách thức và cho cùng mục đích như chúng tôi làm trên Trang web của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin khác mà chúng tôi thu thập tự động khi quý vị sử dụng các Ứng dụng di động của chúng tôi. Cụ thể là:

Chúng tôi thu thập thông tin về chức năng của Ứng dụng di động mà quý vị truy cập và sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi xác định những lĩnh vực nào của Ứng dụng di động được khách hàng của chúng tôi quan tâm, để chúng tôi có thể tinh chỉnh và liên tục cải tiến Ứng dụng di động. Thông tin chúng tôi thu thập để phục vụ mục đích này không cho phép chúng tôi có thể trực tiếp xác định danh tính của quý vị.

Mỗi Ứng dụng di động cũng sẽ gửi cho chúng tôi thông tin về báo cáo lỗi trong trường hợp có sự cố hoặc treo máy. Điều này cho phép chúng tôi điều tra lỗi và cải thiện độ ổn định của Ứng dụng di động trong các phiên bản tương lai. Như là một phần của những báo cáo lỗi này, Ứng dụng di động gửi cho chúng tôi thông tin về loại và phiên bản thiết bị di động, UID, thời gian xảy ra lỗi, tính năng được sử dụng và trạng thái của ứng dụng khi xảy ra lỗi. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích điều tra và sửa lỗi.

Quý vị luôn có thể kiểm soát việc Ứng dụng di động gửi những thông tin nào cho chúng tôi. Quý vị có thể thực hiện việc kiểm soát này bằng cách thay đổi các cài đặt của Ứng dụng di động trong menu cài đặt hoặc thay đổi phần cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể gỡ bỏ hoàn toàn Ứng dụng di động khỏi thiết bị di động của mình và truy cập dịch vụ qua trang web của chúng tôi.

 

Chuyển dữ liệu quốc tế

Thông tin cá nhân chúng tôi xử lý có thể được truyền hoặc chuyển đến các quốc gia không phải quốc gia quý vị cư trú. Các quốc gia đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia quý vị.

Các máy chủ phục vụ nền tảng của chúng tôi được đặt tại Mỹ còn các công ty thuộc Expedia Group và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi thu thập thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi có thể xử lý thông tin đó tại bất kỳ quốc gia nào trong số này. Expedia Group duy trì các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn nội bộ của tập đoàn, khi áp dụng, để điều chỉnh việc chuyển thông tin cá nhân từ Liên minh châu Âu đến Mỹ.

Một số chi nhánh nhất định của Expedia Group tại Mỹ đã được chứng nhận với khuôn khổ Chương trình bảo mật giữa Liên minh châu Âu - Mỹ và Thụy Sĩ - Mỹ. Các chi nhánh đó của Expedia Group tại Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ khuôn khổ và các Nguyên tắc của Chương trình bảo mật mặc dù CJEU (Tòa án Công lý Liên minh châu Âu) đã xác định vào tháng 7 năm 2020 rằng khuôn khổ Chương trình bảo mật giữa châu Âu - Mỹ không còn là cơ chế chuyển tiếp thích hợp để chuyển thông tin cá nhân từ Liên minh châu Âu đến Mỹ.

Các chứng nhận của chúng tôi có tại đây. Để biết thêm thông tin về nguyên tắc của Chương trình bảo mật, vui lòng truy cập: www.privacyshield.gov. Để tìm hiểu thêm về việc chúng tôi tuân thủ Khuôn khổ chương trình bảo mật, vui lòng xem thông tin đăng tại đây.

 

Bảo mật

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng Trang web và cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Mặc dù không trang web nào có thể bảo đảm tính bảo mật, nhưng chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Các liên kết ngoài

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho trang web của bên thứ ba có thể truy cập thông qua liên kết có trên Trang web này. Tuyên bố bảo mật đăng tải trên các trang web của bên thứ ba sẽ nêu quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên các trang web đó.

 

Lưu giữ hồ sơ

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị theo tất cả luật pháp hiện hành, chừng nào thông tin đó còn phục vụ các mục đích nêu trong Tuyên bố bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu lưu giữ lâu hơn.

Tiêu chí chúng tôi áp dụng để xác định thời gian lưu giữ bao gồm:

 • Thời gian mối quan hệ giữa quý vị và chúng tôi tồn tại, hay các đặt phòng gần đây hoặc giao dịch khác quý vị thực hiện trên nền tảng của chúng tôi
 • Việc chúng tôi có hay không có nghĩa vụ pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ như luật pháp yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch giữa quý vị và chúng tôi
 • Việc có nghĩa vụ pháp lý hiện tại và liên quan nào ảnh hưởng đến thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị hay không, bao gồm cả nghĩa vụ theo hợp đồng, lưu giữ để phục vụ việc kiện tụng, pháp quy về thời hiệu và các trường hợp điều tra theo quy định

 

Cập nhật Tuyên bố bảo mật

Chúng tôi thỉnh thoảng có thể sửa đổi hoặc bổ sung Tuyên bố bảo mật này. Ngày sửa đổi lần cuối của Tuyên bố bảo mật này được nêu ở đầu trang và các điều khoản của Tuyên bố bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày đó.

 

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi mọi thông báo tới: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Quý vị có câu hỏi? Truy cập trang Liên hệ với chúng tôi.