Chính sách bảo mật của Expedia Group Partner Central

Sửa đổi lần cuối: 16/12/2020

Vui lòng đọc chính sách sau (“Chính sách Bảo mật”) sau để tìm hiểu về các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Qua việc đăng nhập vào Partner Central hoặc truy cập trang web của Expedia Group  qua Partner Central, quý vị chấp nhận các biện pháp được mô tả trong tài liệu này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị

Tổng quan. Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào khác. Các thông tin này bao gồm thông tin có thể nhận dạng quý vị (“thông tin cá nhân“), chẳng hạn như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ bưu điện và địa chỉ email của quý vị. Chúng tôi cũng có thể định kỳ thu thập cả thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân về quý vị từ các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác.

Thông tin được thu thập tự động. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về máy tính và hoạt động trực tuyến khi quý vị truy cập Trang web. Ví dụ: Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị và thông tin về phần mềm trình duyệt web mà quý vị sử dụng để truy cập Trang web (như Google Chrome, Firefox, Safari hoặc Internet Explorer) và các trang web giới thiệu. Ở những khu vực được luật pháp địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin mà quý vị nhập vào mọi trường dữ liệu trên Trang web, bao gồm địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị, như các chuyến đi đã xem hoặc các đặt phòng đã thực hiện. Mục tiêu khi tự động thu thập các thông tin này bao gồm việc giúp tùy chỉnh trải nghiệm người dùng phù hợp với quý vị và ngăn ngừa gian lận. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách cookie của Expedia Group

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị nhằm phục vụ các mục đích chung sau: để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu; để liên hệ nói chung với quý vị; để xử lý câu hỏi và nhận xét của quý vị; để biết mức độ quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Trang web; để tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Trang web này; để thu thập thông tin từ quý vị, bao gồm qua khảo sát; để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố; để ngăn chặn, điều tra hoặc hành động chống lại hoạt động có thể bất hợp pháp hoặc bị cấm; để thi hành Điều khoản sử dụng của Trang web; cho các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi; và nhằm các mục đích khác như mô tả với quý vị tại thời điểm thu thập.

Liên lạc qua email. Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng được các cơ hội trên Trang web. Một cách để chúng tôi thực hiện điều này là gửi cho quý vị email chứa thông tin về các mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi tin rằng những email này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về cơ hội dành cho các đối tác của Expedia trên Trang web. Xin lưu ý rằng, quý vị có thể chọn không nhận bất kỳ email nào trong số những email chúng tôi gửi đi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị:

 • Với nhà cung cấp bên thứ ba là những đơn vị thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc chức năng, bao gồm xử lý thẻ tín dụng, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, phân phối các khảo sát hoặc chương trình bốc thăm và ngăn ngừa gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm thông tin cần thiết để vận hành các tính năng của Trang web hoặc để tạo thuận lợi cho việc phân phối quảng cáo trực tuyến được điều chỉnh phù hợp với sở thích của quý vị. Nhà cung cấp bên thứ ba chỉ có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của họ và không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin vì bất kỳ mục đích nào khác. Họ cũng được yêu cầu tuân thủ cùng quy trình bảo mật dữ liệu mà chúng tôi thực thi.
 • Theo yêu cầu của trát lệnh, lệnh tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác; để thiết lập hoặc thực thi quyền hợp pháp của chúng tôi; để chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc các vấn đề khác theo yêu cầu của pháp luật. Trong những trường hợp này, chúng tôi giữ quyền nhận hoặc từ bỏ quyền phản đối pháp lý hoặc quyền lợi của mình.
 • Khi chúng tôi tin rằng cần thiết phải tiến hành điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp; hoặc để bảo vệ hoặc bảo hộ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, Trang web, khách hàng hoặc những đối tượng khác.
 • Với các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn của chúng tôi.  Trong phạm vi các công ty chi nhánh của chúng tôi có quyền truy cập thông tin của quý vị, họ sẽ tuân theo các biện pháp có mức độ hạn chế tối thiểu bằng những biện pháp được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
 • Trong trường hợp có sự chuyển giao tập đoàn, ví dụ như mua lại, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán các công ty con hoặc trong trường hợp hiếm khi xảy ra là phá sản.
 • Với sự chấp thuận của quý vị.

Ngoài phạm vi các điều khoản đã nêu trên, quý vị sẽ được thông báo nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba; và quý vị sẽ có thể lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ các thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và nhà đầu tư. Những thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ VÀ CHỌN KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể chỉnh sửa hoặc “chọn không tham gia” nhận email quảng bá từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email của quý vị hoặc bằng cách gửi trả lời ghi rõ yêu cầu của quý vị và chúng tôi sẽ tiến hành những thay đổi quý vị yêu cầu.  Chúng tôi có quyền gửi email cho quý vị liên quan đến các thông báo quan trọng dù quý vị đã yêu cầu không nhận email từ chúng tôi.  Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến quý vị, bao gồm thông tin phục vụ mục đích phân tích cũng như đảm bảo tính toàn vẹn khi lưu trữ hồ sơ.

Quý vị có thể chọn không cung cấp bất cứ thông tin nào cho chúng tôi, dù thông tin đó có thể cần thiết để đăng ký Partner Central hoặc để nhận lợi ích từ một số tính năng nhất định được cung cấp trên Trang web này.

Quý vị có cơ hội hủy đăng ký nhận email quảng bá trong mọi thư chúng tôi gửi cho quý vị. Xin lưu ý rằng, chúng tôi bảo lưu quyền gửi cho quý vị các thông tin khác bao gồm thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và các khảo sát liên quan đến tài khoản của quý vị hoặc đến các giao dịch của quý vị trên Trang web này, mà không cho quý vị cơ hội được chọn không nhận những thông tin đó.

Phần Trợ giúp trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của mình chấp nhận các cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi nhận được một cookie mới hoặc cách hủy tất cả các cookie. Xin lưu ý rằng, nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie từ Trang web này, quý vị sẽ không thể truy cập một số phần trên Trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể kiểm soát việc chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định theo hướng dẫn trong Chính sách cookie của Expedia Group.

ỨNG DỤNG EXPEDIA TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG (“ỨNG DỤNG DI ĐỘNG”)

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng di động Expedia, bao gồm ứng dụng Partner Central, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về quý vị cùng cách thức và cho cùng mục đích như chúng tôi làm trên Trang web của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin khác mà chúng tôi thu thập tự động khi quý vị sử dụng các Ứng dụng di động của chúng tôi. Cụ thể là:

Chúng tôi thu thập thông tin về chức năng của Ứng dụng di động mà quý vị truy cập và sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi xác định những lĩnh vực nào của Ứng dụng di động được khách hàng của chúng tôi quan tâm, để chúng tôi có thể tinh chỉnh và liên tục cải tiến Ứng dụng di động. Thông tin chúng tôi thu thập để phục vụ mục đích này không cho phép chúng tôi có thể trực tiếp xác định danh tính của quý vị.

Mỗi Ứng dụng di động cũng sẽ gửi cho chúng tôi thông tin về báo cáo lỗi trong trường hợp có sự cố hoặc treo máy. Điều này cho phép chúng tôi điều tra lỗi và cải thiện độ ổn định của Ứng dụng di động trong các phiên bản tương lai. Như là một phần của những báo cáo lỗi này, Ứng dụng di động gửi cho chúng tôi thông tin về loại và phiên bản thiết bị di động, UID, thời gian xảy ra lỗi, tính năng được sử dụng và trạng thái của ứng dụng khi xảy ra lỗi. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích điều tra và sửa lỗi.

Quý vị luôn có thể kiểm soát việc Ứng dụng di động gửi những thông tin nào cho chúng tôi. Quý vị có thể thực hiện việc kiểm soát này bằng cách thay đổi các cài đặt của Ứng dụng di động trong menu cài đặt hoặc thay đổi phần cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể gỡ bỏ hoàn toàn Ứng dụng di động khỏi thiết bị di động của mình và truy cập dịch vụ qua trang web của chúng tôi.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng Trang web và cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Mặc dù không trang web nào có thể bảo đảm tính bảo mật, nhưng chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân của quý vị và họ chỉ có thể làm được việc này trong giới hạn chức năng công việc của mình. Thêm vào đó, chúng tôi mã hóa khi truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị giữa hệ thống của quý vị với hệ thống của chúng tôi và chúng tôi có hệ thống tường lửa và phát hiện thâm nhập nhằm ngăn chặn những cá nhân không được phép chiếm quyền truy cập thông tin của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu một trẻ em mà chúng tôi biết dưới 13 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó chỉ để phản hồi trực tiếp với trẻ em đó để thông báo với trẻ đó rằng chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của cha mẹ em trước khi nhận thông tin cá nhân của trẻ em đó.  Nếu quý vị tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Các liên kết (link) ngoài

Chính sách bảo mật này không áp dụng với các trang web của bên thứ ba có thể truy cập thông qua liên kết có trên Trang web này. Quý vị nên xem xét tuyên bố bảo mật đăng tải trên các trang web của bên thứ ba đó để hiểu rõ quy trình họ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Các quyền và lựa chọn của quý vị

Quý vị có một số quyền và lựa chọn nhất định đối với thông tin cá nhân của mình, như nêu dưới đây:

 • Nếu có tài khoản với chúng tôi, quý vị có thể thay đổi các tùy chọn trao đổi thông tin bằng cách (1) đăng nhập và cập nhật thông tin trong tài khoản của quý vị  hoặc (2) liên hệ với chúng tôi tại đây
 • Quý vị có thể kiểm soát việc chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định theo hướng dẫn trong Chính sách cookie của Expedia Group
 • Quý vị có thể cập nhật thông tin sao cho chính xác bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi
 • Nếu không còn muốn nhận email tiếp thị và quảng cáo, quý vị có thể bấm vào link ‘hủy đăng ký’ trong email để hủy đăng ký. Quý vị cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để thay đổi các cài đặt về trao đổi thông tin (không áp dụng với tất cả các công ty thuộc Expedia Group) hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn hủy đăng ký hoặc từ chối nhận email tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể gửi cho quý vị các thông báo quan trọng liên quan đến tài khoản và giao dịch; quý vị không thể hủy đăng ký các thông báo này
 • Đối với app di động của chúng tôi, quý vị có thể xem và quản lý các thông báo, tùy chọn trong menu cài đặt của app và của hệ điều hành
 • Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên sự đồng ý của quý vị, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc quý vị rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào diễn ra trước khi quý vị rút lại, đồng thời không ảnh hưởng đến quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên cơ sở pháp lý, không phải dựa trên sự đồng ý
Một số quốc gia và vùng cấp cho cư dân của họ các quyền bổ sung liên quan đến thông tin cá nhân. Các quyền bổ sung này khác nhau tùy theo quốc gia và vùng, và có thể bao gồm khả năng:
 • Yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của quý vị
 • Yêu cầu thông tin về mục đích của các hoạt động xử lý
 • Xóa thông tin cá nhân của quý vị
 • Phản đối việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị
 • Hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị
 • Từ chối việc bán thông tin cá nhân của quý vị
 • Chuyển thông tin cá nhân của quý vị
 • Yêu cầu thông tin về logic liên quan đến quá trình ra quyết định tự động được sử dụng trong các biện pháp phòng chống gian lận của chúng tôi và kết quả của các quyết định đó

Để tìm hiểu thêm về các quyền của chủ thể dữ liệu mà quý vị có thể có, vui lòng bấm vào đây.

Ngoài các quyền trên, quý vị có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, quý vị nên liên hệ với chúng tôi trước, để chúng tôi có thể nỗ lực hết sức giải quyết những vấn đề quý vị lo ngại. Quý vị có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi theo thông tin trong phần Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng tất cả yêu cầu nhận được từ các cá nhân muốn thực thi quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Thông tin cá nhân chúng tôi xử lý có thể được truyền hoặc chuyển đến các quốc gia không phải quốc gia quý vị cư trú. Các quốc gia đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia quý vị.

Các máy chủ phục vụ nền tảng của chúng tôi được đặt tại Mỹ còn các công ty thuộc Expedia Group và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi thu thập thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi có thể xử lý thông tin đó tại bất kỳ quốc gia nào trong số này.

Chúng tôi đã thực hiện các bước phù hợp và áp dụng các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị luôn được bảo vệ theo Tuyên bố bảo mật này. Ví dụ: bất kỳ hoạt động chuyển dữ liệu nào giữa các công ty thuộc tập đoàn đều được quản lý theo các thỏa thuận nội bộ của tập đoàn. Các thỏa thuận đó có những điều khoản nghiêm ngặt về việc chuyển dữ liệu (bao gồm cả các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, đối với trường hợp chuyển dữ liệu từ Khu vực kinh tế Châu Âu) và yêu cầu tất cả các công ty thuộc tập đoàn phải bảo vệ thông tin cá nhân họ xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Ngoài ra, một số đơn vị liên kết tại Mỹ của Expedia Group đã chứng nhận với Chương trình bảo mật giữa châu Âu - Mỹ và giữa Thụy Sĩ - Mỹ, như được giải thích trong phần "Chương trình bảo mật" dưới đây.

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được chuyển dữ liệu phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Các biện pháp cụ thể được áp dụng sẽ tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và thỏa thuận của chúng tôi với họ có thể bao gồm các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, chứng nhận của nhà cung cấp dịch vụ theo Chương trình bảo mật giữa Châu Âu - Mỹ và/hoặc giữa Thụy Sĩ - Mỹ, hoặc tùy thuộc vào quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ, theo định nghĩa của Ủy ban Châu Âu.
 
Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi thỉnh thoảng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung Chính sách bảo mật này.  Ngày sửa đổi lần cuối của Chính sách bảo mật này được nêu ở đầu trang và các điều khoản của Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày đó.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi như thế nào

Vui lòng gửi mọi thông báo tới: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Quý vị có câu hỏi?  Truy cập trang Liên hệ với chúng tôi.