Chính sách bảo mật của Partner Central

Chỉnh sửa lần cuối: 02/03/2020 

Vui lòng đọc chính sách sau (“Chính sách bảo mật”) để tìm hiểu về các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Bằng việc đăng nhập vào Partner Central hoặc truy cập bất kỳ trang web đối tác dịch vụ lưu trú nào của Expedia Group, quý vị chấp nhận các biện pháp được mô tả trong tài liệu. 

Những thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị

Tổng quan. Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào khác. Điều này bao gồm thông tin có thể nhận dạng quý vị (“thông tin cá nhân“), như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email và thư tín của quý vị. Chúng tôi cũng có thể định kỳ thu thập cả thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân về quý vị từ các chi nhánh, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác. 

Tự động thu thập thông tin. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về máy tính và hoạt động trực tuyến khi quý vị truy cập Trang web. Ví dụ: Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị và thông tin về phần mềm trình duyệt web mà quý vị sử dụng để truy cập Trang web (như Google Chrome, Firefox, Safari hoặc Internet Explorer) và các trang web giới thiệu. Ở những khu vực được luật pháp địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin mà quý vị nhập vào mọi trường dữ liệu trên Trang web, bao gồm địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị, như các chuyến đi đã xem hoặc các đặt phòng đã thực hiện. Mục tiêu khi tự động thu thập các thông tin này bao gồm việc giúp tùy chỉnh trải nghiệm người dùng phù hợp với quý vị và ngăn ngừa gian lận. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cookie và những công nghệ khác bên dưới.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị

Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị nhằm phục vụ các mục đích chung sau: để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu; để liên hệ nói chung với quý vị; để xử lý câu hỏi và nhận xét của quý vị; để biết mức độ quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Trang web; để tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Trang web này; để thu thập thông tin từ quý vị, bao gồm qua khảo sát; để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố; để ngăn chặn, điều tra hoặc hành động chống lại hoạt động có thể bất hợp pháp hoặc bị cấm; để thi hành Điều khoản sử dụng của Trang web; cho các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi; và nhằm các mục đích khác như mô tả với quý vị tại thời điểm thu thập.

Liên hệ qua email. Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng được các cơ hội trên Trang web. Một cách để chúng tôi thực hiện điều này là gửi cho quý vị email chứa thông tin về các mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi tin rằng những email này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về cơ hội dành cho các đối tác của Expedia trên Trang web. Xin lưu ý rằng, quý vị có thể chọn không nhận bất kỳ email nào trong số những email chúng tôi gửi đi.

Vui lòng xem lại phần “Hiển thị quảng cáo thiết kế riêng/lựa chọn của quý vị” bên dưới.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với những ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị:

Với nhà cung cấp bên thứ ba là những đơn vị thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc tính năng, bao gồm xử lý thẻ tín dụng, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, phân phối các khảo sát hoặc chương trình bốc thăm và ngăn ngừa gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các nhà cung cấp bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm thông tin cần thiết để vận hành các tính năng Trang web hoặc để tạo thuận lợi cho việc truyền đạt quảng cáo trực tuyến được điều chỉnh phù hợp với sở thích của quý vị. Nhà cung cấp bên thứ ba chỉ có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của họ và không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin vì bất kỳ mục đích nào khác. Họ cũng được yêu cầu tuân thủ cùng quy trình bảo mật dữ liệu mà chúng tôi thực thi.

Theo yêu cầu của trát lệnh, lệnh tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác; để thiết lập hoặc thực thi quyền hợp pháp của chúng tôi; để chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc các vấn đề khác theo yêu cầu của pháp luật. Trong những trường hợp này, chúng tôi giữ quyền nhận hoặc từ bỏ quyền phản đối pháp lý hoặc quyền lợi của mình.

Khi chúng tôi tin rằng cần thiết phải tiến hành điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp; hoặc để bảo vệ hoặc bảo hộ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, Trang web, khách hàng hoặc những đối tượng khác.

Với các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn của chúng tôi.  Trong phạm vi các chi nhánh của chúng tôi có quyền truy cập thông tin của quý vị, họ sẽ tuân theo cách thực hành có mức độ hạn chế tối thiểu bằng những cách thực hành được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp có sự chuyển giao tập đoàn, ví dụ như mua lại, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán các công ty con hoặc trong trường hợp hiếm khi xảy ra là phá sản.

Với sự chấp thuận của quý vị.

Ngoài phạm vi các điều khoản đã nêu trên, quý vị sẽ được thông báo nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba; và quý vị sẽ có thể lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ các thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh của quý vị với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và nhà đầu tư. Những thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ VÀ CHỌN KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể chỉnh sửa hoặc “chọn không tham gia” nhận email quảng bá từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email của quý vị hoặc bằng cách gửi trả lời ghi rõ yêu cầu của quý vị và chúng tôi sẽ tiến hành những thay đổi quý vị yêu cầu.  Chúng tôi có quyền gửi email cho quý vị liên quan đến các thông báo quan trọng dù quý vị đã yêu cầu không nhận email từ chúng tôi.  Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến quý vị, bao gồm nhằm phục vụ mục đích phân tích cũng như để lưu trữ hồ sơ.

Quý vị có thể chọn không cung cấp bất cứ thông tin nào cho chúng tôi, dù thông tin đó có thể cần thiết để đăng ký Partner Central hoặc để nhận lợi ích từ một số tính năng nhất định được cung cấp trên Trang web này.

Quý vị có cơ hội hủy đăng ký nhận email quảng bá trong mọi thư chúng tôi gửi cho quý vị. Xin lưu ý rằng, chúng tôi bảo lưu quyền gửi cho quý vị các thông tin khác bao gồm thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và các khảo sát liên quan đến tài khoản của quý vị hoặc đến các giao dịch của quý vị trên Trang web này, mà không cho quý vị cơ hội được chọn không nhận những thông tin đó.

Phần Trợ giúp trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của mình chấp nhận các cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi nhận được một cookie mới hoặc cách hủy tất cả các cookie. Xin lưu ý rằng, nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie từ Trang web này, quý vị sẽ không thể truy cập một số phần trên Trang web của chúng tôi.

Cookie và những công nghệ khác

Cookie là tệp văn bản dữ liệu nhỏ và có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của quý vị (nếu trình duyệt web của quý vị cho phép).  Trang web sử dụng cookie vì những mục đích chung sau:

Để giúp chúng tôi nhận ra trình duyệt của quý vị là khách truy cập trước đây và lưu trữ và ghi nhớ mọi tùy chọn có thể được thiết lập khi trình duyệt của quý vị truy cập Trang web. Ví dụ: Nếu quý vị đăng ký trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng ký của quý vị để quý vị không cần đăng nhập vào Trang web của chúng tôi mỗi lần truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi mật khẩu của quý vị trong một cookie, nếu quý vị chọn ô “Đăng nhập tự động lần sau”. Xin lưu ý rằng, ID thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác liên quan đến tài khoản được bao gồm trong những cookie này đều được mã hóa vì lý do bảo mật. Trừ khi quý vị đăng ký với chúng tôi, những cookie này sẽ không chứa bất cứ thông tin cá nhân nào.

Để giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung và quảng cáo cung cấp cho quý vị trên Trang web này và trên các trang web khác trên Internet. Ví dụ: Khi quý vị truy cập một trang trên Trang web của chúng tôi, một cookie sẽ được chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi tự động thiết lập để nhận ra trình duyệt của quý vị khi quý vị điều hướng trên Internet và giới thiệu đến quý vị các thông tin cùng quảng cáo dựa trên mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Hãy xem phần Hiển thị quảng cáo thiết kế riêng/Lựa chọn của quý vị để biết thêm thông tin về cách thực hành quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn của quý vị.

Để giúp chúng tôi xác định và nghiên cứu hiệu quả của các tính năng và nội dung cung cấp trên Trang web, quảng cáo và liên lạc qua email (bằng cách xác định xem quý vị mở và hoạt động trên email nào).

Ở những khu vực được luật pháp cho phép, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để tự động thu thập thông tin mà quý vị nhập vào mọi trường dữ liệu trên Trang web, để liên hệ với quý vị liên quan đến các thông tin hữu ích về các cơ hội có trên Trang web của chúng tôi.

Phần trợ giúp trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của mình chấp nhận các cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi nhận được một cookie mới hoặc cách hủy tất cả các cookie. Xin lưu ý rằng, nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, quý vị có thể không truy cập được vào nhiều công cụ du lịch có trên Trang web.

Ngoài những cookie nêu trên, chúng tôi sử dụng Đối tượng chia sẻ cục bộ, còn được gọi là các flash cookie, trên Trang web. Những cookie này được dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng của quý vị, chẳng hạn như bằng cách lưu giữ các cài đặt và tùy chọn người dùng như cài đặt âm lượng/tắt tiếng và liên kết tới nội dung đồ họa trên Trang web của chúng tôi. Đối tượng chia sẻ cục bộ cũng giống như các cookie của trình duyệt, nhưng có thể lưu giữ những dữ liệu phức tạp hơn là văn bản đơn giản. Tự bản thân chúng không thể làm bất kỳ điều gì đối với dữ liệu trên máy tính của quý vị. Giống như các cookie khác, chúng chỉ có thể truy cập thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà quý vị đã cung cấp trên Trang web này và không thể được truy cập bởi các trang web khác. Để tìm hiểu thêm về flash cookie hoặc cách vô hiệu hóa chúng, hãy truy cập: Trang web hỗ trợ Flash Player.

Trang web này cũng có thể sử dụng Web beacon (còn gọi là “clear gifs”, “pixel tags” hoặc “Web bugs”), là những hình đồ họa rất nhỏ có một bộ nhận dạng duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang Web. Chúng tôi sử dụng Web beacon để giám sát thể thức di chuyển của người dùng từ trang này đến trang khác trong Trang web của chúng tôi, nhằm chuyển giao hoặc giao tiếp với cookie, để hiểu rõ liệu có phải quý vị đến với Trang web của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang web bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu suất của Trang web. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng Web beacon để giúp chúng tôi biết được những email nào đã được người nhận mở ra và để theo dõi hành động và sự di chuyển của khách trên Trang web. Điều này giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của nội dung và các chương trình quảng bá khác.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng cookie hoặc mọi vấn đề về công nghệ khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi bằng biểu mẫu chăm sóc khách hàng và phản hồi.

HIỂN THỊ QUẢNG CÁO THIẾT KẾ RIÊNG/LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ

Dữ liệu do Trang web này thu thập được là để cung cấp quảng cáo có liên quan đến quý vị. Expedia cam kết cung cấp thông tin và nội dung liên quan đến quý vị. Để làm được điều này, chúng tôi có thể, thông qua cookie và những công nghệ khác thu thập thông tin về hoạt động của quý vị trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này, cùng với các thông tin khác chúng tôi đã thu thập được về quý vị để cung cấp cho quý vị quảng cáo, trên Trang web của chúng tôi hoặc ở nơi khác trên mạng, mà có thể phù hợp với mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Ví dụ: Nếu quý vị bắt đầu điền biểu mẫu Tham gia Expedia trên Trang web này, quý vị có thể thấy quảng cáo về việc Tham gia Expedia trên Trang web này hoặc trên một trang web khác mà quý vị truy cập.

Xin lưu ý rằng, chúng tôi không kết hợp thông tin chúng tôi thu thập về hoạt động của quý vị trên Trang web này với thông tin cá nhân (như địa chỉ email) để cung cấp quảng cáo cho quý vị trên các trang web khác. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba để họ cung cấp quảng cáo cho quý vị. Quý vị có thể chọn không nhận quảng cáo trực tuyến được thiết kế riêng trên các trang web khác, dựa trên hoạt động của quý vị trên Trang web này, bằng cách bấm vào đây hoặc vào đây. Xin lưu ý rằng, nếu quý vị chọn không nhận quảng cáo được thiết kế riêng, quý vị sẽ vẫn thấy các quảng cáo trực tuyến khác nhưng những quảng cáo đó chung chung và ít liên quan đến quý vị hơn.

Dữ liệu do đối tác kinh doanh và mạng quảng cáo trực tuyến thu thập để mang đến cho quý vị những quảng cáo phù hợp. Những quảng cáo quý vị nhìn thấy trên Trang web này là do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đăng tải. Nhưng chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Những bên thứ ba này bao gồm (1) các đối tác kinh doanh, họ thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên Trang web của chúng tôi; và (2) mạng quảng cáo trực tuyến, họ thu thập thông tin về các sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo họ đăng trên nhiều trang web khác nhau trên Internet. Thông tin do các bên thứ ba này thu thập được dùng để đưa ra các dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc ưu tiên của quý vị và để hiển thị các quảng cáo trên Trang web và trên khắp Internet được điều chỉnh phù hợp với sở thích hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi không cho phép những bên thứ ba này thu thập thông tin cá nhân về quý vị (như địa chỉ email) trên Trang web, chúng tôi cũng không chia sẻ với họ thông tin cá nhân của quý vị.

Xin lưu ý rằng, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc các công nghệ khác mà những bên thứ ba này có thể dùng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị và thông lệ quản lý thông tin của những bên thứ ba này cũng không được đề cập trong Chính sách bảo mật này. Một số những công ty này là thành viên của Chương trình quảng cáo mạng, tổ chức này cung cấp một địa điểm duy nhất để chọn không nhận mục tiêu quảng cáo từ các công ty thành viên. Để tìm hiểu thêm, hãy bấm vào đây hoặc vào đây.

Dữ liệu thu thập bởi các công ty vận hành các chương trình trao đổi dựa trên cookie để mang đến cho quý vị những quảng cáo phù hợp. Cũng giống như các công ty hoạt động trực tuyến khác, Expedia tham gia các chương trình trao đổi dựa trên cookie, nơi thông tin ẩn danh được thu thập về hành vi duyệt web của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác và được phân khúc thành các chủ đề quan tâm khác nhau (như du lịch). Sau đó, những chủ đề quan tâm này được chia sẻ với các bên thứ ba, bao gồm các hãng quảng cáo và mạng quảng cáo trực tuyến, để họ có thể điều chỉnh các quảng cáo của mình phù hợp với mối quan tâm hiển nhiên của quý vị. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân (như địa chỉ email của quý vị) với những công ty này và chúng tôi không cho phép những công ty này thu thập những thông tin như vậy về quý vị trên Trang web. Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu thêm về các chương trình trao đổi dựa trên cookie, trong đó có cách truy cập thông tin về các chủ đề quan tâm có liên quan đến cookie trên máy tính của quý vị và cách từ chối tham gia những chương trình này.

Tín hiệu Do-Not-Track và các tính năng tương tự. Một số trình duyệt web có thể truyền các tín hiệu “do-not-track” (không theo dõi) đến các trang web người dùng truy cập. Vì các trình duyệt cung cấp và kích hoạt tính năng này theo cách khác nhau, thường khó nhận ra người dùng có ý định truyền tải những tín hiệu này không hoặc họ có biết về tính năng này không. Những thành viên tham gia tổ chức thiết lập quy chuẩn Internet nghiên cứu về vấn đề này đang trong quy trình xác định các trang web cần làm gì khi nhận tín hiệu này, nếu cần. Expedia hiện không có phản hồi khi nhận những tín hiệu này. Nếu và khi các quy chuẩn này được chính thức xác lập và chấp thuận, chúng tôi sẽ xem xét lại cách phản hồi những tín hiệu này.

ỨNG DỤNG EXPEDIA TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH BẢNG (“ỨNG DỤNG DI ĐỘNG”)

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng di động Expedia, bao gồm ứng dụng Partner Central, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về quý vị cùng cách thức và cho cùng mục đích như chúng tôi làm trên Trang web của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin khác mà chúng tôi thu thập tự động khi quý vị sử dụng các Ứng dụng di động của chúng tôi. Cụ thể là:

Chúng tôi thu thập thông tin về chức năng của Ứng dụng di động mà quý vị truy cập và sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi xác định những lĩnh vực nào của Ứng dụng di động được khách hàng của chúng tôi quan tâm, để chúng tôi có thể tinh chỉnh và liên tục cải tiến Ứng dụng di động. Thông tin chúng tôi thu thập để phục vụ mục đích này không cho phép chúng tôi có thể trực tiếp xác định danh tính của quý vị.

Mỗi Ứng dụng di động cũng sẽ gửi cho chúng tôi thông tin về báo cáo lỗi trong trường hợp có sự cố hoặc treo máy. Điều này cho phép chúng tôi điều tra lỗi và cải thiện độ ổn định của Ứng dụng di động trong các phiên bản tương lai. Như là một phần của những báo cáo lỗi này, Ứng dụng di động gửi cho chúng tôi thông tin về loại và phiên bản thiết bị di động, UID, thời gian xảy ra lỗi, tính năng được sử dụng và trạng thái của ứng dụng khi xảy ra lỗi. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích điều tra và sửa lỗi.

Quý vị luôn có thể kiểm soát việc Ứng dụng di động gửi những thông tin nào cho chúng tôi. Quý vị có thể thực hiện việc kiểm soát này bằng cách thay đổi các cài đặt của Ứng dụng di động trong menu cài đặt hoặc thay đổi phần cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể gỡ bỏ hoàn toàn Ứng dụng di động khỏi thiết bị di động của mình và truy cập dịch vụ qua trang web của chúng tôi.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng Trang web và cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Mặc dù không trang web nào có thể bảo đảm tính bảo mật, nhưng chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân của quý vị và họ chỉ có thể làm được việc này trong giới hạn chức năng công việc của mình. Thêm vào đó, chúng tôi mã hóa khi truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị giữa hệ thống của quý vị với hệ thống của chúng tôi và chúng tôi có hệ thống tường lửa và phát hiện thâm nhập nhằm ngăn chặn những cá nhân không được phép chiếm quyền truy cập thông tin của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu một trẻ em mà chúng tôi biết dưới 13 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó chỉ để phản hồi trực tiếp với trẻ em đó để thông báo với trẻ đó rằng chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của cha mẹ trước khi nhận thông tin cá nhân của trẻ em đó.  Nếu quý vị tin rằng chúng tôi đang có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.

Các liên kết bên ngoài

Chính sách bảo mật này không áp dụng với các trang web của bên thứ ba có thể truy cập thông qua liên kết có trên Trang web này. Quý vị nên xem xét tuyên bố bảo mật đăng tải trên các trang web của bên thứ ba đó để hiểu rõ quy trình họ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Truy cập TRANG WEB của chúng tôi từ ngoài nước Mỹ

Nếu quý vị truy cập Trang web của chúng tôi từ ngoài nước Mỹ, thông tin của quý vị có thể được chuyển giao đến, lưu trữ và xử lý trong phạm vi nước Mỹ – nơi chúng tôi đặt máy chủ và vận hành trung tâm dữ liệu. Luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác tại Mỹ và các quốc gia khác có thể không tương đồng với luật tại quốc gia của quý vị; tuy nhiên, xin hãy an tâm rằng chúng tôi tiến hành nhiều bước để đảm bảo rằng có thể bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị hiểu rằng thông tin của quý vị có thể được chuyển giao giữa các bộ phận của chúng tôi và với các bên thứ ba mà chúng tôi đã mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

Chúng tôi thỉnh thoảng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung Chính sách bảo mật này.  Ngày sửa đổi lần cuối của Chính sách bảo mật này được nêu ở đầu trang và các điều khoản của Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày đó.

Cách thức quý vị có thể liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119 lodgingpartnersolutions@expediagroup.com. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng cookie hoặc mọi vấn đề về công nghệ khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi bằng biểu mẫu chăm sóc khách hàng và phản hồi.