นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Partner Central

แก้ไขล่าสุด: 2 มีนาคม 2020 

โปรดอ่านนโยบายต่อไปนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าสู่ระบบ Partner Central หรือไปยังเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ด้านที่พักของ Expedia Group เท่ากับว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ที่นี้ 

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

โดยทั่วไป เราจะได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือให้เราไว้ในวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณ (“ข้อมูลส่วนตัว“) เช่น ชื่อและนามสกุลของคุณ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล เรายังอาจขอรับทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวจากบริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ข้อมูลที่เก็บรวมรวบโดยอัตโนมัติ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ใดที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ (เช่น Google Chrome, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer) และเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนหน้านั้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณป้อนลงในช่องข้อมูลใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งที่อยู่อีเมลและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของคุณ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น การดูข้อมูลการเดินทางหรือการจอง วัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้รวมถึงการช่วยปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และยับยั้งการฉ้อโกง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ด้านล่าง

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่อไปนี้: เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ เพื่อสื่อสารกับคุณโดยทั่วไป เพื่อตอบคำถามและข้อคิดเห็นของคุณ เพื่อวัดความสนใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์นี้ เพื่อเรียกร้องข้อมูลจากคุณซึ่งรวมทั้งผ่านการสำรวจ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือแก้ปัญหา เพื่อป้องกัน สืบสวน หรือดำเนินการในกิจกรรมที่อาจต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และตามที่อธิบายไว้โดยประการอื่นใดแก่คุณในขณะที่มีการเก็บรวบรวม

การสื่อสารทางอีเมล เราต้องการให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งที่เราทำเช่นนี้ก็คือการส่งข้อความอีเมลให้กับคุณซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ เราเชื่อว่าข้อความอีเมลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณเกี่ยวกับโอกาสที่พร้อมสำหรับพาร์ทเนอร์เอ็กซ์พีเดียผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าคุณจะมีโอกาสในการเลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเหล่านี้ในอีเมลใดๆ ดังกล่าวที่เราส่ง

โปรดอ่าน “การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง/ตัวเลือกของคุณ” ด้านล่าง

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณในกรณีต่อไปนี้

กับผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการหรือการดำเนินการต่างๆ ในนามของเรา รวมถึงการประมวลผลบัตรเครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจ การบริการลูกค้า การทำการตลาด การแจกแบบสำรวจหรือโปรแกรมชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลในนามของเรา รวมถึงตามที่จำเป็นในการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการจัดทำโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของตนได้เท่านั้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากนี้ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบเดียวกับที่เราดำเนินการ

ตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อแสดงหรือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา เพื่อโต้แย้งการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือดังที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกหรือสละสิทธิ์การคัดค้านตามกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ที่เราพึงมี

เมื่อเราเชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทของเรา เว็บไซต์ ลูกค้าของเราหรือบุคคลอื่นๆ

กับบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัทของเรา  เท่าที่บริษัทในเครือของเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ บริษัทในเครือจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อย่างน้อยที่สุดก็เข้มงวดเท่ากับแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายบริษัท การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน หรือในกรณีล้มละลาย ซึ่งเป็นไปได้ยาก

ด้วยความยินยอมของคุณ

นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณจะถูกแชร์กับบุคคลภายนอก และคุณจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่ให้เราแชร์ข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลรวมของคุณกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โฆษณาและนักลงทุน ข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวและมีการใช้เพื่อพัฒนาเนื้อหาและบริการที่เราหวังว่าจะถูกใจคุณ

ตัวเลือกของคุณและการเลือกไม่ใช้

คุณสามารถแก้ไขหรือ “เลือกไม่ใช้” การรับอีเมลส่งเสริมการขายจากเราได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลของคุณ หรือโดยการส่งคำตอบที่ระบุคำร้องขอของคุณและเราจะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอ  เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับประกาศสำคัญแม้ว่าคุณจะไม่ได้ร้องขอที่จะได้รับอีเมลจากเราก็ตาม  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ รวมทั้งความสมบูรณ์ของการเก็บรักษาบันทึก

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลใดๆ แก่เราแม้ว่าคุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ Partner Central หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

คุณจะได้รับโอกาสในการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากอีเมลส่งเสริมการขายในข้อความดังกล่าวที่เราส่งให้คุณ โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งการติดต่อสือสารอื่นๆ ถึงคุณ ซึ่งรวมถึงการประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความด้านการบริหารจัดการ และแบบสำรวจเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือการทำธุรกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้เสนอโอกาสให้คุณในการเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้

ในส่วน ‘ความช่วยเหลือ’ ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ วิธีให้เบราว์เซอร์แจ้งคุณว่าเมื่อใดที่คุณได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กและสามารถจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาต)  เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่อไปนี้:

เพื่อช่วยให้เรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณในฐานะผู้เข้าชมก่อนหน้านี้และบันทึกและจดจำการตั้งค่าใดๆ ที่อาจมีการตั้งค่าไว้ในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเราทุกครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกรหัสผ่านของคุณในคุกกี้ได้หากคุณเลือกช่อง “ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไป” โปรดทราบว่ารหัสสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบัญชีที่รวมอยู่ในคุกกี้ดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ถ้าคุณไม่ลงทะเบียนกับเราคุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ

เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาที่ให้ไว้กับคุณบนเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บในเว็บไซต์ของเรา เรา ผู้ให้บริการของเรา หรือพาร์ทเนอร์ของเราจะตั้งค่าคุกกี้โดยอัตโนมัติเพื่อจดจำเบราว์เซอร์ของคุณในขณะที่คุณท่องเว็บบนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลและโฆษณาตามสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ ดู การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง/ตัวเลือกของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของโฆษณาออนไลน์ของเราและตัวเลือกของคุณ

เพื่อช่วยวัดและวิจัยประสิทธิผลของคุณลักษณะและข้อเสนอของเว็บไซต์ โฆษณา และการสื่อสารทางอีเมล (โดยพิจารณาจากอีเมลที่คุณเปิดและใช้งาน)

หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณป้อนลงในช่องข้อมูลใดๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

ในส่วน ‘ความช่วยเหลือ’ ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ วิธีให้เบราว์เซอร์แจ้งคุณว่าเมื่อใดที่คุณได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้โดยสิ้นเชิง โปรดทราบว่าถ้าคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือการเดินทางจำนวนมากที่นำเสนอบนเว็บไซต์ได้

นอกเหนือจากคุกกี้ข้างต้นแล้ว เรายังใช้จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ โดยเรียกอีกชื่อว่า “แฟลชคุกกี้” บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น โดยจัดเก็บตัวเลือกผู้ใช้และการตั้งค่าของคุณ เช่น การตั้งค่าระดับเสียง/การปิดเสียงของคุณ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ของเรา จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะคล้ายคลึงกับคุกกี้เบราว์เซอร์ แต่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าข้อความธรรมดาได้ จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะไม่สามารถทำอะไรต่อหรือกับข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยตัวของมันเอง เหมือนกับคุกกี้อื่นๆ จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งคุณได้ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์อื่นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชคุกกี้หรือวิธีปิดใช้งานแฟลชคุกกี้ โปรดไปที่: เว็บไซต์ความช่วยเหลือ Flash Player

เว็บไซต์นี้ยังอาจใช้เว็บบีคอน (หรือที่เรียกกันว่า ซึ่งก็คือภาพกราฟิกขนาดเล็กมากที่มีค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) โดยมีฟังก์ชันคล้ายกับคุกกี้และวางอยู่ในรหัสของหน้าเว็บ เราใช้เว็บบีคอนเพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้จากหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของเราไปยังอีกหน้าหนึ่ง เพื่อจัดให้มีหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อให้เข้าใจว่าคุณได้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจากโฆษณาออนไลน์ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้รับได้เปิดอีเมลใดบ้าง และเพื่อติดตามการเข้าชมและการดำเนินการของผูู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยเราวัดประเมินประสิทธิผลของเนื้อหาของเราและข้อเสนออื่นๆ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราโดยใช้ ฝ่ายบริการลูกค้าและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง/ตัวเลือกของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เอ็กซ์พีเดียมุ่งมั่นที่จะมอบเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณ ในการดำเนินการนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เราใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณไว้เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือที่อื่นๆ ทางออนไลน์ที่ตรงกับสิ่งที่คุณอาจจะสนใจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมเอ็กซ์พีเดียในเว็บไซต์นี้ คุณอาจเห็นโฆษณาสำหรับการเข้าร่วมเอ็กซ์พีเดียในเว็บไซต์นี้หรือในเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม

โปรดทราบว่าเราไม่รวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์นี้กับข้อมูลส่วนตัว (เช่น ที่อยู่อีเมล) เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาในเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อให้สามารถให้บริการคุณด้วยโฆษณา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาออนไลน์ที่มีการปรับแต่งในเว็บไซต์อื่นๆ โดยอิงจากกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้ โดยคลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่มีการปรับแต่ง คุณจะยังเห็นโฆษณาออนไลน์อยู่ แต่จะเป็นโฆษณาทั่วไปมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับคุณน้อยลง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจและเครือข่ายโฆษณาเพื่อจัดโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ โฆษณาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์นี้จะจัดให้มีขึ้นโดยเราหรือผู้ให้บริการของเรา แต่เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะรวมถึง (1) หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในเวลาที่คุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ ของตนบนเว็บไซต์ของเรา และ (2) เครือข่ายโฆษณา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณในเวลาที่คุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาใดๆ ที่ตนวางไว้บนเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความสนใจ หรือความต้องการของคุณ และเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตซึ่งปรับให้ตรงกับสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ เราไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล) บนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับคุณกับบุคคลภายนอกดังกล่าว

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทเหล่านี้บางแห่งได้เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งเสนอตำแหน่งที่ตั้งแห่งเดียวสำหรับที่จะเลือกไม่รับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาจากบริษัทสมาชิก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่ หรือ ที่นี่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้เพื่อจัดโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ เหมือนกับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการทางออนไลน์ เอ็กซ์พีเดียได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้ ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณผ่าน คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ และแบ่งเป็นหัวข้อความสนใจต่างๆ (เช่น การเดินทาง) และหัวข้อความสนใจเหล่านี้ก็จะนำไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โฆษณาและเครือข่ายโฆษณา เพื่อที่บุคคลเหล่านี้จะได้สามารถปรับโฆษณาให้ตรงกับสิ่งที่คุณน่าจะสนใจ เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัว (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) กับบริษัทเหล่านี้ และเราไม่ได้อนุญาตให้บริษัทเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ดังกล่าวเกี่ยวกับคุณบนเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยยึดตามคุกกี้ รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อความสนใจที่เชื่อมโยงกับคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และวิธีการปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้

สัญญาณห้ามติดตามและกลไกที่คล้ายคลึงกัน เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์มีการติดต่อสื่อสารด้วย เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวมีการติดตั้งและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้แตกต่างกันไป จึงไม่แน่ชัดว่าผู้ใช้งานตั้งใจให้มีการส่งสัญญาณหรือทราบเกี่ยวกับสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ ผู้เข้าร่วมในองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับการตั้งมาตรฐานทางอินเทอร์เน็ตกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อตัดสินว่าเว็บไซต์ควรทำอย่างไรเมื่อได้รับสัญญาณในลักษณะนี้ ในขณะนี้ เอ็กซ์พีเดียไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสัญญาณเหล่านี้ เมื่อมาตรฐานขั้นสุดท้ายได้รับการกำหนดและเป็นที่ยอมรับแล้ว เราจะทบทวนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสัญญาณเหล่านี้

การใช้โทรศัพท์มือถือและแอพบนแท็บเล็ตของเอ็กซ์พีเดีย (“แอพบนมือถือ”)

เมื่อคุณใช้แอพบนมือถือของเอ็กซ์พีเดีย ซึ่งรวมถึงแอพของ Partner Central เราก็จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะเดียวกันและเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่เราทำในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลอื่นๆ บางอย่างที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในเวลาที่คุณใช้แอพบนมือถือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของแอพบนมือถือซึ่งคุณเข้าถึงและใช้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถระบุพื้นที่ของแอพบนมือถือที่อยู่ในความสนใจของลูกค้าของเรา เพื่อที่เราจะได้สามารถขัดเกลาและปรับปรุงแอพบนมือถือได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์นี้ไม่ได้ทำให้เราสามารถระบุชี้คุณได้โดยตรง

แต่ละแอพบนมือถือก็ยังจะส่งข้อมูลรายงานข้อผิดพลาดให้กับเราในกรณีที่ระบบล่มหรือค้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถสืบสวนข้อผิดพลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของแอพบนมือถือสำหรับการวางจำหน่ายในอนาคตได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อผิดพลาดเหล่านี้ แอพบนมือถือจะส่งข้อมูลให้กับเราเกี่ยวกับประเภทและรุ่นของอุปกรณ์มือถือ, UID, เวลาที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น, คุณลักษณะที่กำลังใช้และสภาพของแอพพลิเคชันเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการสืบสวนและแก้ไขข้อผิดพลาดเท่านั้น

คุณสามารถควบคุมได้เสมอว่าข้อมูลอะไรที่แอพบนมือถือจะส่งให้กับเรา คุณสามารถใช้การควบคุมนี้ได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอพบนมือถือภายใต้เมนูการตั้งค่าของแอพนั้นหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถลบโมบายแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณทั้งหมด และเข้าถึงบริการของเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

เราต้องการให้คุณรู้สึกมั่นใจที่จะใช้เว็บไซต์นี้และเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม แม้ว่าไม่มีเว็บไซต์ใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราก็ได้บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และพนักงานดังกล่าวจะสามารถทำเช่นนั้นได้เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะใช้การเข้ารหัสเมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนของคุณระหว่างระบบของคุณกับระบบของเรา และเราจะใช้ไฟร์วอลล์และระบบตรวจจับการล่วงล้ำเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ไม่ได้มุ่งโดยตรงไปยังเด็กและเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กหากทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราทราบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อตอบสนองโดยตรงต่อเด็กคนนั้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะรับข้อมูลส่วนตัวของเด็ก  หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใดๆ จากหรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดติดต่อเราได้ที่ lodgingpartnersolutions@expediagroup.com

ลิงก์จากภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อาจเข้าถึงผ่านทางลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าวในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากภายนอกสหรัฐอเมริกา

ถ้าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากภายนอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอน เก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และเป็นที่ดำเนินการสำหรับฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อาจไม่ครอบคลุมเหมือนกับกฎหมายในประเทศของคุณ แต่โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สิทธิส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง การใช้บริการของเรา เท่ากับว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังบริษัทของเราและบุคคลภายนอกที่เราจะแชร์ข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว  วันที่ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่:

Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119 lodgingpartnersolutions@expediagroup.com หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราโดยใช้ ฝ่ายบริการลูกค้าและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น