Sekretessmeddelande för Expedia Group Partner Central

Senast ändrad: 16 december 2020

Läs följande meddelande ("Sekretessmeddelande”) för att lära dig mer om hur vi hanterar sekretess. Genom att logga in på Partner Central eller besöka Expedia Group Partner Centrals webbsidor, godkänner du vad som anges häri.

Vilken information vi samlar in från dig

Allmänt. Vi tar emot och lagrar all information du tillhandahåller till oss genom Webbplatsen eller ger oss på något annat sätt. Detta inkluderar information som kan identifiera dig (“personuppgifter”), till exempel ditt för- och efternamn, telefonnummer samt post- och e-postadresser. Vi kan också ibland erhålla både personlig och annan information om dig från närstående företag, affärspartners och andra oberoende tredje parter.

Automatisk information. Vi samlar automatiskt in information om din dator och din onlineaktivitet när du besöker Webbplatsen. Vi kan till exempel samla in din IP-adress och information om vilken webbläsare du använder för att få tillgång till Webbplatsen (till exempel Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer) och länkande webbplats. Om det är tillåtet enligt lokal lag kan vi också automatiskt samla in information som du anger i alla datafält som visas på Webbplatsen, inklusive din e-postadress och dina inloggningsuppgifter. Vi kan också komma att samla in information om din onlineaktivitet, såsom resor du tittat på eller bokningar du gjort. Våra mål med att samla in den här typen av information automatiskt är bland annat att anpassa din användarupplevelse och förhindra bedrägeri. Du hittar mer information i Expedia Groups cookie-meddelande

Hur vi använder din information

Vi använder information om dig för följande allmänna ändamål: för att förse dig med de produkter och tjänster som du efterfrågar, för att kommunicera med dig i allmänhet, för att svara på dina frågor och kommentarer, för att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och Webbplatsen, för att på annat sätt anpassa din upplevelse på den här Webbplatsen, för att begära information från dig, inklusive genom undersökningar, för att lösa tvister eller felsöka problem, för att förhindra, utreda eller vidta åtgärder mot potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter, för att genomdriva Webbplatsens Användarvillkor, för aktiviteter relaterade till vår verksamhet och som på annat sätt beskrivs för dig vid insamlingstillfället.

Kommunikation via e-post. Vi vill göra det enkelt för dig att dra fördel av erbjudanden på vår Webbplats. Ett sätt som vi använder för att åstadkomma detta är att skicka e-postmeddelanden som innehåller information om dina uppenbara intressen. Vi tror att dessa e-postmeddelanden kommer att ge dig användbar information om erbjudanden som finns tillgängliga för Expedia-partner via vår Webbplats. Observera att i varje sådant e-postmeddelande kan du informera oss att du inte vill erhålla sådana e-postmeddelanden.

Vilka som får ta del av din information

Vi kan också dela din information:

 • Med tredjepartsleverantörer som erbjuder tjänster eller funktioner å våra vägnar, som till exempel kreditkortsbehandling, affärsanalyser, kundtjänst, marknadsföring, distribution av undersökningar eller tävlingsprogram och bedrägeriförebyggande. Vi kan också ge dessa tredjepartsleverantörer rätt att samla in information åt oss, bland annat för att leverera tjänster på Webbplatsen eller för att framföra onlinereklam som är anpassad till dina intressen. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till och kan komma att samla information där det är nödvändigt för dem för att utföra sina tjänster men de har inte rätt att använda eller lämna ut information för något annat ändamål. De måste också följa samma datasäkerhetsrutiner som vi själva använder oss av.
 • Vid svar på stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga åtgärder, för att etablera eller utöva vår lagliga rätt, vid försvar mot laga rätt eller på annat sätt enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta upp eller avstå från alla rättsliga protester eller rättigheter som är tillgängliga för oss.
 • När vi anser att det är lämpligt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder avseende olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet, eller för att skydda och försvara rättigheter, egendom eller säkerhet för vårt företag, Webbplatsen, våra kunder eller andra.
 • Med företag inom vår koncern.  I den utsträckning som våra partnerbolag har tillgång till dina uppgifter kommer de att följa rutiner som är minst lika restriktiva som de rutiner som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.
 • I samband med en företagstransaktion såsom vid försäljning av ett dotterbolag eller en verksamhet, fusion, konsolidering, försäljning av egendom eller vid konkurs.
 • Med ditt samtycke.

I alla fall förutom de angivna ovan kommer du att informeras om när dina personuppgifter kommer att delas med tredje part och du kommer att ha möjlighet att välja att inte låta oss dela sådan information.

Vi kan också dela samlad eller anonym information med tredje parter, som till exempel annonsörer och investerare. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla innehåll och tjänster som vi hoppas att du kan ha nytta av.

DINA VAL OCH AVANMÄLAN

Du kan när som helst korrigera eller ”avanmäla dig” från att få reklam via e-post från oss genom att följa anvisningarna i ditt e-postmeddelande eller genom att skicka ett svar som anger din begäran, och vi kommer att göra de begärda ändringarna.  Vi förbehåller oss rätten att skicka e-post till dig gällande viktiga meddelanden, även om du har begärt att inte ta emot e-post från oss.  Observera också att vi kan behålla viss information som är kopplad till dig, inklusive för analytiska ändamål och för att dokumentera sekretess.

Du kan välja att inte tillhandahålla någon information till oss, men sådan information kan komma att behövas för att du ska kunna registrera dig för Partner Central eller ta del av de erbjudanden som finns på Webbplatsen.

Du kommer att ges möjligheten att avanmäla dig från reklam via e-post i varje sådant meddelande som vi skickar till dig. Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka andra meddelanden till dig, inklusive servicemeddelanden, administrativa meddelanden och undersökningar relaterade antingen till ditt konto eller till dina ärenden på Webbplatsen, utan att erbjuda dig möjlighet att avanmäla dig från att få dem.

Hjälpavsnittet i verktygsraden på de flesta webbläsare informerar dig om hur du kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, hur du kan få din webbläsare att meddela dig när du tar emot en ny cookie eller hur du kan inaktivera cookies helt och hållet. Observera att om du inte accepterar cookies från den här Webbplatsen så kommer du inte att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen.

Du kan kontrollera vår användning av vissa cookies genom att följa vägledningen i Expedia Groups cookie-meddelande.

ANVÄNDA EXPEDIAS APPAR FÖR MOBILTELEFON OCH SURFPLATTA (”MOBILAPPARNA”)

När du använder en Expedia-mobilapp, inklusive Partner Central-appen, samlar vi in och använder information om dig på samma sätt och i samma syfte som när du använder vår Webbplats.

Dessutom använder vi annan information som vi samlar in automatiskt när du använder våra appar. Mer specifikt:

Vi samlar in information om de mobilappfunktioner som du använder. Detta låter oss identifiera de områden i mobilappen som är intressanta för våra kunder, så att vi kan finslipa och ständigt förbättra mobilappen. Informationen som vi samlar in i detta syfte ger oss inte möjlighet att direkt identifiera dig.

Mobilappen kommer också att skicka information till oss om felmeddelanden om den skulle krascha eller hänga sig. Detta ger oss möjlighet att undersöka felet och förbättra mobilappens stabilitet i framtida uppdateringar. I dessa felmeddelanden ingår även information om typen och versionen av mobil enhet, UID, vilken funktion som användes, appens status och vid vilken tidpunkt felet inträffade. Vi använder inte denna information för något annat syfte än att undersöka och åtgärda felet.

Du har alltid möjlighet att kontrollera vilken information mobilappen skickar till oss. Du kan utöva denna kontroll antingen genom att ändra mobilappens inställningar under menyn för inställningar eller genom att ändra mobilens inställningar. Alternativt kan du radera mobilappen helt från din mobil och använda våra tjänster genom vår webbsida.

Hur vi skyddar din information

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Webbplatsen och vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera fullständig säkerhet har vi implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsprocesser för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller oss. Till exempel har endast auktoriserad personal tillgång till personuppgifter och de får endast använda personuppgifterna för tillåtna affärsfunktioner. Dessutom krypterar vi överföringen av dina känsliga personuppgifter mellan ditt och vårt system och vi använder oss av brandväggar och system som upptäcker inkräktare för att hjälpa till att förebygga att obehöriga personer får tillgång till din information.

Barns integritetsskydd

Webbplatsen är inte riktad till barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om ett barn som vi vet är under 13 år skulle skicka personuppgifter till oss kommer vi endast att använda den informationen för att svara direkt till det barnet för att informera honom eller henne om att vi måste ha förälders medgivande innan vi erhåller hans eller hennes personuppgifter.  Om du tror att vi har information från eller om ett barn under 13 år kan du kontakta oss här.

Externa länkar

Detta Sekretessmeddelande gäller inte för några webbplatser från tredje part som kan nås via länkar som finns på denna Webbplats. Du bör läsa igenom det sekretessmeddelande som finns på sådana webbplatser från tredje part för att förstå deras policy för att samla in, använda och lämna ut personuppgifter.

Dina rättigheter och val

Du har vissa rättigheter och val i förhållande till dina personuppgifter, enligt beskrivningen nedan:

 • Om du har ett konto hos oss kan du ändra dina kommunikationsinställningar genom att (1) logga in och uppdatera uppgifterna i ditt konto eller (2) kontakta oss här
 • Du kan kontrollera vår användning av vissa cookies genom att följa vägledningen i Expedia Groups cookie-meddelande
 • Du kan uppdatera informationen när som helst så att den stämmer antingen genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss.
 • Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden med marknadsföring och reklam, kan du klicka på länken i e-postmeddelandet för att avsluta prenumerationen. Du kan även logga in på ditt konto för att ändra dina kommunikationsinställningar (ej tillgängligt för alla Expedia Group-företag) eller kontakta oss här. Observera att om du väljer att avsluta prenumerationen eller avanmäler dig från marknadsföringsmeddelanden, kan vi fortfarande skicka viktiga meddelanden om transaktioner eller om ditt konto, som det inte går att avanmäla sig från.
 • För våra mobilappar kan du se och hantera notiser och preferenser i menyn med inställningar i apparna och i ditt operativsystem.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar inte detta lagenligheten av behandlingen av personuppgifter som vi utförde innan du drog tillbaka ditt samtycke. Det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som görs på andra juridiska grunder än samtycke.
I vissa länder och regioner har invånare ytterligare rättigheter i förhållande till personuppgifter. Dessa ytterligare rättigheter varierar beroende på land och region, och kan innefatta möjligheten att:
 • Be om en kopia av dina personuppgifter
 • Be om information rörande syftet med behandlingsaktiviteterna
 • Radera dina personuppgifter
 • Motsätta dig vår användning av eller åtkomst till dina personuppgifter
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Välja bort att dina personuppgifter säljs
 • Överföra dina personuppgifter
 • Begära information om logiken bakom det automatiska beslutsfattandet som används i våra rutiner för att förhindra bedrägeri samt om resultatet av sådana beslut

Klicka här för mer information om vilka datarättigheter du kan ha tillgång till.

Utöver rättigheterna ovan kan du ha rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndigheter om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Vi ber dig däremot att kontakta oss i första hand, så att vi kan göra vårt bästa för att lösa ditt problem. Du kan skicka din förfrågan till oss genom att använda uppgifterna under Kontakta oss. Vi svarar på alla förfrågningar vi mottar från personer som vill utöva sina persondataskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Internationella dataöverföringar

Personuppgifterna som vi behandlar kan skickas vidare eller överföras till andra länder än det du är bosatt i. Dessa länder kan ha andra dataskyddslagar än dem i ditt land.

Vår plattformsservrar ligger i USA och Expedia Groups företag och tjänsteleverantörer (tredjeparter) är verksamma i många länder över hela världen. Personuppgifterna vi samlar in från dig kan behandlas i dessa länder.

Vi har vidtagit lämpliga steg och infört skyddsåtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter skyddas i enlighet med detta Sekretessmeddelande. Till exempel regleras överföringar av data mellan våra koncernföretag av våra koncernavtal som innefattar strikta villkor för överföring av data (inklusive Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, för överföringar från EES) och kräver att alla våra koncernföretag skyddar personuppgifterna som de behandlar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dessutom är Expedia Groups amerikanska partnerbolag certifierade med Privacy Shield mellan EU och USA samt Schweiz och USA, enligt förklaringarna under “Privacy Shield” nedan.

Vi kräver även att tredjepartstjänsteleverantörer som vi överför data till har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De specifika åtgärderna som används beror på tjänsteleverantören, och våra avtal med dem kan inkludera standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, tjänsteleverantörens certifiering under Privacy Shield mellan EU och USA och/eller Schweiz och USA eller baseras på tjänsteleverantörens bindande företagsregler, i enlighet med Europeiska kommissionens definition därav.
 
Uppdateringar av detta Sekretessmeddelande

Vi kan då och då göra ändringar i detta Sekretessmeddelande.  Datumet då detta Sekretessmeddelande senast reviderades syns högst upp på sidan och villkoren i detta Sekretessmeddelande träder i kraft från och med det datumet.

Hur du kontaktar oss

Alla meddelanden skickas till: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Frågor?  Besök vår Kontakta oss-sida.