Sekretessmeddelande för Expedia Group Partner Central

Ändrades senast: 18 mars 2022

Läs följande meddelande ("Sekretessmeddelande”) för att lära dig mer om hur vi hanterar sekretess. Det här Sekretessmeddelandet förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut uppgifter när du använder vår webbplats, plattform och tillhörande tjänster, och anger hur du kan kontakta oss.

 

Sekretessmeddelandets huvudpunkter

Det här är huvudpunkterna i vårt Sekretessmeddelande. Om du vill läsa det fullständiga Sekretessmeddelandet kan du scrolla ner.

Vad täcker detta Sekretessmeddelande?

Sekretessmeddelandet beskriver:

 • hur och vilka typer av personuppgifter vi samlar in och använder
 • när och med vem vi delar dina personuppgifter
 • vilka val du kan göra om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt hur vi samlar in dem.

Vi samlar in personuppgifter när:

 • du tillhandahåller uppgifterna
 • vi samlar in dem automatiskt
 • vi får dem från andra.

Du ger oss personuppgifter när du skapar ett konto på en av våra webbplatser, registrerar dig för att få erbjudanden eller information eller på annat sätt använder vår plattform. Vi samlar även in personuppgifter genom automatiserad teknik, till exempel med cookies som placeras i din webbläsare, med ditt samtycke när det är tillämpligt, när du besöker våra webbplatser. Vi får också uppgifter från affärspartners och andra tredjeparter, som hjälper oss att förbättra vår plattform och tillhörande verktyg och tjänster, uppdatera och upprätthålla exakta uppgifter, potentiellt upptäcka och undersöka bedrägeri samt marknadsföra våra tjänster på ett effektivare sätt.

Hur delas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter delas med tredje parter för att hjälpa oss att ge dig information och tjänster, bistå med din användning av våra tjänster, kommunicera med dig (inklusive när vi skickar information om produkter och tjänster eller gör det möjligt för dig att kommunicera med andra) och följa lagen, där så är tillämpligt, beroende på din interaktion med webbplatsen. Det fullständiga Sekretessmeddelandet nedan anger i detalj hur personuppgifter delas.

Vilka rättigheter och val har du?

Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter på några olika sätt. Du kan till exempel välja bort marknadsföring genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelanden, i ditt konto i tillämpliga fall eller genom att kontakta vår kundtjänst. Vårt fullständiga Sekretessmeddelande innehåller mer information om de alternativ och dataskyddsrättigheter som finns tillgängliga för dig.

Så kontaktar du oss

Mer information om vår sekretesspraxis finns i vårt fullständiga Sekretessmeddelande nedan. Tveka inte att kontakta oss om du vill ställa frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller lämna in begäranden avseende dina personuppgifter.

 

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in

Allmänt. Vi tar emot och lagrar all information du tillhandahåller till oss genom Webbplatsen eller på något annat sätt. Detta inkluderar information som kan identifiera dig, till exempel ditt för- och efternamn, telefonnummer samt post- och e-postadresser (”personuppgifter”). Vi kan samla in följande kategorier av personuppgifter:

 • namn, e-postadress, telefonnummer samt företags- och fakturaadresser
 • vid behov betalningsuppgifter såsom betalkortsnummer, utgångsdatum och fakturaadress
 • ospecifik platsinformation
 • bilder, videor och andra inspelningar
 • konto-ID för sociala medier och andra offentligt tillgängliga uppgifter
 • kommunikation med oss
 • sökningar du gör samt transaktioner och andra interaktioner med dig kopplade till våra onlinetjänster
 • annan kommunikation som sker via plattformen mellan partners och resenärer, koncernintern chatt och verktyg för resenärssamarbete
 • sökningarna och transaktionerna som genomförs via plattformen
 • uppgifter som du ger oss om andra personer som är associerade med dig eller ditt företag.
 • vi kan också ibland erhålla både personlig och annan information om dig från närstående företag, affärspartners och andra oberoende tredje parter.

Automatisk information. Vi samlar automatiskt in information om din dator och din onlineaktivitet när du besöker Webbplatsen. Vi kan till exempel samla in din IP-adress och information om vilken webbläsare du använder för att få tillgång till Webbplatsen (till exempel Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer) samt webbplatsen du länkats från. Om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning kan vi också automatiskt samla in information som du anger i alla datafält som visas på Webbplatsen, inklusive din e-postadress och dina inloggningsuppgifter. Vi kan också komma att samla in information om din onlineaktivitet, såsom resor du tittat på eller bokningar du gjort. Våra mål med att samla in den här typen av uppgifter automatiskt inbegriper att anpassa din användarupplevelse och förhindra bedrägeri. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder uppgifter om dig för följande allmänna ändamål: för att förse dig med de produkter och tjänster som du efterfrågar; för att kommunicera med dig i allmänhet; för att svara på dina frågor och kommentarer; för att mäta intresse för och förbättra våra produkter och tjänster samt webbplatsen; för att på annat sätt anpassa din upplevelse på den här webbplatsen; för att begära information från dig, inklusive genom undersökningar; för att lösa tvister eller felsöka problem; för att förhindra, utreda eller vidta åtgärder mot potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter; för att genomdriva webbplatsens användarvillkor; för aktiviteter relaterade till vår verksamhet och på annat sätt som beskrivs för dig vid insamlingstillfället.

Kommunikation via e-post. Vi vill göra det enkelt för dig att dra fördel av erbjudanden på vår Webbplats. Ett sätt som vi använder för att åstadkomma detta är att skicka e-postmeddelanden som innehåller information om dina intressen. Vi tror att dessa e-postmeddelanden kommer att ge dig användbar information om erbjudanden som finns tillgängliga för Expedia-partner via vår Webbplats. Observera att du i varje sådant e-postmeddelande kan informera oss om att du inte längre vill erhålla sådana e-postmeddelanden.

Rättsliga grunder för behandling:

Vi samlar endast in personuppgifter om dig (i) när personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig (till exempel för att hantera din bokning, behandla betalningar eller skapa ett konto på din begäran), (ii) när behandlingen sker enligt våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina rättigheter (enligt förklaringen nedan), eller (iii) när vi har ditt samtycke till att göra detta (till exempel för att skicka marknadsföring till dig i fall där samtycke för detta krävs). I vissa fall kommer vi att ha en lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter från dig, till exempel när det är nödvändigt att använda din transaktionshistorik för att kunna slutföra våra finansiella och skattemässiga åtaganden enligt lagen.

Om vi ber dig att lämna ut personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat krav eller fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra det vid tillfället i fråga, och upplysa dig om huruvida det är obligatoriskt eller inte att du lämnar dina personuppgifter till oss (samt om möjliga konsekvenser om du inte lämnar dina personuppgifter).

I vissa länder och regioner har vi rätt att behandla personuppgifter på grund av våra berättigade intressen. Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med våra berättigade intressen som grund (eller tredjeparts berättigade intressen) kommer detta intresse i vanliga fall att utgöras av intresset att driva eller förbättra vår plattform och kommunicera med dig enligt vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig med våra tjänster, för säkerhetsverifiering när du kontaktar oss, för att besvara dina frågor, för att bedriva marknadsföring eller i syfte att upptäcka eller förhindra potentiellt olaglig verksamhet.

I vissa fall använder vi automatiskt beslutsfattande: till exempel för att utvärdera potentiellt bedrägliga transaktioner eller misstänkta aktiviteter på vår webbplats. Som en del av den här processen kan automatiserade beslut fattas genom att dina personuppgifter läggs in i ett system som på egen hand fattar ett beslut enligt en viss process. Om systemet anser att det finns en risk för bedrägeri kan detta påverka dina möjligheter att boka på vår sida. Du kan ha vissa rättigheter som rör detta automatiska beslutsfattande, inklusive möjligheten att begära att ett manuellt beslut fattas istället, eller rätten att bestrida ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling. Se avsnittet Dina rättigheter och val här nedanför om du vill få mer information dina dataskyddsrättigheter.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut eller delar dina personuppgifter på det sätt vi beskriver nedan och i detta Sekretessmeddelande, samt i enlighet med vad som medges i gällande lag.

 • Tjänster från tredjepart. Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster eller funktioner å våra vägnar, till exempel affärsanalyser, kundtjänst och bedrägeriförebyggande tjänster. Vi kan också ge dessa tredjepartsleverantörer rätt att samla in information åt oss, bland annat för att leverera tjänster på Webbplatsen eller för att framföra onlinereklam som är anpassad till dina intressen. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till och kan komma att samla information där det är nödvändigt för dem för att utföra sina tjänster, men de har inte rätt att använda eller lämna ut information för något annat ändamål. De måste också följa samma datasäkerhetsrutiner som vi själva använder oss av.
 • Lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Vi kan avslöja dina personuppgifter i svar på stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga åtgärder, för att etablera eller utöva vår lagliga rätt, för att försvara oss mot rättsliga krav eller i övrigt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta upp eller avstå från alla rättsliga protester eller rättigheter som är tillgängliga för oss. Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter om vi anser att det är lämpligt för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder avseende olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet, eller för att skydda och försvara rättigheter, egendom eller säkerhet som rör vårt företag, webbplatsen, våra kunder eller andra.
 • Företag inom vår företagsfamilj. I den utsträckning som våra närstående företag har tillgång till dina uppgifter kommer de att följa rutiner som är minst lika restriktiva som de rutiner som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.
 • Bolagstransaktioner. Vi kan dela dina personuppgifter i samband med en bolagstransaktion, exempelvis avyttring, sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar eller i det osannolika fallet att bolaget skulle gå i konkurs.

I alla fall förutom de angivna ovan kommer du att informeras om när dina personuppgifter delas med tredje part, och du kommer att ha möjlighet att välja att inte låta oss dela sådan information.

Vi kan också dela samlad eller anonym information med tredje parter, som till exempel annonsörer och investerare. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla innehåll och tjänster som vi hoppas att du kan ha intresse av.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har vissa rättigheter och val du kan göra för dina personuppgifter, enligt nedanstående beskrivning:

 • Om du inte längre vill få reklam- och kampanjmeddelanden kan du avbeställa dem genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i e-postmeddelandet. Du kan även kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Kontakta oss, nedan. Observera att om du väljer att avsluta prenumerationen på, eller välja bort, reklammeddelanden kan vi fortfarande skicka viktiga transaktionsmeddelanden och kontorelaterade meddelanden till dig, eftersom du inte kan välja bort dessa.
 • Du kan styra vår användning av vissa cookies genom att följa vägledningen i vårt Cookie-meddelande.
 • Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter så att de är aktuella genom att kontakta oss.
 • Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av samtycke, kan du när som helst återkalla det samtycket genom att kontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar inte detta lagenligheten av behandlingen av personuppgifter som vi utförde innan du drog tillbaka ditt samtycke. Det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som görs på andra juridiska grunder än samtycke.

 

I vissa länder och regioner har invånare ytterligare rättigheter i förhållande till personuppgifter. Dessa ytterligare rättigheter varierar beroende på land och område och kan inkludera möjligheten att:

 • begära en kopia av dina personuppgifter
 • begära information om ändamålet med behandlingsaktiviteterna
 • radera dina personuppgifter
 • invända mot vår användning eller vårt utlämnande av dina personuppgifter
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • välja bort försäljningen av dina personuppgifter
 • portera dina personuppgifter
 • begära information om logiken i det automatiserade beslutsfattandet som används i vår praxis för bedrägeribekämpning och resultatet av sådana beslut.

Klicka här för mer information om vilka datarättigheter du kan ha tillgång till.

Utöver ovanstående rättigheter har du rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig dock att först kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att lösa ditt problem. Du kan skicka din förfrågan till oss genom att använda uppgifterna under Kontakta oss. Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter för personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

ANVÄNDA APPAR FÖR MOBIL OCH SURFPLATTA (”MOBILAPPARNA”)

När du använder en Expedia-mobilapp, inklusive Partner Central-appen, samlar vi in och använder information om dig på samma sätt och i samma syfte som när du använder vår Webbplats.

Dessutom använder vi annan information som vi samlar in automatiskt när du använder våra appar. Mer specifikt:

Vi samlar in information om vilka funktioner i mobilapparna du klickar på och använder. Detta låter oss identifiera de områden i mobilappen som är intressanta för våra kunder, så att vi kan finslipa och ständigt förbättra den. Informationen som vi samlar in i detta syfte ger oss inte möjlighet att direkt identifiera dig.

Mobilappen skickar också information om felmeddelanden till oss om den kraschar eller hänger sig. Detta ger oss möjlighet att undersöka felet och förbättra mobilappens stabilitet i framtida uppdateringar. I dessa felmeddelanden ingår även information om typen och versionen av den mobila enheten som används, UID, vilken funktion som användes, appens status och vid vilken tidpunkt felet inträffade. Vi använder inte denna information för något annat syfte än att undersöka och åtgärda felet.

Du har alltid möjlighet att kontrollera vilken information mobilappen skickar till oss. Du kan utöva denna kontroll antingen genom att ändra mobilappens inställningar under menyn för inställningar eller genom att ändra mobilens inställningar. Alternativt kan du radera mobilappen helt från din mobil och använda våra tjänster genom vår webbplats.

 

Internationella dataöverföringar

De personuppgifter som vi behandlar kan sändas eller överföras till andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.

Vår plattformsservrar ligger i USA och Expedia Groups företag och tjänsteleverantörer (tredjeparter) är verksamma i många länder över hela världen. När vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i vilket som helst av dessa länder. Expedia Group upprätthåller koncerninterna standardavtalsklausuler där så är tillämpligt för att skydda överföring av personuppgifter från EU till USA.

Vissa amerikanska partnerföretag till Expedia Group har certifierat sig för ramverken EU-USA och Schweiz-USA Privacy Shield. Sådana amerikanska partnerföretag till Expedia Group kommer att fortsätta att följa Privacy Shields ramverk och principer även om CJEU (Europeiska unionens domstol) i juli 2020 beslutade att Privacy Shields ramverk mellan EU och USA inte längre är en tillräcklig överföringsmekanism för överföring av personuppgifter från EU till USA.

Du kan hitta våra certifieringar här. Besök www.privacyshield.gov om du vill ha mer information om Privacy Shields principer. Om du vill ha mer information om hur vi följer Privacy Shields ramverk kan du se information som publicerats här.

 

Säkerhet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Webbplatsen och vi arbetar hårt för att skydda informationen som vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera fullständig säkerhet har vi implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsprocesser för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Externa länkar

Detta Sekretessmeddelande gäller inte för några webbplatser från tredje part som kan nås via länkar som finns på denna Webbplats. Sekretessmeddelanden som finns på tredje parters webbplatser kommer att beskriva hur de samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med alla gällande lagar, så länge det kan vara relevant för att uppfylla de ändamål som anges i detta Sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringstid krävs eller medges enligt lag.

De kriterier vi använder för att bestämma våra lagringstider inkluderar:

 • varaktigheten av vår relation med dig, eller nyligen genomförda bokningar eller andra transaktioner du har gjort på vår plattform
 • huruvida vi har en juridisk skyldighet relaterad till dina personuppgifter, till exempel lagar som kräver att vi sparar de transaktioner du har med oss
 • huruvida det finns några aktuella och relevanta juridiska skyldigheter som påverkar hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter, inklusive avtalsförpliktelser, krav på att bevara dokument i samband med en rättslig process, begränsningsföreskrifter och utredningar av tillsynsmyndigheter.

 

Uppdateringar av Sekretessmeddelandet

Vi kan ibland göra ändringar i detta Sekretessmeddelande. Datumet då detta Sekretessmeddelande senast reviderades syns högst upp på sidan, och villkoren i detta Sekretessmeddelande träder i kraft från och med det datumet.

 

Kontakta oss

Alla meddelanden skickas till: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Frågor? Gå till sidan Kontakta oss.