Polityka ochrony prywatności dotycząca systemu Partner Central

Data ostatniej modyfikacji: 2 marca 2020 r. 

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką („Polityka Ochrony Prywatności”), ponieważ opisano w niej stosowane przez Expedia praktyki w zakresie ochrony prywatności. Jeśli Użytkownik loguje się w systemie Partner Central lub korzysta z dowolnej witryny Expedia Group przeznaczonej dla partnerów oferujących zakwaterowanie, oznacza to, że akceptuje on praktyki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. 

Jakie informacje Expedia zbiera od Użytkownika

Informacje ogólne. Expedia otrzymuje i przechowuje informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny lub przekazane Expedia w inny sposób. Dotyczy to informacji, które umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika („informacje osobiste”), takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail Użytkownika. Expedia może też okresowo otrzymywać od podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i innych niezależnych źródeł zewnętrznych różnego rodzaju informacje na temat Użytkownika (w tym informacje osobiste). 

Informacje zbierane automatycznie. Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę, Expedia automatycznie zbiera określone informacje o działaniach podejmowanych online przez Użytkownika i jego komputerze. Może na przykład zebrać takie informacje, jak adres IP Użytkownika, informacje o oprogramowaniu przeglądarki, z której Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryny (np. Google Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer), oraz informacje o witrynie, z której Użytkownik uzyskał taki dostęp. W przypadkach dozwolonych przepisami prawa krajowego Expedia może też zbierać w sposób automatyczny informacje wprowadzane przez Użytkownika w polach tekstowych wyświetlanych w Witrynie, w tym adres e-mail i poświadczenia logowania. Expedia ponadto może zbierać informacje o działaniach podejmowanych online przez Użytkownika, np. o przeglądanych podróżach lub dokonanych rezerwacjach. Expedia zbiera takie informacje w sposób automatyczny m.in. w celu dostosowania Witryny do potrzeb Użytkownika oraz zapobiegania ewentualnym oszustwom. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w punkcie „Pliki cookie i inne technologie” poniżej.

Jak Expedia korzysta z informacji Użytkownika

Expedia korzysta z informacji o Użytkowniku do takich celów ogólnych jak: udostępnianie Użytkownikowi zamówionych przez niego produktów i usług; ogólne komunikowanie się z Użytkownikiem; reagowanie na pytania i komentarze Użytkownika; mierzenie zainteresowania udostępnianymi przez Expedia produktami, usługami i Witryną, a także ich udoskonalanie; dostosowywanie w inny sposób Witryny do potrzeb Użytkownika; uzyskiwanie informacji od Użytkownika, w tym w ramach ankiet; rozstrzyganie sporów lub rozwiązywanie problemów; zapobieganie działaniom potencjalnie zabronionym lub nielegalnym, badanie takich działań i podejmowanie w związku z nimi stosownych czynności; egzekwowanie przestrzegania Warunków korzystania z Witryny; podejmowanie działań związanych z prowadzoną przez Expedia działalnością, a także do innych celów przedstawionych Użytkownikowi w momencie zbierania informacji.

Komunikacja drogą elektroniczną. Expedia chce ułatwić Użytkownikowi korzystanie z ofert dostępnych za pośrednictwem Witryny. Jedną ze stosowanych przez Expedia w tym celu metod jest wysyłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z informacjami na wyraźnie interesujące go tematy. Expedia uważa, że takie wiadomości e-mail będą dla Użytkownika źródłem przydatnych informacji o ofertach dostępnych w Witrynie dla partnerów Expedia. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, korzystając z zawartego w nich łącza.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono w punkcie „Wyświetlanie dostosowanych reklam oraz opcje dostępne dla Użytkownika” poniżej.

Komu Expedia udostępnia informacje Użytkownika

Expedia może udostępniać informacje Użytkownika:

Dostawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi lub udostępniają funkcje w imieniu Expedia, w tym m.in. w zakresie przetwarzania kart kredytowych, analityki biznesowej, obsługi klienta, marketingu, dystrybucji ankiet lub programów loteryjnych, a także zapobiegania oszustwom. Expedia może też upoważnić dostawców zewnętrznych do zbierania informacji w imieniu Expedia, w tym w zakresie niezbędnym do obsługi funkcji Witryny lub wyświetlania reklam online dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Dostawcy zewnętrzni mają dostęp do informacji i mogą je zbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania określonych funkcji i nie mogą tych informacji udostępniać ani w inny sposób używać do żadnych innych celów. Zobowiązani są również do stosowania takich samych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych, jak te, które obowiązują w Expedia.

W odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa, postanowienie sądu lub inne pismo sądowe; w celu ustanowienia lub wykonania praw przysługujących Expedia; w celu ochrony przed roszczeniami lub do innych celów wymaganych przepisami prawa. W takich przypadkach Expedia zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń prawnych lub zrzeczenia się przysługujących praw.

Gdy Expedia uważa, że uzasadnione jest zbadanie nielegalnych lub potencjalnie nielegalnych działań, zapobieżenie takim działaniom lub podjęcie innych stosownych czynności w związku takimi działaniami lub też w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa m.in. przedsiębiorstwa, Witryny i klientów Expedia.

Spółkom należącym do Grupy Expedia.  W zakresie, w jakim spółki stowarzyszone Expedia mają dostęp do informacji Użytkownika, będą one stosować praktyki, które są co najmniej tak samo restrykcyjne, jak te opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

W związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja podmiotu lub sprzedaż aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

Za zgodą Użytkownika.

W przypadkach innych niż wymienione powyżej Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze udostępnienia podmiotom zewnętrznym informacji osobistych dotyczących Użytkownika i będzie mógł on wówczas odmówić Expedia zgody na takie udostępnianie.

Expedia może też udostępniać podmiotom zewnętrznym, w tym reklamodawcom i inwestorom, zagregowane lub anonimowe informacje Użytkownika. Wspomniane informacje nie zawierają żadnych informacji osobistych i są używane na potrzeby opracowania treści i usług, które zdaniem Expedia mogą zainteresować Użytkownika.

REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI ORAZ OPCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w dowolnym momencie poprawić swój wybór w zakresie otrzymywania od Expedia wiadomości e-mail z informacjami o promocjach lub zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej wiadomości lub wysyłając do Expedia stosowną odpowiedź, a Expedia wówczas wprowadzi żądane przez Użytkownika zmiany.  Expedia zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi istotnych powiadomień pocztą elektroniczną, nawet jeśli Użytkownik poprosił Expedia o nieprzesyłanie mu wiadomości e-mail.  Expedia może też zachować określone informacje powiązane z Użytkownikiem m.in. na potrzeby wykonywania analiz i zapewniania integralności przechowywanych zapisów.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na udostępnianie Expedia jakichkolwiek informacji, choć mogą być one potrzebne do zarejestrowania się w systemie Partner Central lub korzystania z określonych funkcji oferowanych w Witrynie.

W każdej wysłanej przez Expedia wiadomości e-mail z informacjami o promocjach Użytkownik otrzyma możliwość zrezygnowania z subskrypcji takich wiadomości. Expedia zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi innych komunikatów, w tym ogłoszeń o usługach, wiadomości o charakterze administracyjnym oraz ankiet dotyczących konta lub transakcji Użytkownika w Witrynie, bez zapewnienia Użytkownikowi możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

W menu Pomoc na pasku narzędzi większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat tego, jak zapobiegać przyjmowaniu przez przeglądarkę nowych plików cookie; jak ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała o otrzymaniu nowego pliku cookie, lub tego, jak wyłączyć pliki cookie. Jeśli Użytkownik odmówi przyjmowania plików cookie z Witryny, nie będzie mieć dostępu do niektórych części tej Witryny.

Pliki cookie i inne technologie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika (o ile w przeglądarce są włączone odpowiednie ustawienia).  Witryna korzysta z plików cookie do następujących celów ogólnych:

Aby umożliwić Expedia rozpoznawanie przeglądarki Użytkownika jako ponownie odwiedzającej Witrynę oraz zapisanie i zapamiętanie preferencji, które zostały ustawione podczas odwiedzania Witryny przez daną przeglądarkę Użytkownika. Na przykład jeśli Użytkownik zarejestruje się w Witrynie, Expedia może użyć plików cookie, aby zapamiętać informacje podane przez niego podczas rejestracji, aby nie musiał się on logować w Witrynie za każdym razem, kiedy ją odwiedza. Expedia może też zapisać hasło Użytkownika w pliku cookie, jeśli Użytkownik zaznaczył pole wyboru „Następnym razem zaloguj mnie automatycznie”. Identyfikatory uczestników, hasła i inne dane dotyczące kont zawarte w takich plikach cookie ze względów bezpieczeństwa są szyfrowane. O ile Użytkownik nie zarejestruje się w Expedia, pliki cookie nie będą zawierać jego informacji osobistych.

Aby umożliwić Expedia dostosowanie do zainteresowań Użytkownika treści i reklam wyświetlanych mu w Witrynie oraz w innych witrynach. Na przykład gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do strony w Witrynie, plik cookie jest automatycznie ustawiany przez Expedia lub dostawców usług lub partnerów Expedia tak, aby rozpoznawać przeglądarkę Użytkownika, gdy korzysta on z Internetu, i przedstawiać Użytkownikowi informacje i reklamy dostosowane do jego wyraźnych zainteresowań. Więcej informacji na temat stosowanych przez Expedia praktyk w zakresie reklam online oraz związanych z tym opcji dla Użytkownika zamieszczono w punkcie „Wyświetlanie dostosowanych reklam oraz opcje dostępne dla Użytkownika”.

Aby umożliwić mierzenie i badanie skuteczności funkcji i ofert w Witrynie, reklam i komunikacji e-mail (przez określenie, które wiadomości e-mail są przez Użytkownika otwierane i powodują podjęcie przez niego dalszego działania).

W przypadkach dozwolonych przepisami prawa krajowego Expedia może też korzystać z plików cookie, aby zbierać w sposób automatyczny informacje wprowadzane przez Użytkownika w polach tekstowych wyświetlanych w Witrynie i używać ich potem do przekazywania Użytkownikowi przydatnych informacji na temat ofert dostępnych w Witrynie.

W menu Pomoc na pasku narzędzi większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat tego, jak zapobiegać przyjmowaniu przez przeglądarkę nowych plików cookie; jak ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała o otrzymaniu nowego pliku cookie, lub tego, jak wyłączyć pliki cookie. Jeśli Użytkownik odmówi przyjmowania plików cookie, może nie mieć dostępu do wielu narzędzi turystycznych oferowanych w Witrynie.

Oprócz wspomnianych wyżej plików cookie Expedia używa też w Witrynie lokalnych obiektów współdzielonych (ang. Local Shared Objects, LSO), zwanych też „plikami cookie aplikacji Flash”. Z plików tych korzysta się w celu poprawy działania Witryny, np. przez zapamiętanie preferencji i ustawień Użytkownika (takich jak ustawienia głośności/wyciszenia), a także w związku z animowanymi treściami dostępnymi w Witrynie. Obiekty LSO są podobne do plików cookie przeglądarki, ale mogą przechowywać dane bardziej złożone niż prosty tekst. Obiekty te same nie mogą nic zrobić z danymi na komputerze Użytkownika. Podobnie jak inne pliki cookie mogą tylko uzyskiwać dostęp do tych informacji osobistych umożliwiających identyfikację Użytkownika, które Użytkownik sam udostępnił w Witrynie, i nie można do takich plików cookie uzyskać dostępu z innych witryn. Więcej informacji na temat plików cookie aplikacji Flash oraz sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie pomocy programu Flash Player.

Witryna może też używać sygnałów nawigacyjnych sieci WWW (zwanych też czystymi plikami GIF, znacznikami pikselowymi lub robakami sieci WWW), czyli niewielkich elementów graficznych o unikatowym identyfikatorze i podobnej do pełnionej przez pliki cookie funkcji, które są umieszczane w kodzie strony internetowej. Expedia korzysta z sygnałów nawigacyjnych sieci WWW do monitorowania wzorców ruchu użytkowników z jednej strony w obrębie Witryny do innej; aby dostarczać pliki cookie lub komunikować się z nimi; aby się dowiedzieć, czy Użytkownik dotarł do Witryny za pośrednictwem reklamy online wyświetlanej w witrynie podmiotu zewnętrznego; a także do udoskonalania działania Witryny. Expedia może też zezwolić swoim dostawcom usług na korzystanie z sygnałów nawigacyjnych sieci WWW, aby pomogli Expedia dowiedzieć się, które wiadomości e-mail zostały otwarte przez odbiorców, oraz śledzić ruch gości i ich działania w Witrynie. Dzięki temu Expedia może mierzyć skuteczność swoich treści i ofert.

Ewentualne pytania dotyczące korzystania przez Expedia z plików cookie lub innych technologii należy przesyłać do Expedia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza opinii i obsługi klienta.

WYŚWIETLANIE DOSTOSOWANYCH REKLAM ORAZ OPCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA

Dane zbierane za pośrednictwem Witryny w celu prezentowania Użytkownikowi trafnie dobranych reklam. Expedia dokłada starań, aby udostępniać Użytkownikowi odpowiednie treści i informacje. W tym celu może za pośrednictwem plików cookie i innych technologii zbierać informacje na temat działań podejmowanych przez Użytkownika w Witrynie. Expedia korzysta z tych informacji w połączeniu z innymi zebranymi przez Expedia informacjami o Użytkowniku w celu prezentowania Użytkownikowi w Witrynie lub w inny sposób online reklam dostosowanych do wyraźnych zainteresowań Użytkownika. Na przykład jeśli Użytkownik zacznie uzupełniać w Witrynie formularz umożliwiający nawiązanie współpracy z Expedia, może mu się potem wyświetlać w Witrynie lub w innych odwiedzanych przez niego witrynach reklama dotycząca nawiązania takiej współpracy.

Expedia nie łączy uzyskanych przez siebie informacji o działaniach podejmowanych przez Użytkownika w Witrynie z jego informacjami osobistymi (takimi jak adres e-mail) na potrzeby prezentowania Użytkownikowi reklam w innych witrynach. Expedia nie udostępnia też informacji osobistych Użytkownika podmiotom zewnętrznym na potrzeby prezentowania Użytkownikowi reklam przez te podmioty. Użytkownik może zrezygnować z opcji udostępniania mu w innych witrynach reklam dostosowanych na podstawie działań podejmowanych przez niego w Witrynie, klikając tutaj lub tutaj. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania dostosowanych reklam, nadal mogą mu się wyświetlać reklamy online, będą one miały jednak bardziej ogólny i mniej spersonalizowany charakter.

Dane zbierane przez partnerów biznesowych i sieci reklamowe w celu prezentowania Użytkownikowi trafnie dobranych reklam. Reklamy, które wyświetlają się Użytkownikowi w Witrynie, są prezentowane przez Expedia lub dostawców usług Expedia. Expedia może jednak zezwolić podmiotom zewnętrznym na zbieranie za pośrednictwem plików cookie i innych technologii informacji o działaniach podejmowanych online przez Użytkownika. Wśród wspomnianych podmiotów zewnętrznych są m.in.: (1) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje, gdy Użytkownik ogląda ich reklamę w Witrynie lub wchodzi z nią w interakcje; oraz (2) sieci reklamowe, które zbierają informacje na temat zainteresowań Użytkownika, gdy ogląda on reklamę umieszczoną przez nie w różnych witrynach lub wchodzi z nią w interakcje. Informacje zebrane przez te podmioty zewnętrzne są wykorzystywane do przewidywania charakterystycznych cech, zainteresowań lub preferencji Użytkownika oraz do wyświetlania w Witrynie oraz w innych witrynach reklam dostosowanych do wyraźnych zainteresowań Użytkownika. Expedia nie zezwala tym podmiotom zewnętrznym na zbieranie w Witrynie informacji osobistych Użytkownika (takich jak adres e-mail) ani nie udostępnia tym podmiotom takich informacji.

Expedia nie ma dostępu do ani nie kontroluje plików cookie lub innych technologii, które takie podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać do zbierania informacji na temat zainteresowań Użytkownika, a stosowane przez te podmioty praktyki w zakresie informacji nie są objęte niniejszą Polityką Ochrony Prywatności. Niektóre z tych przedsiębiorstw należą do organizacji Network Advertising Initiative, która udostępnia witrynę, za pośrednictwem której można zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam pochodzących od takich przedsiębiorstw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj lub tutaj.

Dane zebrane przez przedsiębiorstwa, które obsługują wymianę opartą na plikach cookie na potrzeby prezentowania Użytkownikowi trafnie dobranych reklam. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność online Expedia uczestniczy w wymianie opartej na plikach cookie, w ramach której za pomocą plików cookie i innych technologii zbiera się anonimowe informacje na temat sposobu przeglądania stron internetowych przez Użytkownika, a następnie grupuje się te informacje według poszczególnych tematów zainteresowań (takich jak np. podróże). Takie tematy zainteresowań udostępnia się potem podmiotom zewnętrznym, w tym reklamodawcom i sieciom reklamowym, aby mogły dostosować swoje reklamy do wyraźnych zainteresowań Użytkownika. Expedia nie udostępnia takim przedsiębiorstwom informacji osobistych (takich jak adres e-mail Użytkownika) ani nie zezwala im na zbieranie takich informacji na temat Użytkownika w Witrynie. Więcej informacji o wymianie opartej na plikach cookie, w tym na temat tego, jak uzyskać dostęp do informacji dotyczących tematów zainteresowań związanych z plikami cookie na komputerze Użytkownika oraz jak odmówić udziału w poszczególnych programach, można znaleźć tutaj.

Sygnały Do-Not-Track i podobne mechanizmy. Niektóre przeglądarki mogą wysyłać sygnały Do-Not-Track (DNT) do witryn, z którymi się komunikują. Z powodu różnić w sposobach udostępniania i aktywowania tej funkcji w poszczególnych przeglądarkach nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy chcą, by takie sygnały były transmitowane, ani czy w ogóle zdają sobie sprawę z istnienia takich sygnałów. Członkowie organizacji ustalającej standardy dotyczące Internetu pracują nad ustaleniem, jaka powinna być ewentualna odpowiedź witryny po otrzymaniu tych sygnałów. Expedia aktualnie nie podejmuje żadnych działań w odpowiedzi na takie sygnały. Gdy ostateczna wersja standardu zostanie ustalona i przyjęta, Expedia ponownie rozpatrzy kwestię odpowiadania na takie sygnały.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI EXPEDIA NA TELEFONY KOMÓRKOWE I TABLETY („APLIKACJE MOBILNE”)

Gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji Mobilnej Expedia, w tym z aplikacji Partner Central, Expedia zbiera informacje o Użytkowniku i korzysta z nich w taki sam sposób i do takich samych celów, jak podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

Ponadto Expedia używa też innych informacji, które zbiera w sposób automatyczny podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnych. W szczególności:

Expedia zbiera informacje o działaniu tych funkcji Aplikacji Mobilnej, do których Użytkownik uzyskuje dostęp i z których korzysta. Dzięki temu może identyfikować te fragmenty Aplikacji Mobilnej, które cieszą się zainteresowaniem klientów, i wykorzystywać tę wiedzę do ciągłego udoskonalania Aplikacji Mobilnej. Informacje zbierane do tego celu przez Expedia nie umożliwiają Expedia bezpośredniej identyfikacji Użytkownika.

W przypadku jej zawieszenia lub awarii Aplikacja Mobilna będzie też przesyłać do Expedia informacje w postaci raportów o błędach. Dzięki temu Expedia może zbadać dany błąd i poprawić stabilność Aplikacji Mobilnej w kolejnych wydaniach tej aplikacji. W ramach wspomnianych raportów o błędach Aplikacja Mobilna będzie przesyłać do Expedia m.in. informacje dotyczące typu i wersji urządzenia przenośnego, identyfikatora UID, godziny wystąpienia błędu, używanej funkcji oraz stanu aplikacji w momencie wystąpienia awarii. Expedia nie korzysta z tych informacji do celów innych niż zbadanie i usunięcie błędu.

Użytkownik ma możliwość kontrolowania, jakie informacje są wysyłane przez Aplikację Mobilną do Expedia. Kontrolę tę może sprawować przez zmianę ustawień Aplikacji Mobilnej lub zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu przenośnym. Może też usunąć Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego i uzyskiwać dostęp do usług Expedia za pośrednictwem witryny Expedia.

Jak Expedia chroni informacje Użytkownika

Expedia chce, by Użytkownik miał zaufanie do Witryny, a także dokłada starań, by zapewnić ochronę zbieranym przez siebie informacjom. Żadna witryna nie może dać gwarancji bezpieczeństwa, w przypadku Expedia wdrożono jednak odpowiednie procedury bezpieczeństwa o charakterze administracyjnym, technicznym i fizycznym, aby zapewnić ochronę informacji osobistych udostępnianych Expedia przez Użytkownika. Na przykład do informacji osobistych mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy i mogą z niego korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonych funkcji biznesowych. Ponadto Expedia korzysta z szyfrowania wrażliwych informacji osobistych Użytkownika, zanim zostaną one przesłane pomiędzy systemem Użytkownika a systemem Expedia, a także z zapór i systemów wykrywania włamań, aby zapobiegać uzyskiwaniu dostępu do informacji Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione.

Ochrona prywatności dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i Expedia nie dokonuje świadomego zbierania informacji osobistych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dziecko, w przypadku którego Expedia wie, że nie ukończyło jeszcze 13 roku życia, prześle do Expedia swoje informacje osobiste, Expedia użyje tych informacji wyłącznie w celu bezpośredniego odpowiedzenia takiemu dziecku, że Expedia musi najpierw uzyskać zgodę od jego rodziców, zanim będzie w stanie odebrać od niego takie informacje osobiste.  Jeśli Użytkownik uważa, że Expedia może być w posiadaniu jakichkolwiek informacji uzyskanych od lub na temat dziecka poniżej 13 roku życia, powinien skontaktować się z Expedia pod adresem lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.

Łącza zewnętrzne

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie ma zastosowania do witryn zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy wyświetlanych w Witrynie. Użytkownik powinien zapoznać się ze stosownymi deklaracjami o ochronie prywatności zamieszczonymi w takich witrynach zewnętrznych, aby zrozumieć obowiązujące w nich procedury w zakresie zbierania, używania i ujawniania informacji osobistych.

Odwiedzanie Witryny przez Użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Jeśli Użytkownik spoza Stanów Zjednoczonych odwiedza Witrynę, powinien mieć świadomość, że jego informacje mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery i centralna baza danych Expedia, oraz tam przechowywane i przetwarzane. Przepisy prawa, w tym dotyczące ochrony danych, obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, mogą nie być tak kompleksowe, jak te obowiązujące w kraju Użytkownika, Użytkownik może mieć jednak pewność, że Expedia podejmuje stosowne działania w celu zapewnienia ochrony jego prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z usług Expedia oznacza, że Użytkownik rozumie, że jego informacje mogą być przesyłane do placówek Expedia oraz do tych podmiotów zewnętrznych, którym Expedia udostępnia takie informacje zgodnie z opisem zawartym w Polityce Ochrony Prywatności.

Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Expedia może okresowo dokonywać modyfikacji lub zmian w Polityce Ochrony Prywatności.  Data ostatniej weryfikacji Polityki Ochrony Prywatności zamieszczona jest u góry strony i w tej dacie wchodzą w życie warunki Polityki Ochrony Prywatności.

Jak Użytkownik może skontaktować się z Expedia

Pytania dotyczące Polityki Ochrony Prywatności należy kierować do:

Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119 lodgingpartnersolutions@expediagroup.com. Ewentualne pytania dotyczące korzystania przez Expedia z plików cookie lub innych technologii należy przesyłać do Expedia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza opinii i obsługi klienta.