Expedia Group Partner Central − personvernerklæring

Sist endret: 16. desember 2020

Les den følgende erklæringen («personvernerklæringen») for mer informasjon om våre personvernregler. Ved å logge på Partner Central eller besøke Expedia Group Partner Centrals nettsteder godtar du praksisen som beskrives heri.

Hvilke opplysninger vi innhenter fra deg

Generelt. Vi mottar og lagrer alle opplysninger du gir oss via nettstedet eller på annen måte. Dette inkluderer opplysninger som kan identifisere deg («personlige opplysninger»), som fornavn og etternavn, telefonnummer og post- og e-postadresse. Vi kan også jevnlig innhente både personlige og ikke-personlige opplysninger om deg fra partnerselskaper, forretningspartnere og andre uavhengige tredjepartskilder.

Automatisk innhentede opplysninger. Vi samler automatisk inn noen opplysninger om datamaskinen og nettaktiviteten din når du besøker nettstedet. Vi kan for eksempel samle inn IP-adressene dine og informasjon om hvilken nettleser du bruker for å få tilgang til nettstedet (for eksempel Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer) og henvisende nettsted. Når lokal lovgivning tillater det, kan vi også automatisk samle inn informasjon du angir i datafelter som vises på nettstedet, inkludert e-postadresse og påloggingsinformasjon. Vi kan også samle inn informasjon om nettaktiviteten din, for eksempel reiser du har sett på eller bestillinger du har gjort. Noe av hensikten med disse automatisk innhentede opplysningene er å gjøre det lettere å tilpasse brukeropplevelsen din samt forhindre svindel. Se Expedia Groups bruk av cookies for mer informasjon. 

Slik bruker vi opplysningene dine

Vi bruker informasjon om deg til følgende generelle formål: tilby deg de produktene og tjenestene du ber om; generell kommunikasjon med deg; svare på spørsmål og kommentarer fra deg; måle interessen for og forbedre produktene, tjenestene og nettstedet vårt; tilpasse brukeropplevelsen din på nettstedet; be om informasjon fra deg, blant annet gjennom spørreundersøkelser; løse tvister eller feilsøke problemer; forhindre, undersøke eller iverksette tiltak mot potensielt forbudte eller ulovlige aktiviteter; håndheve nettstedets betingelser for bruk; aktiviteter knyttet til virksomheten vår og slik du ellers har fått det beskrevet ved innsamlingspunktet.

E-postkommunikasjon. Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å benytte deg av mulighetene nettstedet vårt byr på. Dette gjør vi ved for eksempel å sende deg e-postmeldinger med informasjon som kan være av interesse for deg. Vi tror at disse e-postmeldingene vil gi deg nyttig informasjon om muligheter hos Expedias partnere via vårt nettsted. I alle slike e-poster fra oss kan du velge å avslutte abonnementet på disse e-postmeldingene.

Hvem vi deler opplysningene dine med

Vi kan dele opplysningene dine:

 • Med tredjepartsleverandører som leverer tjenester eller funksjoner på våre vegne, inkludert kredittkortbehandling, forretningsanalyser, kundeservice, markedsføring, distribusjon av spørreundersøkelser eller lotteriprogrammer og forebygging av svindel. Vi kan også gi tredjepartsleverandører autorisasjon til å samle inn opplysninger på våre vegne, inkludert det som trengs for å kunne drifte funksjoner på nettstedet eller tilrettelegge for levering av nettannonser som er tilpasset dine interesser. Tredjepartsleverandører har tilgang til og kan samle inn opplysninger de trenger for å kunne utføre sine funksjoner, og de har ikke lov til å dele eller bruke opplysningene til noe annet formål. De er også pålagt å følge de samme personvernreglene som de vi retter oss etter.
 • Som svar på stevninger, rettskjennelser eller andre rettslige prosesser, for å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter, for å forsvare oss mot rettslige krav eller slik det ellers kreves av loven. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å fremsette juridiske innvendinger eller frafalle rettigheter som måtte stå til vår rådighet.
 • Når vi tror det er nødvendig å etterforske, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlige eller mistenkte ulovlige aktiviteter, eller for å beskytte og forsvare rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapet, nettstedet, kundene våre og andre.
 • Med andre selskaper som tilhører gruppen vår.I den grad våre partnerselskaper har tilgang til dine opplysninger, vil de følge regler som er minst like restriktive som reglene som beskrives i denne personvernerklæringen.
 • I forbindelse med en selskapstransaksjon, for eksempel en avhendelse, fusjon, konsolidering eller salg av aktiva, eller hvis selskapet mot formodning skulle gå konkurs.
 • Med ditt samtykke.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, vil du bli varslet når personopplysningene dine deles med tredjeparter. Du vil da få mulighet til å nekte oss å dele slik informasjon.

Vi kan også dele innhentet eller anonym informasjon med tredjeparter, som annonsører og investorer. Denne informasjonen inneholder ingen personlige opplysninger, og brukes kun til å utvikle innhold og tjenester vi håper kan være av interesse for deg.

DINE VALG OG MULIGHET TIL Å AVBRYTE ABONNEMENTET

Du kan når som helst korrigere eller avbryte abonnementet på e-postreklame fra oss ved å følge anvisningene i e-postmeldingene du mottar, eller ved å sende et svar med informasjon om hva du ønsker, slik at vi kan gjøre disse endringene for deg.Vi forbeholder oss retten til likevel å sende deg e-post med viktige varsler, selv om du har bedt om ikke å motta e-postmeldinger fra oss.Merk også at vi kan oppbevare enkelte opplysninger om deg for bruk til analytiske formål samt for å sikre integriteten i våre registre.

Du kan velge ikke å gi oss opplysninger, selv om det kan være nødvendig for å registrere deg på Partner Central eller benytte deg av visse funksjoner på nettstedet.

I alle slike meldinger som vi sender deg får du mulighet til å avslutte abonnementet på e-postreklame. Merk at vi forbeholder oss retten til å sende deg annen kommunikasjon, inkludert driftsmeldinger, administrative meldinger og undersøkelser knyttet til kontoen eller transaksjonene dine på dette nettstedet, uten å tilby deg muligheten til å velge bort disse meldingene.

Hjelpemenyen i de fleste nettlesere inneholder informasjon om hvordan du kan angi at du ikke godtar nye cookies, at du skal varsles om nye cookies og hvordan du kan deaktivere cookies. Merk at hvis du nekter å godta cookies fra dette nettstedet, vil det være deler av nettstedet vårt du ikke får tilgang til.

Du kan kontrollere bruken vår av visse cookies ved å følge anvisningene i Expedia Groups bruk av cookies.

BRUK AV EXPEDIAS MOBIL- OG NETTBRETTAPPER («MOBILAPPENE»)

Når du bruker en Expedia-mobilapp, inkludert Partner Central-appen, samler vi inn og bruker informasjon om deg på samme måte og med det samme formålet som vi gjør når du bruker nettstedet vårt.

I tillegg til dette bruker vi også annen informasjon som vi automatisk innhenter når du bruker våre mobilapper. Nærmere bestemt:

Vi innhenter opplysninger om mobilapp-funksjonene du har tilgang til og bruker. På den måten kan vi identifisere hvilke funksjoner i appen som er interessante for kundene våre, slik at vi kan utvikle og stadig forbedre mobilappen. Opplysningene vi samler inn til dette formålet inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg.

Hver enkelt app vil også sende oss feilmeldingsrapporter hvis de skulle fryse eller krasje. Dermed kan vi undersøke problemet og forbedre mobilappens stabilitet i fremtidige versjoner. Enhetstype, versjon og UID samt tidspunktet problemet oppsto, funksjonen som ble brukt og appens status er blant opplysningene som sendes til oss. Vi bruker ikke denne informasjonen til noe annet formål enn å undersøke og finne en løsning på problemet.

Du kan alltid kontrollere hvilken informasjon en mobilapp sender til oss. Du kan utøve denne kontrollen ved å endre innstillingene for appen i innstillingsmenyen eller ved å endre innstillingene for den mobile enheten. Alternativt kan du fjerne appen helt fra mobilenheten og kun bruke tjenestene gjennom nettstedet vårt.

Slik beskytter vi personopplysningene dine

Vi vil at du skal føle deg trygg når du bruker nettstedet vårt, og vi gjør det vi kan for å beskytte informasjonen vi samler inn. Selv om ingen nettsteder kan garantere sikkerheten fullt ut, har vi implementert egnede administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene du betror oss. Det er for eksempel bare autoriserte ansatte som har tilgang til personopplysninger, og de kan kun bruke informasjonen for tillatte forretningsfunksjoner. I tillegg krypterer vi sensitive personlige opplysninger når de sendes fra ditt system til vårt. Vi bruker også brannmurer og programmer som oppdager inntrengere for å hindre at uautoriserte personer skal få tilgang til dine opplysninger.

Personvernregler for barn

Nettstedet er ikke rettet mot barn, og vi vil ikke bevisst samle inn personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis vi mottar personlige opplysninger fra et barn vi vet er under 13 år, vil denne informasjonen kun bli brukt til å svare barnet direkte, for å informere om at vi må ha foreldrenes samtykke før vi mottar hans eller hennes personlige opplysninger. Hvis du tror at vi har opplysninger fra eller om et barn under 13 år, kan du kontakte oss her.

Eksterne lenker

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparters nettsteder som kan åpnes via linker på dette nettstedet. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene på disse tredjepartenes nettsteder for å se hvilke regler de har om innsamling, bruk og formidling av personlige opplysninger.

Dine rettigheter og valgmuligheter

Du har visse rettigheter og valgmuligheter når det gjelder dine personlige opplysninger, som beskrevet nedenfor:

 • Hvis du har en konto hos oss, kan du endre kommunikasjonspreferansene dine ved å (1) logge på og oppdatere informasjonen på kontoen din eller (2) kontakte oss her
 • Du kan kontrollere bruken vår av visse cookies ved å følge anvisningene i Expedia Groups bruk av cookies
 • Du kan oppdatere opplysningene dine når som helst ved å enten logge på kontoen din eller kontakte oss.
 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-poster med markedsføring eller reklame, kan du avslutte abonnementet ved å klikke på «Avslutt abonnement» i e-posten. Du kan også logge på kontoen din for å endre kommunikasjonsinnstillinger (ikke tilgjengelig for alle Expedia Group-selskaper) eller kontakte oss her. Merk: Hvis du velger å avslutte abonnementet på e-poster med markedsføring, kan vi fortsatt sende deg viktige meldinger vedrørende transaksjoner og kontoen din. Du kan ikke avslutte abonnementet på disse.
 • For mobilappene våre kan du se og endre varsler og preferanser i innstillingsmenyen i appen og i operativsystemet ditt.
 • Hvis vi behandler de personlige opplysningene dine basert på samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst ved å kontakte oss. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil det ikke påvirke rettmessigheten av behandling vi utførte før du trakk tilbake samtykket, og det vil ikke påvirke behandlingen av dine personlige opplysninger som utføres på juridisk basis i stedet for basert på samtykke.
Enkelte land og regioner gir sine innbyggere ytterligere rettigheter hva gjelder deres personlige opplysninger. Slike ytterligere rettigheter varierer fra land til land og region til region, og kan inkludere muligheten til å
 • be om en kopi av dine personlige opplysninger
 • be om informasjon om formålet med behandlingsaktivitetene
 • be om sletting av dine personlige opplysninger
 • motsette deg vår bruk eller deling av dine personlige opplysninger
 • begrense behandlingen av dine personlige opplysninger
 • motsette deg salget av dine personlige opplysninger
 • overføre dine personlige opplysninger
 • be om informasjon om logikken bak den automatiserte beslutningsprosessen som brukes i vår forebygging av svindel, og resultatet av slike beslutninger

For mer informasjon om hvilke rettigheter som kan være tilgjengelige for deg, klikk her.

I tillegg til rettighetene ovenfor har du rett til å klage til datatilsynet angående vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. Vi oppfordrer deg imidlertid til å kontakte oss først, slik at vi kan gjøre vårt beste for å løse dine bekymringer. Du kan sende inn forespørselen din ved å fylle ut skjemaet Kontakt oss. Vi besvarer alle forespørsler vi mottar fra personer som vil utøve sine personvernrettigheter i samsvar med den gjeldende personvernlovgivningen.

Internasjonal overføring av opplysninger

De personlige opplysningene vi behandler, kan bli sendt eller overført til andre land enn landet du bor i. Disse landene kan ha en annen personvernlovgivning enn lovgivningen i landet du bor i.

Serverne til plattformen vår befinner seg i USA, og Expedia Group-selskapene og tredjeparts serviceleverandørene holder til i ulike land rundt om i verden. Når vi samler inn de personlige opplysningene dine, kan de bli behandlet i et hvilket som helst av disse landene.

Vi har tatt rimelige forholdsregler og iverksatt sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen. For eksempel reguleres alle dataoverføringer mellom våre gruppeselskaper av våre konserninterne avtaler, som inkluderer strenge betingelser for dataoverføring (inkludert EU-kommisjonens standard kontraktsvilkår for overføringer fra EØS) og som krever at alle gruppeselskaper beskytter de personlige opplysningene de behandler i samsvar med den relevante personvernlovgivningen. I tillegg er enkelte partnerselskaper av Expedia Group i USA sertifisert i henhold til rammeverket EU-US og Swiss−USA Privacy Shield, som beskrevet nedenfor i avsnittet «Privacy Shield».

Vi krever også at tredjeparts serviceleverandører som vi overfører data til, har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger i henhold til relevant personvernlovgivning. De bestemte tiltakene som iverksettes avhenger av serviceleverandøren, og våre avtaler med dem kan inkludere standard kontraktsvilkår godkjent av EU-kommisjonen, serviceleverandørens sertifisering i henhold til rammeverket EU-US og/eller Swiss-US Privacy Shield eller serviceleverandørens bindende bedriftsforskrifter, som definert av EU-kommisjonen.
 
Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen modifisere eller endre denne personvernerklæringen. Datoen denne personvernerklæringen sist ble revidert, vises øverst på siden, og vilkårene i denne personvernerklæringen gjelder fra og med den datoen.

Slik kommer du i kontakt med oss

Alle meldinger skal sendes til: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Spørsmål?  Du kan kontakte oss via Kontakt oss-siden.