Expedia Group Partner Central − personvernerklæring

Sist endret: 18. mars 2022

Les den følgende erklæringen («personvernerklæringen») for mer informasjon om våre personvernregler. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler data når du bruker vårt nettsted og tilhørende tjenester, og informerer om hvordan du kan kontakte oss.

 

Sammendrag av personvernerklæringen

Dette er et sammendrag av personvernerklæringen vår. Hvis du vil se hele personvernerklæringen, kan rulle nedover.

Hva dekker denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om

 • hvordan vi samler inn personopplysninger, og hva vi samler inn og bruker
 • når og med hvem deler vi dine personopplysninger
 • valgmuligheter du har i forbindelse med vår innsamling, bruk og deling av personopplysningene dine

Hva slags personopplysninger samler vi inn og bruker, og hvordan samler vi dem?

Vi samler inn personopplysninger i følgende situasjoner:

 • når du gir oss opplysningene
 • når vi samler dem inn automatisk
 • når vi får dem fra andre

Når du oppretter en konto på et av nettstedene våre, registrerer deg for å få tilbud eller informasjon eller bruker plattformen vår på andre måter, gir du oss personopplysninger. Vi samler også inn slike opplysninger via automatisert teknologi, for eksempel via informasjonskapsler i nettleseren din (med ditt samtykke når det er aktuelt) når du besøker nettstedene våre. Vi får også opplysninger fra forretningspartnere og andre tredjeparter. Disse opplysningene bidrar til å forbedre plattformen vår med tilhørende verktøy og tjenester, oppdatere og sikre at postene er korrekte, oppdage og etterforske mulige svindelforsøk og mer effektiv markedsføring av tjenestene våre.

Hvordan deles personopplysningene dine?

Vi deler personopplysningene dine med tredjeparter for å kunne skaffe deg informasjon, hjelpe deg når du bruker tjenestene våre, kommunisere med deg (inkludert ved å sende informasjon om produkter og tjenester eller gi deg muligheten til å kommunisere med andre) og for å overholde loven når det er aktuelt, avhengig av din bruk av nettstedet. I personvernerklæringen under får du mer informasjon om hvordan personopplysningene deles.

Hvilke rettigheter og valgmuligheter har du?

Du kan håndheve dine personvernrettigheter på ulike måter. Du kan for eksempel velge bort markedsføring ved å klikke på linken «avslutt abonnement» i e-postmeldinger eller kontoinnstillinger eller ved å kontakte vår kundeservice. Hele personvernerklæringen har mer informasjon om alternativene og rettighetene du har i henhold til personvernlovgivningen.

Slik kan du kontakte oss

Du finner mer informasjon om vår personvernpraksis i den komplette personvernerklæringen nedenfor. Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller for å sende forespørsler om personopplysningene dine.

 

Kategorier av personopplysninger vi samler inn

Generelt. Vi mottar og lagrer alle opplysninger du gir oss via nettstedet eller på annen måte. Dette inkluderer opplysninger som kan identifisere deg, for eksempel for- og etternavn, telefonnummer og post- og e-postadresse («personopplysninger»). Vi kan samle inn følgende kategorier av personlige opplysninger:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og jobb- og fakturaadresse.
 • Betalingsopplysninger som nummer og utløpsdato på betalingskort og fakturaadresse.
 • Ikke-spesifikke geografiske stedsdata.
 • Bilder, videoer og andre innspillinger.
 • ID for kontoer i sosiale medier og annen offentlig tilgjengelig informasjon.
 • Kommunikasjon med oss.
 • Ting du søker etter, transaksjoner og annen interaksjon med deg via våre nettbaserte tjenester.
 • Annen kommunikasjon som skjer via plattformen mellom partnere og reisende, og verktøy for gruppechat og samarbeid mellom reisende.
 • Søkene og transaksjonene som gjøres via plattformen.
 • Data du oppgir til oss om andre personer som er knyttet til deg eller ditt selskap.
 • Vi kan også jevnlig innhente både personlige og ikke-personlige opplysninger om deg fra partnerselskaper, forretningspartnere og andre uavhengige tredjepartskilder.

Automatisk innhentede opplysninger. Vi samler automatisk inn noen opplysninger om datamaskinen og nettaktiviteten din når du besøker nettstedet. Vi kan for eksempel samle inn IP-adressen din og informasjon om hvilken nettleser du bruker for å få tilgang til nettstedet (for eksempel Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer) og henvisende nettsted. Når lokal lovgivning tillater det, kan vi også automatisk samle inn informasjon du skriver i datafelter som vises på nettstedet, inkludert e-postadresse og påloggingsinformasjon. Vi kan også samle inn informasjon om nettaktiviteten din, for eksempel reiser du har sett på, eller bestillinger du har gjort. Hensikten med denne automatisk innsamlede informasjonen er å gjøre det lettere å tilpasse brukeropplevelsen din samt hindre svindel. Hvis du vil vite mer, kan du lese vår erklæring om bruk av cookies.

 

Bruk av personopplysninger

Vi bruker informasjon om deg til følgende generelle formål: for å tilby deg de produktene og tjenestene du ber om, for generell kommunikasjon med deg, for å svare på spørsmål og kommentarer fra deg, måle interessen for og forbedre produktene, tjenestene og nettstedet vårt, tilpasse brukeropplevelsen din på nettstedet, be om informasjon fra deg, blant annet gjennom spørreundersøkelser, løse tvister eller feilsøke problemer, hindre, undersøke eller iverksette tiltak i forbindelse med aktiviteter som kan være forbudt eller ulovlige, håndheve nettstedets vilkår og betingelser for bruk, for aktiviteter knyttet til virksomheten vår og til formål du fikk beskrevet da dataene ble innsamlet.

E-postkommunikasjon. Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å benytte deg av mulighetene nettstedet vårt byr på. Dette gjør vi ved for eksempel å sende deg e-postmeldinger med informasjon som kan være av interesse for deg. Vi tror at disse e-postmeldingene vil gi deg nyttig informasjon om muligheter hos Expedias partnere via vårt nettsted. I alle slike e-postmeldinger fra oss kan du velge ikke å motta ytterligere markedskommunikasjon fra oss.

Lovlig behandlingsgrunnlag:

Vi vil kun innhente personopplysninger fra deg (i) når vi trenger personopplysningene for å kunne inngå en kontrakt med deg (f.eks. administrere bestillingen din, behandle betalinger eller opprette en konto etter ønske fra deg), (ii) når vi har berettiget interesse av behandlingen og den ikke overstyres av dine rettigheter (som beskrevet nedenfor), eller (iii) når du har gitt ditt samtykke (f.eks. når samtykke kreves for å sende deg markedsføringskommunikasjon). I noen tilfeller er vi juridisk forpliktet til å innhente dine personlige opplysninger, for eksempel når det i henhold til gjeldende lovgivning er nødvendig for å kunne bruke din transaksjonshistorikk til å oppfylle våre økonomiske forpliktelser og skatteforpliktelser.

Dersom vi ber deg om å gi oss dine personopplysninger for å etterkomme et lovfestet krav eller for å oppfylle en kontrakt vi har med deg, vil vi gjøre dette klart for deg ved det relevante tidspunktet. Vi vil også informere deg om hvorvidt dine personopplysninger er påkrevd eller ikke (samt de mulige konsekvensene dersom du ikke formidler dine personopplysninger).

Enkelte land og regioner gir oss rett til å behandle personopplysninger basert på berettigede interesser. Dersom vi innhenter og bruker dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse (eller de berettigede interessene til en tredjepart), vil denne interessen vanligvis handle om drifting eller forbedring av plattformen vår og den kommunikasjon med deg som er nødvendig for å kunne levere tjenester til deg, påkrevd sikkerhetsverifisering når du kontakter oss, når vi for eksempel besvarer forespørsler fra deg, gjennomfører markedsføringsaktiviteter eller jobber med å oppdage eller forhindre ulovlige aktiviteter.

Vi kan i noen tilfeller bruke automatiserte beslutningsprosesser, for eksempel i forbindelse med vurdering av falske transaksjoner eller mistenkelig aktivitet på nettstedet vårt. Som en del av denne behandlingen kan automatiserte beslutninger tas ved at dine personopplysninger legges inn i et system, der beslutningen tas gjennom automatiske prosesser. Hvis du utgjør en svindelrisiko, kan dette påvirke din mulighet til å bestille på nettstedet vårt. Du kan ha rettigheter i forbindelse med automatiserte beslutningsprosesser, inkludert mulighet til å be om en manuell beslutningsprosess i stedet, eller bestride en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling. Hvis du vil vite mer om dine personvernrettigheter, kan du se delen Dine rettigheter og valgmuligheter nedenfor.

 

Deling av personopplysninger

Vi deler dine personopplysninger som beskrevet under og i denne personvernerklæringen, og i samsvar med gjeldende lovgivning.

 • Leverandører av tredjepartstjenester. Vi deler personopplysninger med tredjepartsleverandører som tilbyr tjenester eller funksjoner på våre vegne, herunder forretningsanalyse, kundeservice og hindring av svindel. Vi kan også gi tredjepartsleverandører autorisasjon til å samle inn opplysninger på våre vegne, inkludert det som trengs for å kunne drifte funksjoner på nettstedet eller tilrettelegge for levering av nettannonser som er tilpasset dine interesser. Tredjepartsleverandører har tilgang til og kan samle inn opplysninger de trenger for å kunne utføre sine funksjoner, og de har ikke lov til å dele eller bruke opplysningene til noe annet formål. De er også pålagt å følge samme personvernpraksis som den vi bruker.
 • Juridiske rettigheter og forpliktelser. Vi kan utlevere personopplysningene dine som svar på stevninger, rettskjennelser eller andre rettslige prosesser for å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter, for å forsvare oss mot rettslige krav eller når loven ellers krever det. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å fremsette juridiske innvendinger eller frafalle rettigheter som måtte stå til vår rådighet. I tillegg kan vi utlevere personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig for å etterforske, hindre eller iverksette tiltak mot ulovlige eller mistenkte ulovlige aktiviteter eller for å beskytte og forsvare rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapet, nettstedet, kundene våre eller andre.
 • Selskaper i vårt konsern. I den grad våre partnerselskaper har tilgang til dine opplysninger, vil de følge regler som er minst like restriktive som reglene som beskrives i denne personvernerklæringen.
 • Firmatransaksjoner. Vi kan dele personopplysninger i forbindelse med en firmatransaksjon, for eksempel en avhendelse, fusjon, konsolidering eller salg av aktiva, eller dersom selskapet mot all formodning skulle gå konkurs.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, vil du bli varslet når personopplysningene dine deles med tredjeparter. Du får da muligheten til å nekte oss å dele slik informasjon.

Vi kan også dele innhentet eller anonym informasjon med tredjeparter, som annonsører og investorer. Denne informasjonen inneholder ingen personopplysninger og brukes kun til å utvikle innhold og tjenester vi håper kan være av interesse for deg.

 

DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER

Du har visse rettigheter og valgmuligheter knyttet til dine personopplysninger, som beskrevet under:

 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-poster med markedsføring og kampanjemateriell, kan du avslutte abonnementet ved å klikke på «avslutt abonnement»-linken i e-posten. Du kan også kontakte oss som angitt nedenfor i «Kontakt oss»-delen. Legg merke til at hvis du velger å avslutte abonnementet på e-post med markedsføring, kan vi fremdeles sende deg viktige transaksjons- og kontorelaterte meldinger som du ikke kan velge bort.
 • Du kan kontrollere vår bruk av visse informasjonskapsler ved å følge retningslinjene i vår erklæring om informasjonskapsler.
 • Du kan når som helst oppdatere detaljer i opplysningene dine ved å kontakte oss.
 • Hvis vi behandler personopplysningene dine basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake det samtykket ved å kontakte oss. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke rettmessigheten av behandling vi utførte før du trakk tilbake samtykket, og det vil ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger som utføres på juridisk basis i stedet for basert på samtykke.

 

Enkelte land og regioner gir sine innbyggere ytterligere rettigheter hva gjelder deres personlige opplysninger. Disse rettighetene varierer mellom ulike land og regioner, og kan omfatte retten til følgende:

 • å be om en kopi av egne innsamlede personopplysninger
 • å be om informasjon om formålet med behandlingsaktivitetene
 • å slette dine personopplysninger
 • å komme med innsigelser mot vår bruk eller deling av dine personopplysninger
 • å begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • å angi at dine personopplysninger ikke kan selges
 • å overføre personopplysningene dine
 • å be om informasjon om hvilken logikk som brukes i våre automatiserte beslutninger knyttet til arbeidet for å hindre svindelforsøk og resultatet av slike beslutninger

Hvis du vil vite mer om hvilke rettigheter du kan ha som registrert person, kan du klikke her.

I tillegg til rettighetene over kan du ha rett til å klage til en personvernmyndighet på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. Vi ber deg imidlertid kontakte oss først, slik at vi kan få prøve å løse problemene. Du kan sende inn forespørselen din ved å fylle ut skjemaet Kontakt oss. Vi svarer på alle forespørsler fra personer som vil håndheve sine personvernrelaterte rettigheter i samsvar med den gjeldende personvernlovgivningen.

 

BRUKE MOBIL- OG NETTBRETTAPPER («MOBILAPPENE»)

Når du bruker en Expedia-mobilapp, inkludert Partner Central-appen, samler vi inn og bruker informasjon om deg på samme måte og med det samme formålet som vi gjør når du bruker nettstedet vårt.

I tillegg til dette bruker vi også annen informasjon som vi automatisk innhenter når du bruker våre mobilapper. Nærmere bestemt:

Vi samler inn informasjon om mobilapp-funksjonalitet som du får tilgang til og bruker. Dermed kan vi identifisere hvilke funksjoner i appen som er av interesse for kundene våre, slik at vi kan utvikle og stadig forbedre mobilappen. Opplysningene vi samler inn til dette formålet, inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg.

Hver enkelt app vil også sende oss feilmeldingsrapporter hvis de skulle fryse eller krasje. Dermed kan vi undersøke problemet og forbedre mobilappens stabilitet i fremtidige versjoner. Enhetstype, versjon og UID samt tidspunktet problemet oppstod, funksjonen som ble brukt og applikasjonens status er blant opplysningene som sendes til oss. Vi bruker ikke denne informasjonen til noe annet formål enn å undersøke og finne en løsning på problemet.

Du kan alltid kontrollere hvilken informasjon en mobilapp sender til oss. Du kan utøve denne kontrollen ved å endre innstillingene for appen eller endre innstillingene for mobilenheten din. Alternativt kan du fjerne appen helt fra mobilenheten og kun bruke tjenestene gjennom nettstedet vårt.

 

Internasjonal overføring av opplysninger

Personopplysningene vi behandler, kan sendes eller overføres til andre land enn landet du bor i. Disse landene kan ha en personvernlovgivning som avviker fra lovene i ditt land.

Serverne til plattformen vår befinner seg i USA, og Expedia Group-selskapene og tredjeparts serviceleverandørene holder til i ulike land rundt om i verden. Når vi samler inn personopplysningene dine, kan vi behandle dem i alle disse landene. Expedia Group bruker standard kontraktsbestemmelser internt i gruppen når det er aktuelt, for å dekke overføringen av personopplysninger fra EU til USA.

Visse av Expedia Groups partnerselskaper i USA er sertifisert i henhold til Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA samt Sveits og USA. Disse Expedia Group-partnerselskapene i USA vil fortsatt overholde Privacy Shield-rammeverket og -prinsippene, selv om CJEU i juli 2020 bestemte at Privacy Shield-rammeverket mellom EU/EØS og USA ikke lenger er en adekvat overføringsmekanisme for overføring av personopplysninger fra EU/EØS til USA.

Du finner våre sertifiseringer her. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-prinsippene, kan du gå til www.privacyshield.gov. Hvis du vil vite mer om vår overholdelse av Privacy Shield-avtalen, finner du mer informasjon her.

 

Sikkerhet

Vi vil at du skal føle deg trygg når du bruker nettstedet vårt, og vi gjør det vi kan for å beskytte informasjonen vi samler inn. Selv om ingen nettsteder kan garantere sikkerheten fullt ut, har vi implementert passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene du betror oss.

Eksterne linker

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparters nettsteder som kan åpnes via linker på dette nettstedet. Personvernerklæringer som er lagt ut på tredjepartenes nettsteder, viser deres regler for innsamling, bruk og formidling av personopplysninger.

 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning, så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre loven krever eller tillater en lengre lagringsperiode.

Vi bruker følgende betingelser når vi fastsetter lagringsperiodene:

 • varigheten av vår relasjon til deg eller fordi du nylig har gjort bestillinger eller gjennomført andre transaksjoner på vår plattform
 • hvorvidt vi har juridiske forpliktelser i forbindelse med personopplysningene dine, for eksempel fordi loven krever at vi lagrer informasjon om alle transaksjoner
 • hvorvidt det er noen gjeldende og relevante juridiske forpliktelser knyttet til hvor lenge vi skal lagre personopplysningene dine, inkludert avtalefestede forpliktelser, rettslige bindinger, foreldelseslover og lovpålagte undersøkelser

 

Oppdatering av personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen endre denne personvernerklæringen. Datoen denne personvernerklæringen sist ble revidert, vises øverst på siden, og vilkårene for denne personvernerklæringen gjelder fra og med den datoen.

 

Kontakt oss

Alle meldinger skal sendes til: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Spørsmål? Gå til Kontakt oss-siden.