Privacyverklaring van Expedia Group Partner Central

Laatst gewijzigd: 16 december 2020

Lees de volgende verklaring (‘Privacyverklaring’) door voor informatie over onze privacyprocedures. Door u aan te melden bij Partner Central of door een van de Expedia Group Partner Central-websites te bezoeken, gaat u akkoord met de procedures die hierin worden beschreven.

Welke informatie verzamelen wij over u

Algemeen. Wij ontvangen informatie die u via de Site aan ons verstrekt of die u op een andere manier aan ons heeft gegeven, en slaan deze op. Dit omvat informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (‘persoonlijke gegevens’), zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres. Het kan zijn dat wij periodiek van gelieerde rechtspersonen, zakenpartners en andere onafhankelijke externe bronnen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u ontvangen.

Automatische informatie. Wij verzamelen automatisch informatie over uw computer en uw online activiteit wanneer u de Site bezoekt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres en informatie over welke browser en software u gebruikt om de Site te openen (bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox, Safari of Internet Explorer) en de verwijzende website verzamelen. Indien toegestaan door lokaal recht, mogen wij ook automatisch informatie verzamelen die u heeft ingevoerd in gegevensvelden die op de Site worden weergegeven, waaronder uw e-mailadres en in inloggegevens. Wij verzamelen mogelijk ook informatie over uw online activiteiten, zoals bekeken reizen en gemaakte boekingen. Onze doeleinden bij het automatisch verzamelen van informatie zijn onder meer helpen uw gebruikerservaring te personaliseren en fraude tegen te gaan. Zie de Cookieverklaring van Expedia Group voor meer informatie. 

Hoe gebruiken wij uw informatie

Wij gebruiken informatie over u voor de volgende algemene doeleinden: om u te voorzien van de producten en diensten waarom u vraagt; om in het algemeen met u te communiceren, om te reageren op uw vragen en opmerkingen; om belangstelling te meten en onze producten, diensten en de Site te verbeteren; om anderszins uw ervaringen met deze Site te personaliseren, om informatie van u te verkrijgen, onder meer via enquêtes; om geschillen te beslechten of problemen op te lossen; om potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te onderzoeken of er actie voor te ondernemen, om de Gebruiksvoorwaarden van de Site af te dwingen; voor activiteiten met betrekking tot uw zaken, en zoals anderszins aan u gemeld op het moment van verzameling.

E-mailcommunicatie. Wij streven ernaar dat u gemakkelijk gebruik kunt maken van alle mogelijkheden op onze Site. Eén manier waarop wij dit doen, is door u e-mailberichten te sturen die informatie bevatten over uw kennelijke interesses. Wij geloven dat deze e-mailberichten u van nuttige informatie voorzien over mogelijkheden die via onze Site beschikbaar zijn voor Expedia-partners. Houd er rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om ervoor te kiezen om deze berichten niet meer te ontvangen in een dergelijke door ons gestuurde e-mail.

Met wie delen wij uw informatie

Wij kunnen uw informatie delen:

 • Met derde leveranciers die namens ons diensten of functies leveren, waaronder de verwerking van creditcardbetalingen, businessanalyses, klantenservice, marketing, verspreiding van enquêtes of wedstrijden, en fraudepreventie. Het is ook mogelijk dat wij derde leveranciers machtigen om namens ons informatie te verzamelen, waaronder, waar nodig, informatie voor het gebruik van functies van onze Site of informatie voor het faciliteren van de bezorging van online advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Derde leveranciers hebben toegang tot informatie en mogen informatie alleen verzamelen voor zover nodig is voor de uitvoering van taken. Het is ze niet toegestaan om de informatie te delen of te gebruiken voor enige andere doeleinden. Ze zijn ook verplicht om dezelfde databeveiligingsregels te volgen die wij zelf hanteren.
 • Als antwoord op een dagvaarding, een rechterlijk bevel of andere juridische procedure, om onze wettelijke rechten uit te oefenen, in verdediging tegen rechtsvorderingen of in andere bij wet vastgestelde gevallen. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om juridische bezwaren die ons ter beschikking staan aan te voeren of af te wijzen.
 • Wanneer wij geloven dat het passend is om onderzoek te doen of actie te ondernemen in verband met illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, of om deze te voorkomen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, de Site, onze klanten of anderen te beschermen en te verdedigen.
 • Met bedrijven binnen onze bedrijfsgroep.  Voor zover onze corporate partners toegang hebben tot uw informatie, volgen zij dezelfde regels die minstens net zo strikt zijn als de privacyregels in deze Privacyverklaring.
 • In verband met een bedrijfstransactie, zoals een desinvestering, fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het geval van faillissement.
 • Met uw toestemming

In andere gevallen dan het bovengenoemde, wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met derden, en krijgt u de mogelijkheid om ervoor te kiezen dergelijke informatie niet te delen.

Wij delen mogelijk ook verzamelde of anonieme informatie met derden, inclusief reclamebedrijven en investeerders. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt gebruikt om inhoud en diensten te creëren die u mogelijk interessant vindt.

UW KEUZES EN AFMELDEN

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van reclame-e-mails, of dit wijzigen, door de instructies in uw e-mail te volgen of door een antwoord te sturen waarin u uw verzoek vermeldt. Wij maken vervolgens de gevraagde wijzigingen.  Wij behouden ons het recht voor om u te e-mailen met betrekking tot belangrijke kennisgevingen, zelfs wanneer u heeft aangegeven geen e-mails van ons te willen ontvangen.  Houd er ook rekening mee dat wij bepaalde informatie in verband met u kunnen bewaren, onder meer voor analytische doeleinden, maar ook om gegevens correct te kunnen bijhouden.

U kunt ervoor kiezen om geen informatie aan ons te verstrekken, hoewel het noodzakelijk kan zijn als u zich wilt aanmelden voor Partner Central of als u gebruik wilt maken van bepaalde functies die op deze Site worden aangeboden.

U krijgt in elke reclame-e-mail die wij aan u verzenden de kans om u af te melden voor dergelijke e-mails. Let op: wij behouden ons het recht voor om u andere berichten te sturen, waaronder aankondigingen over diensten en administratieve berichten over uw account of uw transacties op deze Site, zonder u de optie te geven om deze berichten niet langer te ontvangen.

In het Help-gedeelte van de werkbalk in de meeste browsers wordt vermeld hoe u kunt voorkomen dat uw browser cookies accepteert, hoe u kunt instellen dat de browser u in kennis stelt wanneer u nieuwe cookies ontvangt en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Let op: als u weigert cookies van deze site te accepteren, heeft u geen toegang tot bepaalde gedeelten van onze Site.

U kunt ons gebruik van bepaalde cookies controleren door de instructies te volgen in de Cookieverklaring van Expedia Group.

DE MOBIELE APPS VAN EXPEDIA VOOR TELEFOON EN TABLET GEBRUIKEN (DE ‘MOBIELE APPS’)

Wanneer u een mobiele app van Expedia gebruikt, waaronder de Partner Central-app, verzamelen en gebruiken wij op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden informatie over u als wanneer u onze Site gebruikt.

Bovendien gebruiken wij ook andere informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u onze mobiele apps gebruikt. Met name:

De informatie over de functionaliteiten van de mobiele app die u opent en gebruikt. Dit stelt ons in staat om deze aspecten van de mobiele app die onze klanten belangrijk vinden te herkennen, zodat wij de mobiele app voortdurend kunnen verfijnen en verbeteren. De informatie die wij voor dit doel verzamelen, stelt ons niet in staat om u rechtstreeks te identificeren.

Elke mobiele App stuurt ons ook foutrapporten in het geval van een crash of non-functionaliteit. Dit stelt ons in staat om de fout te onderzoeken en de stabiliteit van de mobiele app in toekomstige releases te verbeteren. Als onderdeel van deze foutrapporten stuurt de mobiele app ons informatie over het type toestel en de versie, het UID, de tijdstip van de fout, de gebruikte functie en de status van de applicatie toen de fout zich voordeed. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan het onderzoeken en verhelpen van de fout.

U heeft altijd de mogelijkheid om te bepalen welke informatie een mobiele app naar ons stuurt. U kunt deze controle uitoefenen door de app-instellingen te wijzigen in het menu 'Instellingen' of de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen. U kunt de mobiele app volledig van uw toestel verwijderen en onze diensten via onze website gebruiken.

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij willen dat u zich zeker voelt over onze Site en wij streven ernaar om de informatie die wij verzamelen, te beschermen. Hoewel geen enkele website garanties met betrekking tot de beveiliging kan geven, hebben wij toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, te helpen beschermen. Alleen bevoegde medewerkers wordt bijvoorbeeld toegestaan om persoonlijke gegevens op te vragen. Dit kunnen zij alleen doen voor bepaalde toegestane zakelijke functies. Bovendien gebruiken wij encryptietechnologie wanneer uw gevoelige persoonlijke gegevens tussen uw en ons systeem worden overgedragen. Wij gebruiken tevens firewalls en netwerkbeveiligingssystemen die voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw informatie.

Privacy van kinderen

De Site is niet gericht op kinderen en wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Mocht een kind van wie we weten dat het jonger is dan 13 jaar, persoonlijke gegevens aan ons verzenden, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om rechtstreeks contact met dat kind op te nemen om hem/haar ervan op de hoogte te stellen dat we ouderlijke toestemming nodig hebben voordat we zijn of haar persoonlijke gegevens ontvangen.  Als u denkt dat wij mogelijk gegevens hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op.

Externe koppelingen

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen die toegankelijk zijn via links op deze Site. U dient de privacybepalingen op de websites van deze derde partijen door te lezen om hun procedures voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke gegevens te begrijpen.

Uw rechten en keuzes

U heeft bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven:

 • Wanneer u een account bij ons heeft, kunt u de communicatievoorkeuren wijzigen door (1) u aan te melden en de informatie in uw account bij te werken of door (2) hier contact met ons op te nemen. 
 • U kunt ons gebruik van bepaalde cookies controleren door de instructies te volgen in de Cookieverklaring van Expedia Group
 • U kunt de juistheid van uw gegevens op elk moment bijwerken door u aan te melden bij uw account of door contact met ons op te nemen.
 • Als u geen marketing- en promotionele e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden door te klikken op de link ‘afmelden’ in de e-mail. U kunt ook u ook aanmelden bij uw account om de communicatie-instellingen te wijzigen (niet beschikbaar voor alle Expedia Group-bedrijven) of door hier contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest om u af te melden voor marketing-e-mails, we u nog steeds belangrijke informatie en accountgerelateerde berichten kunnen sturen waarvoor u zich niet kunt afmelden.
 • Voor onze mobiele apps kunt u de notificaties en voorkeuren bekijken en beheren in de instellingenmenu's van de app en van ons besturingssysteem.
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die plaatsvonden voordat u de toestemming introk en heeft geen invloed op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van een wettelijke basis of een andere basis dan toestemming.
Bepaalde landen en regio's geven hun inwoners aanvullende rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Deze aanvullende rechten verschillen per land en regio, en omvatten mogelijk de volgende mogelijkheden:
 • een kopie aanvragen van uw persoonlijke gegevens;
 • informatie verzoeken over het doel van de verwerkingsactiviteiten;
 • uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • bezwaar maken tegen ons gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens;
 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • zich afmelden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens;
 • uw persoonlijke gegevens overzetten;
 • informatie opvragen over de logica die betrokken is bij onze geautomatiseerde besluitvorming die wordt gebruikt in onze praktijken voor fraudepreventie en over het resultaat van dergelijke beslissingen.

Klik hier voor meer informatie over welke rechten van betrokkenen op u betrekking hebben.

Naast de hierboven vermelde rechten heeft u ook het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen zodat we ons best kunnen doen om uw probleem op te lossen. U kunt uw verzoek bij ons indienen via de informatie die u in de sectie Contact met ons opnemen kunt vinden. Wij beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming.

Internationale gegevensoverdracht

De persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen worden doorgegeven of overgedragen aan landen buiten het land waarin u woont. Die landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan de wetten die gelden in uw land.

De servers voor ons platform zijn gevestigd in de Verenigde Staten en de Expedia Group-bedrijven en externe serviceproviders zijn actief in een groot aantal landen over de hele wereld. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, kunnen we deze in elk van deze landen verwerken.

We hebben de nodige stappen genomen en passende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Zo vallen gegevensoverdrachten tussen onze groepsbedrijven onder onze interne overeenkomsten die zeer strenge voorwaarden voor gegevensoverdracht bevatten (waaronder de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor overdracht vanuit de EER) en vereisen dat alle groepsbedrijven de persoonlijke gegevens die zij verwerken beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast hebben bepaalde Expedia Group-partners in de VS zich laten certificeren met de privacybescherming EU-VS en Zwitserland-VS, zoals hieronder beschreven in het onderdeel ‘Privacybescherming’.

We vereisen ook dat externe serviceproviders aan wie gegevensoverdrachten worden gedaan passende maatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, conform de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming. De specifieke maatregelen die worden getroffen, zijn afhankelijk van de serviceprovider en onze overeenkomsten met hen kunnen de goedgekeurde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie bevatten, de certificering van de serviceprovider onder de EU-VS en/of Zwitserland-VS Privacybescherming of de bindende bedrijfsvoorschriften, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie.
 
Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen.  De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien, staat aangegeven bovenaan de pagina en de voorwaarden van deze Privacyverklaring zijn van kracht met ingang van die datum.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Alle kennisgevingen dienen verstuurd te worden naar: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Vragen?  Bezoek onze Contactpagina.