Privacyverklaring van Expedia Group Partner Central

Laatst gewijzigd: 18 maart 2022

Lees de volgende verklaring (‘Privacyverklaring’) door voor informatie over onze privacyprocedures. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze website, ons platform en daaraan gekoppelde services gebruikt en staat vermeld hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Samenvatting Privacyverklaring

Dit is een samenvatting van onze Privacyverklaring. Om onze volledige Privacyverklaring te bekijken kunt u naar beneden scrollen.

Waarover gaat deze Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring wordt beschreven:

 • hoe en welk type persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken
 • wanneer en met wie we je persoonlijke gegevens delen
 • welke keuzes je kunt maken over hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken we en op welk manier worden deze gegevens verzameld?

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer:

 • je ons de informatie verstrekt
 • we deze automatisch verzamelen
 • we deze ontvangen van anderen

Wanneer u een account op een van onze sites aanmaakt, u zich registreert om aanbiedingen of informatie te ontvangen of ons platform voor iets anders gebruikt, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens. We verzamelen deze gegevens ook via geautomatiseerde technologieën, zoals cookies die, met uw toestemming en waar van toepassing, op uw browser worden geplaatst wanneer u onze sites bezoekt. We ontvangen tevens gegevens van zakenpartners en andere derde partijen die ons helpen ons platform en daaraan gekoppelde tools en services te verbeteren, nauwkeurige rapporten op te stellen en bij te werken, mogelijke fraude te detecteren en onderzoeken en onze services op effectievere wijze te marketen.

Hoe worden je persoonlijke gegevens gedeeld?

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met derde partijen om ons te helpen u informatie en diensten te bieden, om u te assisteren met het gebruik van onze diensten, om met u te communiceren (waaronder het verzenden van informatie over onze producten en diensten, en het mogelijk maken voor u om met anderen te communiceren), en om de wet te volgen, waar van toepassing, afhankelijk van uw interactie met onze site. De volledige Privacyverklaring hieronder vermeldt in detail hoe persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Wat zijn je rechten en keuzes?

Je kunt je rechten op het gebied van gegevensbescherming op verschillende manieren uitoefenen. Je kunt je bijvoorbeeld afmelden voor marketingmaterialen door te klikken op de link ‘afmelden’ in de e-mails of in je account, voor zover van toepassing, of door contact op te nemen met onze klantenservice. Onze volledige Privacyverklaring bevat meer informatie over de opties en rechten op het gebied van gegevensbescherming die tot uw beschikking staan.

Contact met ons opnemen

Meer informatie over onze privacyprocedures vindt u in onze volledige Privacyverklaring hieronder. U kunt contact met ons opnemen voor vragen over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan of om verzoeken over uw persoonlijke gegevens in te dienen.

 

Categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen

Algemeen. Gegevens die u via de Site aan ons verstrekt of die u op een andere manier aan ons heeft gegeven, worden door ons ontvangen en opgeslagen. Dit omvat informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (‘persoonlijke gegevens’), zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres. Mogelijk verzamelen we persoonlijke gegevens in de volgende categorieën:

 • uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en zakelijke en factuuradressen;
 • betaalgegevens, zoals een betaalkaartnummer, vervaldatum en factuuradres waar dit nodig is;
 • niet-specifieke geolocatie-data;
 • afbeeldingen, video's en andere opnames
 • social-media-account-id en andere openbaar beschikbare informatie
 • uw communicatie met ons;
 • zoekopdrachten die u uitvoert, transacties en andere interacties met u via onze online services;
 • andere communicaties die plaatsvinden via het platform onder partners en reizigers, chattools binnen de groep en tools voor samenwerking onder reizigers
 • de zoekacties en transacties die worden uitgevoerd via het platform
 • data die u ons geeft over andere personen die betrokken zijn bij u of uw bedrijf;
 • Het kan ook zijn dat we periodiek van gelieerde rechtspersonen, zakenpartners en andere onafhankelijke externe bronnen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u ontvangen.

Automatische informatie. We verzamelen automatisch informatie over uw computer en uw online activiteit wanneer u de Site bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres verzamelen, evenals informatie over welke browser en software u gebruikt om de Site te openen (bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox, Safari of Internet Explorer) en over de verwijzende website. Waar lokale wetgeving dat toestaat, verzamelen we mogelijk ook automatisch informatie die u heeft ingevoerd in gegevensvelden die op de Site worden weergegeven, waaronder uw e-mailadres en inloggegevens. We verzamelen mogelijk ook informatie over uw online activiteiten, zoals bekeken reizen en gemaakte boekingen. Onze doeleinden bij het automatisch verzamelen van informatie zijn onder meer om u te helpen uw gebruikservaring te personaliseren en fraude tegen te gaan. Raadpleeg onze Cookie-verklaring voor meer informatie.

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken informatie over u voor de volgende algemene doeleinden: om u te voorzien van de producten en diensten waarom u vraagt; om in het algemeen met u te communiceren; om te reageren op uw vragen en opmerkingen; om belangstelling te meten en onze producten, diensten en de Site te verbeteren; om anderszins uw ervaringen met deze Site te personaliseren; om informatie van u te verkrijgen, onder meer via enquêtes; om geschillen te beslechten of problemen op te lossen; om potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te onderzoeken of er actie voor te ondernemen; om de Gebruiksvoorwaarden van de Site te handhaven; voor activiteiten met betrekking tot ons bedrijf; en zoals anderszins aan u gemeld op het moment van betaling.

E-mailcommunicatie. We willen het u gemakkelijk maken om alle mogelijkheden op onze Site te benutten. Dit doen we onder meer door u e-mailberichten te sturen die informatie bevatten over uw kennelijke interesses. We denken dat deze e-mailberichten u nuttige informatie geven over mogelijkheden die via onze Site beschikbaar zijn voor Expedia-partners. U kunt er in dergelijke door ons gestuurde e-mails voor kiezen om deze berichten niet meer te ontvangen.

Wettelijke grondslagen voor verwerking:

We verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen (i) indien de persoonlijke gegevens benodigd zijn om een contract met u na te komen (bijv. om uw reservering te beheren, betalingen te verwerken of op uw verzoek een account aan te maken), (ii) indien de verwerking in ons legitieme belang is en geen inbreuk maakt op uw rechten (zoals hieronder beschreven) of (iii) indien we uw toestemming hebben om dit te doen (bijv. om u marketingberichten te sturen waarvoor toestemming nodig is). In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens van u te verzamelen, zoals wanneer het nodig is om uw transactiegeschiedenis te gebruiken om onze financiële en fiscale verplichtingen uit hoofde van de wet uit te voeren.

Als we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een contract met u uit te voeren, maken we dit op het betreffende moment duidelijk en laten we u weten of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

In bepaalde landen en regio's kunnen we persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen. Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of de legitieme belangen van een derde partij), bestaat dit belang meestal uit het beheren of verbeteren van ons platform en met u communiceren als dat nodig is om onze diensten aan u te verlenen, voor beveiligingsverificatie wanneer u contact met ons opneemt, om uw vragen te beantwoorden, ten behoeve van marketing of met het oog op het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. 

In sommige gevallen gebruiken we mogelijk geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld in verband met het beoordelen van frauduleuze transacties of verdachte activiteiten op onze site. Als onderdeel van deze verwerking kunnen geautomatiseerde besluiten worden genomen door uw persoonlijke gegevens in een systeem in te voeren. Het besluit wordt met gebruikmaking van geautomatiseerde processen berekend. Als u een frauderisico vormt, kan dat uw mogelijkheden om via onze site te boeken, beïnvloeden. U heeft mogelijk rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder de mogelijkheid om in plaats daarvan een handmatig besluitvormingsproces aan te vragen of om en beslissing aan te vechten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Als u meer wilt weten over uw gegevensbeschermingsrechten, raadpleeg dan het gedeelte Uw rechten en keuzes hieronder.

 

Delen van persoonlijke gegevens

We delen je persoonlijke gegevens zoals hieronder en in deze Privacyverklaring beschreven en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • Externe serviceproviders. We delen persoonlijke gegevens met externe leveranciers die namens ons diensten of functies leveren, waaronder bedrijfsanalyses, klantenservice en fraudepreventie. Het is ook mogelijk dat wij derde leveranciers machtigen om namens ons informatie te verzamelen, waaronder, waar nodig, informatie voor het gebruik van functies van onze Site of informatie voor het faciliteren van de bezorging van online advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Externe leveranciers hebben toegang tot informatie en mogen informatie alleen verzamelen voor zover nodig is voor de uitvoering van taken. Het is ze niet toegestaan om de informatie voor enige andere doeleinden te delen of te gebruiken. Ze zijn ook verplicht om dezelfde databeveiligingsregels te volgen die wij zelf hanteren.
 • Wettelijke rechten en plichten. Mogelijk delen we uw persoonlijke gegevens als antwoord op een dagvaarding, een rechterlijk bevel of andere juridische procedure; om onze wettelijke rechten uit te oefenen; in verdediging tegen rechtsvorderingen; of in andere bij wet vastgestelde gevallen. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om juridische bezwaren die ons ter beschikking staan, aan te voeren of af te wijzen. Bovendien delen we mogelijk uw persoonlijke gegevens wanneer we menen dat het passend is om onderzoek te doen of actie te ondernemen in verband met illegale of vermoedelijk illegale activiteiten of om deze te voorkomen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, de Site, onze klanten of anderen te beschermen en te verdedigen.
 • Bedrijven in onze bedrijfsgroep. Voor zover onze zakelijke partners toegang hebben tot uw gegevens, volgen zij procedures die minstens net zo strikt zijn als de procedures in deze Privacyverklaring.
 • Zakelijke transacties. We delen mogelijk uw persoonlijke gegevens in verband met een zakelijke transactie, zoals een desinvestering, fusie, consolidatie, verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement.

In andere dan bovengenoemde gevallen wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw persoonlijke gegevens met derde partijen worden gedeeld en krijgt u de mogelijkheid om ervoor te kiezen dergelijke informatie niet te delen.

We delen mogelijk ook verzamelde of anonieme informatie met derde partijen, inclusief reclamebedrijven en investeerders. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt gebruikt om inhoud en diensten te creëren die u mogelijk interessant vindt.

 

UW RECHTEN EN KEUZES

Je hebt bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot je persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven:

 • als je geen marketing- en promotionele e-mails meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor afmelden door te klikken op de link ‘afmelden’ in de e-mail. U kunt ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in het onderstaande onderdeel Contact. Houd er rekening mee dat, als je ervoor kiest om je af te melden voor marketing-e-mails, we je nog steeds belangrijke informatie en accountgerelateerde berichten kunnen sturen waarvoor je je niet kunt afmelden
 • U kunt ons gebruik van bepaalde cookies beheren door de instructies in onze Cookie-verklaring te volgen.
 • U kunt uw gegevens op elk moment bijwerken door contact met ons op te nemen.
 • wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken op basis van toestemming, kun je die toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die plaatsvonden voordat je de toestemming introk en heeft geen invloed op onze verwerking van je persoonlijke gegevens op grond van een wettelijke basis of een andere basis dan toestemming

 

Bepaalde landen en regio's geven hun inwoners aanvullende rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Deze aanvullende rechten variëren per land en regio en omvatten mogelijk de bevoegdheid om:

 • een kopie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken;
 • informatie over de doeleinden van de verwerkingsactiviteiten te verzoeken;
 • uw persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen ons gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens;
 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens;
 • uw persoonlijke gegevens over te zetten;
 • informatie over de achterliggende gedachte van de geautomatiseerde besluitvorming die we gebruiken in onze werkwijzen voor fraudepreventie en het resultaat van zulke besluiten te verzoeken.

Klik hier voor meer informatie over welke rechten van betrokkenen op u betrekking hebben.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen zodat we ons best kunnen doen om uw probleem op te lossen. U kunt uw verzoek bij ons indienen met behulp van de informatie in het gedeelte Contact. Wij beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen.

 

DE MOBIELE APPS VOOR TELEFOON EN TABLET GEBRUIKEN (DE ‘MOBIELE APPS’)

Wanneer u een mobiele app van Expedia gebruikt, waaronder de Partner Central-app, verzamelen en gebruiken we informatie over u op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden als wanneer u onze Site gebruikt.

We gebruiken daarnaast andere informatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze mobiele apps gebruikt. Met name:

Informatie over de functionaliteiten van de mobiele app die u opent en gebruikt. Dit stelt ons in staat om aspecten van de mobiele app die onze klanten belangrijk vinden, te herkennen, zodat we de mobiele app voortdurend kunnen verfijnen en verbeteren. De informatie die we voor dit doel verzamelen, stelt ons niet in staat om u rechtstreeks te identificeren.

Elke mobiele App stuurt ons ook foutrapporten in het geval van een crash of non-functionaliteit. Dit stelt ons in staat om de fout te onderzoeken en de stabiliteit van de mobiele app in toekomstige releases te verbeteren. Als onderdeel van deze foutrapporten stuurt de mobiele app ons informatie over het type mobiele apparaat en de versie, het UID, de tijdstip van de fout, de gebruikte functie en de status van de applicatie toen de fout zich voordeed. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de fout te onderzoeken en te verhelpen.

U heeft altijd de mogelijkheid om te bepalen welke informatie een mobiele app naar ons stuurt. U kunt deze controle uitoefenen door de app-instellingen te wijzigen in het menu ‘Instellingen’ of door de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen. U kunt de mobiele app volledig van uw toestel verwijderen en onze diensten via onze website gebruiken.

 

Internationale gegevensoverdracht

De persoonlijke gegevens die we verwerken, worden mogelijk doorgegeven of overgedragen aan landen buiten het land waarin u woont. Die landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan de wetten die gelden in jouw land.

De servers voor ons platform zijn gevestigd in de Verenigde Staten en de Expedia Group-bedrijven en externe serviceproviders zijn actief in een groot aantal landen over de hele wereld. Wanneer we je persoonlijke gegevens verzamelen, kunnen we deze in elk van deze landen verwerken. Expedia Group onderhoudt standaard contractuele clausules binnen de groep, indien van toepassing, om de overdracht van Europese persoonlijke gegevens naar de VS te dekken.

Sommige gelieerden van Expedia Group hebben de EU-VS en de Zwitserland-VS kaderregelingen inzake Privacybescherming erkend. Zulke Expedia Group-partners in de VS blijven aan de kaderregelingen en beginselen inzake Privacybescherming voldoen, ondanks dat het HvJ-EU in juli 2020 heeft bepaald dat de EU-VS kaderregeling inzake Privacybescherming niet langer een adequaat overdrachtsmechanisme is voor de overdracht van Europese persoonlijke gegevens naar de VS.

U vindt onze certificeringen hier. Voor meer informatie over de bepalingen van het Privacyschild gaat u naar www.privacyshield.gov. Raadpleeg de informatie die hier is geplaatst om meer te weten te komen over onze naleving van het Privacyschild.

 

Veiligheid

We willen dat u zich zeker voelt over het gebruiken van onze Site en we streven ernaar om de informatie die we verzamelen, te beschermen. Hoewel geen enkele website garanties kan geven met betrekking tot veiligheid, hebben we toepasselijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, te helpen beschermen.

Externe links

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen die toegankelijk zijn via links op deze Site. In de privacyverklaringen op de websites van derde partijen wordt aangegeven wat hun procedures zijn voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonlijke gegevens op die websites.

 

Bewaren van rapporten

We bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voor zo lang dat relevant kan zijn om de doeleinden te vervullen die zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wordt vereist of toegestaan door de wet.

De criteria die we toepassen om onze bewaarperioden te bepalen, zijn:

 • de duur van onze relatie met u, of recente reserveringen of andere transacties die u op ons platform heeft uitgevoerd;
 • of we een wettelijke verplichting hebben ten aanzien van je persoonlijke gegevens, zoals wetten die ons verplichten rapporten bij te houden van je transacties met ons
 • of er huidige en relevante wettelijke verplichtingen zijn die bepalen hoe lang we je persoonlijke gegevens bewaren, waaronder contractuele verplichtingen, bewaartermijnen voor geschillenbeslechting, verjaringstermijnen en juridische onderzoeken

 

Updates van de Privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd deze Privacyverklaring wijzigen of aanpassen.  De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien, staat aangegeven bovenaan de pagina en de voorwaarden van deze Privacyverklaring zijn van kracht met ingang van die datum.

 

Contact met ons opnemen

Alle kennisgevingen dienen verstuurd te worden naar: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Vragen?  Ga naar onze Contactpagina.