Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Partner Central

Τελευταία τροποποίηση: 2 Μαρτίου 2020 

Διαβάστε την ακόλουθη πολιτική («Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου»), για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Με τη σύνδεση στο Partner Central ή την επίσκεψη σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες συνεργατών του Expedia Group, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στο παρόν. 

Ποια στοιχεία συλλέγουμε από εσάς

Γενικά. Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν («προσωπικά στοιχεία»), όπως το όνομα και το επώνυμό σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση και η διεύθυνση email σας. Ενδέχεται επίσης να αποκτούμε κατά καιρούς τόσο προσωπικά όσο και μη προσωπικά στοιχεία σας από συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες ανεξάρτητες τρίτες πηγές.

Αυτόματες πληροφορίες. Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την online δραστηριότητά σας. Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να συλλέξουμε τη διεύθυνση ΙΡ σας και πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (όπως Google Chrome, Firefox, Safari ή Internet Explorer) και την ιστοσελίδα παραπομπής. Όπου επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε αυτόματα στοιχεία που εισάγετε σε πεδία δεδομένων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, όπως η διεύθυνση email σας και τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιείτε. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για την online δραστηριότητά σας, όπως για τα ταξίδια που είδατε ή τις κρατήσεις που κάνατε. Σκοπός της συλλογής αυτών των αυτόματων πληροφοριών είναι, μεταξύ άλλων, να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη και να αποτρέπουμε τυχόν απάτες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα για τα Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακάτω.

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που σας αφορούν για τους εξής γενικούς σκοπούς: για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, να επικοινωνούμε μαζί σας γενικότερα, να απαντάμε στις ερωτήσεις και στα σχόλιά σας, να αξιολογούμε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας και να τα βελτιώνουμε, να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας με διάφορους τρόπους, να ζητάμε πληροφορίες από εσάς, π.χ. μέσω ερευνών, να επιλύουμε διαφορές ή να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα, να αποτρέπουμε, να διερευνούμε ή να αναλαμβάνουμε δράση σε σχέση με δυνητικά απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, για δραστηριότητες που άπτονται της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καθώς και για κάθε άλλον σκοπό που σας γνωστοποιείται στο σημείο συλλογής πληροφοριών.

Επικοινωνία μέσω email. Θέλουμε να είναι εύκολο για εσάς να επωφελείστε από τις ευκαιρίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας. Ένας τρόπος με τον οποίο σας διευκολύνουμε είναι η αποστολή μηνυμάτων email που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προφανή σας ενδιαφέροντα. Πιστεύουμε ότι αυτά τα μηνύματα email θα σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που διατίθενται στους συνεργάτες της Expedia μέσω της Ιστοσελίδας μας. Έχετε υπόψη ότι σε κάθε email αυτού του είδους που στέλνουμε θα σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τα συγκεκριμένα μηνύματα email.

Διαβάστε την ενότητα «Προβολή διαφημίσεων που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας/Οι επιλογές σας» παρακάτω.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα στοιχεία σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας:

Σε τρίτους προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες ή διεκπεραιώνουν λειτουργίες για λογαριασμό μας, όπως επεξεργασία πιστωτικών καρτών, ανάλυση επιχειρηματικών στοιχείων, εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ, διανομή ερευνών ή προγραμμάτων λαχειοφόρων κληρώσεων και αποτροπή απατών. Ενδέχεται επίσης να εξουσιοδοτήσουμε τρίτους προμηθευτές να συλλέγουν στοιχεία για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, της διεξαγωγής λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της διευκόλυνσης της προβολής διαφημίσεων online, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Οι τρίτοι προμηθευτές έχουν πρόσβαση σε στοιχεία και μπορούν να τα συλλέγουν μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους, ενώ δεν τους επιτρέπεται η κοινοποίηση ή η χρήση των στοιχείων για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές ασφάλειας δεδομένων, τις οποίες ακολουθούμε κι εμείς οι ίδιοι.

Λόγω κλητεύσεων, δικαστικών εντολών ή άλλων νομικών διαδικασιών, για να εδραιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νομικά δικαιώματά μας, να αμυνθούμε έναντι νομικών απαιτήσεων ή όπως αλλιώς απαιτείται από τον νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αίρουμε ή να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε νομική αντίρρηση ή δικαίωμα που είναι διαθέσιμα σε εμάς.

Όταν θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υποψία παρανομίας ή για να προστατέψουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της εταιρείας μας, της Ιστοσελίδας μας, των πελατών μας ή άλλων προσώπων.

Σε εταιρείες που ανήκουν στον εταιρικό όμιλό μας.  Στον βαθμό που οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας, θα τηρούν πρακτικές που είναι τουλάχιστον εξίσου περιοριστικές με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Σε περίπτωση μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως εκποίηση, συγχώνευση, ενοποίηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή στην απίθανη περίπτωση της πτώχευσης.

Κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Εκτός από αυτά που ορίζονται παραπάνω, θα σας ειδοποιούμε όταν προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, και θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε να μη μας επιτρέπετε να κοινοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε ανώνυμα στοιχεία σας σε τρίτους ή να τα συγκεντρώνουμε για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστών και επενδυτών. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιεχομένου και υπηρεσιών που ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να διορθώσετε ή να αρνηθείτε να λαμβάνετε από εμάς email προωθητικού υλικού ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο email σας ή αποστέλλοντας μια απάντηση κατά την οποία θα δηλώνετε το αίτημά σας και εμείς θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αλλαγές.  Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε email με σημαντικές ανακοινώσεις ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ζητήσει να μη λαμβάνετε email από εμάς.  Έχετε επίσης υπόψη ότι ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία που συνδέονται με εσάς, μεταξύ άλλων, για σκοπούς ανάλυσης στοιχείων, καθώς και για σκοπούς ορθής τήρησης αρχείων.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας παράσχετε πληροφορίες, παρόλο που ίσως είναι απαραίτητες για να εγγραφείτε στο Partner Central ή για να αξιοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες που προσφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Θα έχετε την ευκαιρία να διακόψετε τη λήψη email προωθητικού υλικού σε κάθε μήνυμα αυτού του είδους που σας αποστέλλουμε. Έχετε υπόψη ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να σας στέλνουμε άλλα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων για υπηρεσίες, μηνυμάτων διαχείρισης και ερευνών που σχετίζονται είτε με τον λογαριασμό σας είτε με τις συναλλαγές σας σε αυτήν την Ιστοσελίδα, χωρίς να σας παρέχουμε τη δυνατότητα άρνησης της λήψης τους.

Στο μενού «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων των περισσότερων περιηγητών μπορείτε να δείτε πώς να αποτρέψετε τον περιηγητή από την αποδοχή νέων cookies, πώς να κάνετε τον περιηγητή να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέα cookies ή πώς να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies. Έχετε υπόψη ότι, αν αρνηθείτε την αποδοχή cookies από αυτήν την Ιστοσελίδα δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τμήματα της Ιστοσελίδας μας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας (εάν το επιτρέπει ο περιηγητής σας).  Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τους εξής γενικούς σκοπούς:

Για να μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύσουμε και να απομνημονεύσουμε τυχόν προτιμήσεις που ενδεχομένως ρυθμίστηκαν κατά την επίσκεψη του περιηγητή σας στην Ιστοσελίδα μας. Παραδείγματος χάριν, εάν προχωρήσετε σε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να απομνημονεύσουμε τα στοιχεία εγγραφής σας έτσι ώστε να μη χρειάζεστε να συνδέεστε στην Ιστοσελίδα μας σε κάθε επίσκεψή σας. Επίσης, ενδέχεται να καταγράψουμε τον κωδικό πρόσβασής σας σε ένα cookie εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο «Αυτόματη σύνδεση την επόμενη φορά». Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ονόματα χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης των μελών και λοιπά δεδομένα που συνδέονται με τον λογαριασμό και περιλαμβάνονται στα εν λόγω cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Σε περίπτωση που δεν έχετε προχωρήσει σε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας, τα εν λόγω cookies δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Για να μας βοηθούν στην εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων που σας παρέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα και σε άλλες ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Παραδείγματος χάριν, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα της Ιστοσελίδας μας, δημιουργείται αυτόματα από εμάς, τους παρόχους υπηρεσιών μας ή τους συνεργάτες μας ένα cookie που θα αναγνωρίζει τον περιηγητή σας καθώς πλοηγείστε στο ίντερνετ και θα σας παρουσιάζει πληροφορίες και διαφημίσεις σύμφωνα με τα διαφαινόμενα ενδιαφέροντά σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή διαφημίσεων/Οι επιλογές σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις online διαφημιστικές πρακτικές μας και τις επιλογές σας.

Για να μας βοηθούν στη μέτρηση και τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των προσφορών της Ιστοσελίδας μας, των διαφημίσεων και της επικοινωνίας μέσω email (προσδιορίζοντας ποια email ανοίγετε και σε ποια ανταποκρίνεστε).

Όπου επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε cookies για την αυτόματη συλλογή στοιχείων που εισάγετε σε πεδία δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να σας προσφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Στο μενού «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων των περισσότερων περιηγητών μπορείτε να δείτε πώς να αποτρέψετε τον περιηγητή σας από την αποδοχή νέων cookies, πώς να ρυθμίσετε τον περιηγητή να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέα cookies ή πώς να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εάν απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε πολλά από τα ταξιδιωτικά εργαλεία που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Εκτός από τα παραπάνω cookies, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Local Shared Objects (τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα), γνωστά και ως «flash cookies». Αυτά χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη μέσω της αποθήκευσης, για παράδειγμα, των προτιμήσεων και ρυθμίσεων του χρήστη, όπως των ρυθμίσεων έντασης ήχου/σίγασης, και σε σχέση με το περιεχόμενο που περιλαμβάνει κινούμενα γραφικά στην Ιστοσελίδα μας. Τα Local Shared Objects είναι παρόμοια με τα cookies του περιηγητή, αλλά μπορούν να αποθηκεύουν πιο περίπλοκα δεδομένα από το απλό κείμενο. Από μόνα τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στα/ με τα δεδομένα του υπολογιστή σας. Όπως τα υπόλοιπα cookies, μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, τις οποίες έχετε παράσχει στην Ιστοσελίδα, και δεν είναι δυνατή η προσπέλασή τους από άλλες ιστοσελίδες. Για να μάθετε περισσότερα για τα flash cookies ή τον τρόπο απενεργοποίησής τους, επισκεφθείτε: την ιστοσελίδα του Flash Player για την παροχή βοήθειας στους χρήστες.

Σε αυτήν την Ιστοσελίδα, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται web beacon (γνωστά επίσης ως clear gif, pixel tag ή web bug), δηλαδή μικρά γραφικά με μοναδικό αναγνωριστικό, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, τα οποία τοποθετούνται στον κώδικα μιας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε web beacon για να παρακολουθούμε τα μοτίβα επισκεψιμότητας των χρηστών από μια σελίδα της Ιστοσελίδας μας σε άλλη, για να παραδίδουμε cookies ή να επικοινωνούμε μέσω αυτών, για να βλέπουμε εάν έχετε επισκεφθεί την Ιστοσελίδα μας μέσω κάποιας online διαφήμισης που προβλήθηκε σε ιστοσελίδα τρίτου και για να βελτιώνουμε τις επιδόσεις της Ιστοσελίδας μας. Ενδέχεται επίσης να επιτρέψουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν web beacon για να κατανοούμε ποια email έχουν ανοιχτεί από τους παραλήπτες και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα και τις ενέργειες των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα μας. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου και των άλλων προσφορών μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies ή άλλων τεχνολογιών από εμάς, μπορείτε να μας αποστείλετε email χρησιμοποιώντας το έντυπο σχολίων και εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ/ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Δεδομένα που συλλέγονται από αυτήν την Ιστοσελίδα για να σας προβάλουν συναφείς διαφημίσεις. Η Expedia δεσμεύεται ότι θα σας παρέχει συναφές περιεχόμενο και πληροφορίες.  Για να το επιτύχουμε αυτό, ενδέχεται να συλλέγουμε, μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μαζί με άλλα στοιχεία που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς για να σας προβάλουμε διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα μας ή σε οποιαδήποτε άλλη online τοποθεσία, οι οποίες ταιριάζουν με τα διαφαινόμενα ενδιαφέροντά σας. Έτσι, για παράδειγμα, εάν αρχίσετε να συμπληρώνετε το έντυπο Join Expedia (Γίνετε μέλος της Expedia) σε αυτήν την Ιστοσελίδα, μπορεί να δείτε μια σχετική διαφήμιση σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα επισκέπτεστε.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτήν την Ιστοσελίδα με προσωπικά στοιχεία (όπως διευθύνσεις email) για να σας προβάλουμε μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου σε άλλες ιστοσελίδες. Επίσης, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους ώστε να μπορούν να σας προβάλουν μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε εξατομικευμένες online διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες, βάσει των δραστηριοτήτων σας στην παρούσα Ιστοσελίδα, πατώντας  εδώ ή εδώ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, θα εξακολουθήσετε να βλέπετε online διαφημίσεις αλλά θα είναι γενικότερου περιεχομένου και λιγότερο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας.

Δεδομένα που συλλέγονται από επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστικά δίκτυα με σκοπό την προβολή διαφημίσεων συναφών με τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις που βλέπετε σε αυτήν την Ιστοσελίδα προβάλλονται από εμάς ή από τους παρόχους υπηρεσιών μας. Ωστόσο, ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις online δραστηριότητές σας μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών. Στους εν λόγω τρίτους περιλαμβάνονται (1) επιχειρηματικοί συνεργάτες, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες όταν βλέπετε μία από τις διαφημίσεις τους ή αλληλεπιδράτε με αυτήν στην Ιστοσελίδα μας, και (2) διαφημιστικά δίκτυα, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας όταν βλέπετε μία από τις διαφημίσεις που τοποθετούν σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες στο ίντερνετ ή αλληλεπιδράτε με αυτήν. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους εν λόγω τρίτους χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις σας και για την προβολή διαφημίσεων που είναι προσαρμοσμένες στα διαφαινόμενα ενδιαφέροντά σας στην Ιστοσελίδα μας και γενικότερα στο ίντερνετ. Δεν επιτρέπουμε στους εν λόγω τρίτους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς (όπως διευθύνσεις email) στην Ιστοσελίδα μας ούτε τους κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε τα cookies ή άλλες τεχνολογίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται από τους εν λόγω τρίτους για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ότι οι πρακτικές πληροφοριών των εν λόγω τρίτων δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες είναι μέλη της ένωσης Network Advertising Initiative, η οποία προσφέρει μια ενιαία τοποθεσία για την άρνηση συμμετοχής στη στόχευση διαφημίσεων από τις εταιρείες-μέλη. Για να μάθετε περισσότερα, πατήστε εδώ ή εδώ.

Δεδομένα που συλλέγονται από εταιρείες που πραγματοποιούν ανταλλαγές βάσει cookies για την προβολή διαφημίσεων συναφών με τα ενδιαφέροντά σας. Όπως άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται online, η Expedia συμμετέχει σε ανταλλαγές βάσει cookies στο πλαίσιο των οποίων συλλέγονται ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση στο ίντερνετ, μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών, και κατηγοριοποιούνται σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος (όπως τα ταξίδια). Τα συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος κοινοποιούνται, εν συνεχεία, σε τρίτους, όπως σε διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα, ώστε αυτοί να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις στα διαφαινόμενα ενδιαφέροντά σας. Δεν κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία (όπως τη διεύθυνση email σας) στις εν λόγω εταιρείες και δεν επιτρέπουμε σε αυτές να συλλέγουν στοιχεία αυτού του είδους σχετικά με εσάς από την Ιστοσελίδα μας. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλαγές βάσει cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ενδιαφέροντος που συνδέονται με τα cookies στον υπολογιστή σας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά.

Σήματα «Χωρίς παρακολούθηση» (Do-Not-Track) και παρόμοιοι μηχανισμοί Μερικοί περιηγητές ενδέχεται να μεταδίδουν σήματα «Χωρίς παρακολούθηση» (Do-Not-Track) σε ιστοσελίδες με τις οποίες επικοινωνεί ο περιηγητής. Καθώς οι περιηγητές διαθέτουν διαφορετικούς τρόπους ενσωμάτωσης και ενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο ούτε εάν οι χρήστες σκοπεύουν να μεταδώσουν αυτά τα σήματα ούτε εάν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Οι συμμετέχοντες στον κορυφαίο οργανισμό θέσπισης προτύπων για το ίντερνετ που εξετάζει αυτό το ζήτημα επεξεργάζονται εάν απαιτείται ή όχι κάποια ανταπόκριση των ιστοσελίδων όταν λαμβάνουν σήματα αυτού του είδους και ποια θα είναι αυτή. Προς το παρόν, η Expedia δεν ανταποκρίνεται σε σήματα αυτού του είδους. Εάν και όταν καθιερωθεί και γίνει αποδεκτό ένα τελικό πρότυπο, θα επανεξετάσουμε τον τρόπο ανταπόκρισής μας σε αυτά τα σήματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ EXPEDIA ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ TABLET (ΟΙ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ»)

Όταν χρησιμοποιείτε μια Εφαρμογή για κινητά της Expedia, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Partner Central, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε στοιχεία σχετικά με εσάς με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους σκοπούς, όπως όταν χρησιμοποιείτε την Iστοσελίδα μας.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε επίσης ορισμένες άλλες πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε αυτόματα, όταν χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές μας για κινητά. Συγκεκριμένα:

Συλλέγουμε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής για κινητά στην οποία έχετε πρόσβαση και την οποία χρησιμοποιείτε. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα σημεία της Εφαρμογής για κινητά που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς την Εφαρμογή για κινητά. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για αυτό τον σκοπό δεν μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε άμεσα την ταυτότητά σας.

Κάθε Εφαρμογή για κινητά θα μας στείλει επίσης πληροφορίες αναφοράς σφάλματος στην περίπτωση που υποστεί βλάβη. Αυτό μας επιτρέπει να διερευνήσουμε το σφάλμα και να βελτιώσουμε τη σταθερότητα της Εφαρμογής για κινητά στις μελλοντικές εκδόσεις της. Στο πλαίσιο αυτών των αναφορών σφάλματος, η Εφαρμογή για κινητά μάς αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της κινητής συσκευής και την έκδοσή της, το UID, τη χρονική στιγμή επέλευσης του σφάλματος, τη λειτουργία που χρησιμοποιούνταν και την κατάσταση της εφαρμογής, όταν συνέβη το σφάλμα. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για να διερευνήσουμε και να διορθώσουμε το σφάλμα.

Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να ελέγχετε τι είδους πληροφορίες αποστέλλει σε εμάς η Εφαρμογή για κινητά. Μπορείτε να το ελέγξετε είτε τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της Εφαρμογής για κινητά στο μενού των ρυθμίσεών της είτε τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε τελείως την Εφαρμογή από την κινητή σας συσκευή και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Μέλημά μας είναι να αισθάνεστε ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Παρόλο που καμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διαδικασίες ασφαλείας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο για τις προβλεπόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης, όταν μεταδίδουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας μεταξύ του δικού σας και των δικών μας συστημάτων και χρησιμοποιούμε τείχη προστασίας (firewall) και συστήματα ανίχνευσης εισβολής ώστε να αποτρέψουμε την πρόσβαση στα στοιχεία σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου των παιδιών

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που ένα παιδί, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών, αποστείλει προσωπικά στοιχεία σε εμάς, θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο και μόνο για να του απαντήσουμε άμεσα ενημερώνοντάς το ότι πρέπει να έχουμε τη γονική συναίνεση προτού γίνουμε αποδέκτες των προσωπικών στοιχείων του.  Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε στοιχεία από ή σχετικά με παιδιά κάτω των 13 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Θα πρέπει να διαβάζετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύονται στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων για να κατανοήσετε τις διαδικασίες συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης προσωπικών στοιχείων που χρησιμοποιούν.

Επισκέψεις στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας από περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Αν δεν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας από τις Η.Π.Α., καλό είναι να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού εκεί είναι εγκατεστημένοι οι διακομιστές μας και από εκεί λειτουργεί η κεντρική βάση δεδομένων μας. Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, καθώς και άλλοι νόμοι των Η.Π.Α. και άλλων χωρών ενδέχεται να μην είναι τόσο αυστηροί όσο αυτοί που ισχύουν στη χώρα σας, ωστόσο, να είστε σίγουροι ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε ότι τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στις εγκαταστάσεις μας και στις εγκαταστάσεις τρίτων στους οποίους τα κοινοποιούμε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να επιφέρουμε τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική.  Η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής αναφέρεται στο πάνω μέρος της σελίδας και οι όροι της τίθενται σε ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119 lodgingpartnersolutions@expediagroup.com. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies ή άλλων τεχνολογιών από εμάς, μπορείτε να μας αποστείλετε email χρησιμοποιώντας το έντυπο σχολίων και εξυπηρέτησης πελατών.