Zásady ochrany osobních údajů aplikace Partner Central

Poslední změna: 2. března 2020 

Chcete-li zjistit více informací o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, přečtěte si tyto zásady („zásady ochrany osobních údajů“). Přihlášením do portálu Partner Central nebo návštěvou kteréhokoli webu pro partnery Expedia Group vyjadřujete souhlas s postupy, které jsou v těchto podmínkách uvedené.

Jaké informace od vás shromažďujeme

Obecná ustanovení. Získáváme a ukládáme všechny informace, které nám poskytnete prostřednictvím stránek nebo které jsou nám poskytnuty jiným způsobem. Patří sem informace, které vás mohou identifikovat („osobní údaje“), například vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a poštovní a e-mailová adresa. Také můžeme pravidelně získávat vaše osobní i objektivní údaje od partnerských subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých externích zdrojů.

Automaticky shromažďované informace: Když navštívíte stránky, automaticky shromažďujeme některé informace o vašem počítači a vaší online aktivitě. Můžeme například shromažďovat vaši IP adresu a informace o tom, jaký software webového prohlížeče používáte pro přístup ke stránkám (např. Google Chrome, Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a odkazujícímu webu. Tam, kde to povolují místní zákony, můžeme také automaticky shromažďovat informace, které zadáte do polí zobrazených na stránce, včetně vaší e-mailové adresy a přihlašovacích údajů. Můžeme také shromažďovat informace o vaší online aktivitě, například o zhlédnutých výletech nebo provedených rezervacích. Cílem automatického shromažďování těchto informací je přizpůsobení vašich uživatelských zkušeností a potírání podvodů. Další informace najdete v části Soubory cookie a další technologie níže.

Jak vaše informace používáme

Informace o vás používáme k následujícím obecným účelům: k tomu, abychom vám poskytli požadované produkty a služby, abychom s vámi mohli obecně komunikovat, abychom odpověděli na vaše otázky a připomínky, abychom změřili zájem o naše produkty, služby a stránky a zlepšovali je, abychom jinak přizpůsobili vaše zkušenosti s těmito stránkami, abychom si od vás vyžádali informace (včetně průzkumů), abychom vyřešili spory nebo odstranili potíže, abychom předcházeli potenciálně zakázaným nebo nezákonným aktivitám, vyšetřili je nebo podnikli na jejich základě opatření, abychom prosazovali podmínky použití stránek, pro aktivity související s naším podnikáním a jinak, jak je vám sděleno při shromažďování.

E-mailová sdělení: Chceme vám pomoci plně využívat možnosti, které naše stránky nabízejí. Můžeme toho dosáhnout zasíláním e-mailových zpráv, které obsahují informace o vašich zjevných zájmech. Jsme přesvědčeni, že vám tato e-mailová sdělení poskytnou řadu užitečných informací o možnostech, které jsou partnerům společnosti Expedia dostupné prostřednictvím našich stránek. V každém takovém zaslaném e-mailu najdete možnost odhlásit se z dalšího odběru těchto e-mailových sdělení.

Přečtěte si, prosím, část „Zobrazování přizpůsobených reklam / vašich voleb“ níže.

S kým vaše údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet:

S dodavateli třetích stran, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem, včetně zpracování kreditních karet, obchodních analýz a předcházení podvodům. Dodavatele třetích stran můžeme také zmocnit k tomu, aby naším jménem shromažďovali informace, a to včetně potřebných provozních funkcí stránek nebo doručování online reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Dodavatelé třetích stran mají přístup k osobním údajům a mohou je shromažďovat pouze v rozsahu nezbytně nutném k plnění funkcí, jimiž byli pověřeni, a nesmějí tyto údaje sdílet ani využívat k žádným jiným účelům. Jsou také povinni postupovat podle stejných zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídíme i my.

Na základě soudní obsílky, soudního příkazu nebo jiného právního postupu, pro potřeby prokázání nebo vymáhání našich právních nároků, pro potřeby obhajoby proti vzneseným právním nárokům nebo v případech, kdy to jinak vyžaduje zákon. V takových případech si vyhrazujeme právo uplatnit veškeré právní námitky nebo práva, která máme k dispozici, případně se jich zříci.

Pokud se domníváme, že je vhodné vyšetřit nezákonné nebo domněle nezákonné činnosti, předcházet jim nebo v souvislosti s nimi podniknout opatření nebo ochránit a hájit práva, majetek a bezpečnost naší společnosti, stránek, zákazníků nebo jiných osob.

Se společnostmi v naší firemní skupině.  Pokud naši firemní partneři mají přístup k vašim údajům, budou dodržovat postupy, které jsou přinejmenším stejně restriktivní jako postupy popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

V souvislosti s firemní transakcí, jako je rozdělení, sloučení, konsolidace nebo prodej majetku, nebo v nepravděpodobném případě konkurzu.

S vaším souhlasem.

V jiných případech, než které jsou uvedeny výše, budete vyrozuměni o tom, že vaše osobní údaje budou sdíleny se třetími stranami, a budete mít možnost rozhodnout se, že s námi tyto údaje nebudete sdílet.

Také můžeme vaše úhrnné nebo anonymní údaje sdílet se třetími stranami včetně inzerentů a investorů. Součástí těchto informací nejsou žádné osobní údaje a slouží k přípravě obsahu a služeb, které pro vás mohou být zajímavé.

VAŠE VOLBY A ODHLÁŠENÍ ODBĚRU

Můžete se kdykoli rozhodnout opravit příjem našich propagačních e-mailů nebo se „odhlásit“ z jejich z odběru, a to buď podle pokynů obsažených ve vašem e-mailu, nebo zasláním odpovědi s uvedením vašeho požadavku. Následně provedeme požadované změny.  I v případě, že jste požádali o odhlášení e-mailů, si vyhrazujeme právo zaslat vám e-mail týkající se důležitých oznámení.  Také upozorňujeme, že si můžeme ponechat určité informace, které s vámi souvisejí, pro analytické účely a také pro účely integrity vedení záznamů.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete žádné údaje, i když to může být nutné k registraci do portálu Partner Central a využívání určitých funkcí nabízených na těchto stránkách.

V každém oznámení, které vám pošleme, dostanete také možnost zrušit odběr propagačních e-mailů. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo zasílat vám jiná sdělení, a to včetně oznámení souvisejících s provozem našich služeb, zpráv administrativního charakteru a průzkumů týkajících se vašeho účtu nebo vašich transakcí na těchto stránkách. Z odběru takovýchto zpráv se nelze odhlásit.

V části Nápověda na panelu nástrojů ve většině prohlížečů se dozvíte, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak zajistit, aby vás prohlížeč upozornil na příjem nových souborů cookie, nebo jak soubory cookie úplně zakázat. Upozorňujeme, že pokud odmítnete příjem souborů cookie z těchto stránek, nebudete mít přístup k částem našich stránek.

Soubory cookie a jiné technologie

Cookie jsou malé datové textové soubory, které mohou být ukládány na pevném disku počítače (pokud to webový prohlížeč povolí).  Stránky používají soubory cookie pro následující všeobecné účely:

Pomáhají nám rozpoznat váš prohlížeč jako ten, který naše stránky již dříve navštívil, a uložit a zapamatovat si případné preference, které byly nastaveny během návštěvy vašeho prohlížeče na našich stránkách. Pokud se například zaregistrujete na naše stránky, můžeme si pomocí souborů cookie zapamatovat vaše registrační údaje, takže se nemusíte přihlašovat na naše stránky pokaždé, když je navštívíte. Pokud jste zaškrtli políčko „Přihlásit mě příště automaticky“, můžeme také do souboru cookie zaznamenat vaše heslo. Upozorňujeme, že z bezpečnostním důvodů jsou členská čísla ID, hesla a jiné údaje týkající se účtu, které jsou obsaženy v těchto souborech cookie, zašifrovány. Pokud se u nás nezaregistrujete, nebudou soubory cookie obsahovat žádné osobní údaje.

Pomáhají nám přizpůsobit obsah a reklamy, které vám poskytujeme na těchto stránkách i na dalších internetových stránkách. Když například navštívíte naše stránky, my, naši poskytovatelé služeb nebo partneři automaticky vytvoříme soubor cookie, s jehož pomocí rozpoznáme váš prohlížeč při procházení internetem a budeme vám moci předkládat informace a reklamy na základě vašich zjevných zájmů. Viz část Zobrazování přizpůsobených reklam / vaše volby, kde najdete informace o našich postupech pro online reklamy a vaše volby.

Pomáhají nám měřit a zkoumat účinnost funkcí a nabídek stránek, reklam a e-mailových sdělení (určením toho, které e-maily otevřete a jednáte podle nich).

Pokud to místní zákony povolují, můžeme používat soubory cookie také k automatickému shromažďování informací, které zadáte do polí zobrazených na stránkách, abychom vás mohli kontaktovat ohledně užitečných informací o možnostech, které máte prostřednictvím našich stránek k dispozici.

V části Nápověda na panelu nástrojů ve většině prohlížečů se dozvíte, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak zajistit, aby vás prohlížeč upozornil na příjem nových souborů cookie, nebo jak soubory cookie úplně zakázat. Upozorňujeme, že pokud odmítnete soubory cookie přijmout, možná nezískáte přístup k mnoha cestovním nástrojům nabízeným na stránkách.

Kromě výše uvedených souborů používáme na stránkách lokální sdílené objekty, také označované jako „soubory flash cookie“. Používají se ke zlepšení uživatelské spokojenosti, například ukládáním uživatelských přání a nastavení, jako jsou nastavení hlasitosti/ztlumení, a v souvislosti s animovaným obsahem na našich stránkách. Lokální sdílené objekty se podobají souborům cookie prohlížeče, ale mohou ukládat složitější údaje než jednoduchý text. Samy o sobě nemohou s daty ve vašem počítači nic dělat. Jako ostatní soubory cookie mohou získávat přístup pouze k identifikovatelným osobním údajům, které jste poskytli na stránkách, a jiné weby k nim nemají přístup. Chcete-li se dozvědět více o souborech flash cookie nebo o tom, jak je zakázat, navštivte: stránku nápovědy Flash Player.

Tyto stránky mohou také používat webové majáky (známé také jako průhledné gify, pixelové tagy nebo webové bugy), což jsou drobné grafiky s jedinečným identifikátorem, jež fungují jako soubory cookie a jsou umístěny do kódu webové stránky. Webovými majáky monitorujeme provozní vzorce uživatelů z jedné stránky našich stránek na druhou, doručujeme nebo komunikujeme prostřednictvím souborů cookie, zjišťujeme, zda jste se dostali na naše stránky z online reklamy zobrazené na webu třetí strany, a zlepšujeme výkonnost stránek. Webové majáky mohou používat také naši poskytovatelé služeb, což nám pomůže zjistit, které e-maily příjemci otevřeli, a sledovat provoz návštěvníků a jejich kroky na stránkách. Pomáhá nám to měřit účinnost našeho obsahu a dalších nabídek.

Máte-li jakékoli otázky týkající se používání souborů cookie nebo dalších technologií, zašlete nám e-mail pomocí formuláře služeb zákazníkům a zpětné vazby.

ZOBRAZOVÁNÍ PŘIZPŮSOBENÝCH REKLAM / VAŠE VOLBY

Údaje shromažďované těmito stránkami za účelem nabízení relevantní reklamy: Společnost Expedia se zavázala poskytovat vám relevantní obsah a informace. Za tímto účelem můžeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií shromažďovat údaje o vašich aktivitách na našich stránkách. Tyto informace spolu s informacemi, které jsme o vás shromáždili, používáme k tomu, abychom vám poskytovali na našich stránkách i jinde online reklamy, které odpovídají vašim zjevným zájmům. Takže pokud například na našich stránkách začnete vyplňovat formulář Připojte se ke společnosti Expedia, můžete na těchto stránkách nebo jiném webu, který navštívíte, vidět reklamu na akci Připojte se ke společnosti Expedia.

Upozorňujeme, že informace, které shromáždíme o vašich aktivitách na těchto stránkách, nekombinujeme s osobními údaji (např. e-mailovou adresou), abychom vám mohli poskytovat reklamy na ostatních webech. Také nesdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami, aby vám mohly poskytovat reklamy. Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat přizpůsobenou online reklamu na jiných webech na základě vašich aktivit na těchto stránkách. Stačí kliknout zde nebo zde. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete přizpůsobené reklamy nepřijímat, budete i nadále vídat online reklamy, budou však obecnější a budou pro vás méně relevantní.

Údaje shromažďované obchodními partnery a reklamními sítěmi za účelem nabízení relevantní reklamy: Reklamy, které vidíte na těchto stránkách, vám poskytujeme my nebo naši poskytovatelé služeb. Můžeme však povolit i třetím stranám, aby prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií shromažďovaly informace o vašich online aktivitách. Tyto třetí osoby zahrnují (1) obchodní partnery, kteří shromažďují informace, když si prohlížíte některou jejich reklamu na našich stránkách nebo na ni reagujete, a (2) reklamní sítě, které shromažďují informace o vašich zájmech, když si prohlížíte některou jejich reklamu, kterou umístí na mnoho různých internetových webů, nebo na ni reagujete. Podle informací shromážděných těmito třetími stranami se provádějí prognózy o vašich charakteristikách, zájmech a preferencích a zobrazují se reklamy na našich stránkách a na internetu, které jsou přizpůsobeny vašim zjevným zájmům. Těmto třetím stranám nepovolujeme shromažďovat vaše osobní údaje (např. e-mailovu adresu) na našich stránkách, ani s nimi žádné vaše osobní údaje nesdílíme.

Upozorňujeme, že nemáme přístup k souborům cookie ani dalším technologiím, které mohou třetí strany používat ke shromažďování údajů o vašich zájmech, ani nad nimi nemáme kontrolu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na informační postupy třetích stran nevztahují. Některé z těchto společností jsou členy organizace Network Advertising Initiative, která nabízí jediné místo, kde se lze odhlásit z odběru cílené reklamy členských společností. Chcete-li se dozvědět více, klikněte zde nebo zde.

Údaje shromažďované společnostmi, které provozují výměny na základě souborů cookie za účelem nabízení relevantní reklamy: Společnost Expedia, stejně jako ostatní společnosti podnikající online, se podílí na výměnách na základě souborů cookie, kdy jsou pomocí souborů cookie a dalších technologií shromažďovány anonymní informace o vašem chování na internetu. Tyto údaje jsou segmentovány do různých zájmových témat (např. cestování). Tato zájmová témata jsou pak sdílena se třetími stranami včetně inzerentů a reklamních sítí, kteří pak mohou přizpůsobit reklamy vašim zjevným zájmům. S těmito společnostmi nesdílíme vaše osobní údaje (např. e-mailovou adresu) ani jim nepovolujeme shromažďovat vaše osobní údaje na našich stránkách. Kliknutím zde se dozvíte více o výměnách založených na souborech cookie včetně toho, jak získat přístup k informacím o zájmových tématech spojených se soubory cookie ve vašem počítači a jak odmítnout účast na těchto programech.

Signály Do Not Track a podobné mechanismy: Některé webové prohlížeče mohou přenášet na weby, se kterými prohlížeč komunikuje, signály „do not track“. Kvůli rozdílům ve způsobu, jakým webové prohlížeče tuto funkci zahrnují a aktivují, není vždy jasné, zda uživatelé chtějí, aby byly tyto signály přenášeny, nebo zda o nich vůbec vědí. Členové přední organizace pro stanovení internetových standardů, kteří se touto otázkou zabývají, se snaží stanovit, co by weby měly udělat, pokud vůbec něco, když tyto signály přijmou. Společnost Expedia v současné době na tyto signály nijak nereaguje. Až bude definována a schválena finální verze příslušného standardu, přehodnotíme způsob, jakým budeme na tyto signály reagovat.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ SPOLEČNOSTI EXPEDIA PRO MOBILNÍ TELEFONY A TABLETY („MOBILNÍ APLIKACE“)

Když používáte mobilní aplikaci Expedia včetně aplikace Partner Central, shromažďujeme a používáme vaše informace stejným způsobem a pro stejné účely, jako když používáte naše stránky.

Kromě toho však využíváme i některé další údaje, které automaticky shromažďujeme, když používáte naše mobilní aplikace. Konkrétně:

Shromažďujeme informace o funkcích mobilní aplikace, které používáte a ke kterým máte přístup. Díky tomu můžeme stanovit, které součásti mobilní aplikace budí zájem našich zákazníků, a na základě toho aplikaci cíleně a nepřetržitě vylepšovat. Informace shromážděné k tomuto účelu vás neumožňují přímo identifikovat.

V případě, že dojde k chybě nebo zamrznutí mobilní aplikace, budou nám odeslány údaje o chybě. Můžeme tak chybu prozkoumat a následně zlepšit stabilitu budoucích verzí mobilní aplikace. Součástí údajů o chybě odeslaných mobilní aplikací je typ a verze mobilního zařízení, UID, čas, kdy k chybě došlo, s jakou funkcí jste právě pracovali a v jakém stavu aplikace byla, když došlo k chybě. Tyto informace nepoužijeme k žádným jiným účelům, než je zkoumání a oprava chyby.

Nad tím, jaké údaje nám mobilní aplikace zasílá, máte vždy kontrolu. Tuto kontrolu můžete uplatnit změnou nastavení v nabídce nastavení přímo v mobilní aplikaci, nebo změnou nastavení vašeho mobilního zařízení. Další možnost je úplné odebrání mobilní aplikace z mobilního zařízení. I poté budete moci využívat naše služby na webu.

Jak vaše údaje chráníme

Chceme, abyste při používání stránek cítili důvěru, a zavazujeme se, že shromážděné údaje budeme chránit. I když žádné weby nemohou zaručit bezpečnost, zavedli jsme odpovídající administrativní, technické a fyzické bezpečnostní postupy, které nám pomáhají chránit osobní údaje, které nám poskytnete. Například přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, navíc pouze za účelem povolených obchodních funkcí. Kromě toho při předávání vašich citlivých osobních údajů mezi vaším a naším systémem používáme šifrování. Dále používáme firewally a systémy detekce narušení, abychom zabránili neoprávněným osobám získat přístup k vašim údajům.

Ochrana osobních údajů dětí

Tyto stránky nejsou určeny pro děti a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud nám dítě, o němž víme, že je mladší 13 let, pošle osobní údaje, použijeme je pouze k tomu, abychom odpověděli přímo tomuto dítěti a informovali jej, že k tomu, abychom od něj přijali osobní údaje, musíme mít souhlas jeho rodičů.  Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli údaje dětí nebo o dětech mladších 13 let, kontaktujte nás na adrese lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.

Externí odkazy

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na weby třetích stran, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů na těchto stránkách. Doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněná na webech třetích stran, abyste se seznámili s jejich postupy při shromažďování, používání a sdělování osobních údajů.

Návštěva našich STRÁNEK z míst mimo Spojené státy

Pokud navštěvujete naše stránky z místa mimo Spojené státy, mějte na paměti, že vaše údaje mohou být předány do Spojených států a mohou zde být uloženy a zpracovávány. Ve Spojených státech se nacházejí naše servery a je zde provozována centrální databáze. Zákony na ochranu osobních údajů platné ve Spojených státech a dalších zemích mohou mít méně přísné požadavky než zákony vaší země, přesto vás však ujišťujeme, že podnikáme veškeré kroky nutné k ochraně vašeho soukromí. Používáním našich služeb dáváte najevo, že jste srozuměni s tím, že vaše údaje mohou být předány do našich zařízení a třetím stranám, se kterými tyto údaje sdílíme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit nebo doplnit.  Datum poslední revize zásad ochrany osobních údajů je uvedeno na stránce nahoře a podmínky zásad ochrany osobních údajů jsou účinné k uvedenému datu.

Jak nás lze kontaktovat

Máte-li k zásadám ochrany osobních údajů otázky, obraťte se na nás na adrese:

Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119 lodgingpartnersolutions@expediagroup.com. Máte-li jakékoli otázky týkající se používání souborů cookie nebo dalších technologií, zašlete nám e-mail pomocí formuláře služeb zákazníkům a zpětné vazby.